*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Střípky

Střípky

Zobrazit
jen pro kraj: 
jen pro téma: 

Turnov: Den dětí se "Žlutou ponorkou"
Turnov: Den dětí se "Žlutou ponorkou"
16.7.2016 - V sobotu 11. června proběhla úspěšně největší akce Střediska volného času Turnov v rámci Zdravého města a MA21. Zájem o připravený program byl opět velký, celkovou účast odhadujeme kolem 1500 lidí. Téměř 450 dětí obešlo s kartičkou předepsané disciplíny, takže obdržely některý ze sponzorských dárků. Velká část mladých se přišla do parku pouze bavit a užít si aktivní odpoledne. ..více

Kraj Vysočina: Kraj podporuje studenty učebních oborů
Kraj Vysočina: Kraj podporuje studenty učebních oborů
16.7.2016 - Kraj Vysočina i letos poskytne motivační stipendia žákům devatenácti vybraných oborů středních škol. Krajští radní za tímto účelem na svém dnešním zasedání schválili příspěvek ve výši 1 558 000 Kč. „Stipendia poskytujeme učňům už pátým rokem. Cílem je motivovat žáky ke studiu oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem,“ vysvětluje Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství mládeže a sportu. O motivační stipendium žádalo ve II. ..více

Znojmo: Adoptujte si strom v Dolním parku
Znojmo: Adoptujte si strom v Dolním parku
16.7.2016 - Jako v minulých etapách bude i při současné revitalizaci Dolního parku město Znojmo nabízet všem svým obyvatelům, spolkům, školám, institucím i firmám možnost aktivně se podílet na revitalizaci městského parku, a to formou adopce jednotlivých stromů. „Adopce stromů se vždy setkala s pozitivním ohlasem, stromy k adopci byly rozebrány prakticky během pár dní. Věřím, že i další stromy Dolním parku najdou co nevidět své, v uvozovkách, majitele,“ říká starosta Vlastimil Gabrhel. ..více

Moravská Třebová: Luční lázně - možnost rekreace ve městě
Moravská Třebová: Luční lázně - možnost rekreace ve městě
16.7.2016 - Luční lázně - oplocená, stále přístupná, travnatá plocha s lavičkami a vzrostlými stromy sloužící k odpočinku, relaxaci a hrám. Je prosta vnějšího znečištění a ačkoli je v centru města je příjemně odkloněna od frekventovaných tras. Slavnostní otevření proběhlo 16. 6. 2016 za účasti starosty, místostarostů a široké veřejnosti. V den slavnostního otevření byl pro návštěvníky připraven piknik a poznávací botanický kvíz. ..více

Znojmo: Den Země si užilo na tisíc dětí
Znojmo: Den Země si užilo na tisíc dětí
16.7.2016 - Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. V rámci tohoto svátku připravily letos poprvé Městské lesy Znojmo pod záštitou Zdravého města naučný program pro děti a dospělé. Den dětí oslavila společně s organizátory tisícovka dětí. „Je to pro nás velmi milé překvapení a věříme, že všichni odcházeli spokojeni a plní dojmů. ..více

Prostějov: Broukoviště na Hloučele
Prostějov: Broukoviště na Hloučele
16.7.2016 - Biokoridor Hloučel v Prostějově má od čtvrtka novou raritu, kterou je broukoviště. Stojí na velké loučce u Hloučele. Je to vlastně skupina kmenů, špalků a větví, které jsou částečně zakopané v zemi a slouží jako útočiště mnoha organismů závislých na dřevě. Hmyzí úkryt vybudovali společnou silou ochránci přírody, dospělí a děti nejrůznějšího věku. Tím, že děti přiložily ruce k dílu, podpořily svůj vztah k přírodě a životnímu prostředí vůbec. ..více

Prachatice: Světový den první pomoci
Prachatice: Světový den první pomoci
16.7.2016 - Den branné přípravy v Prachaticích. Ve středu 16. září od 9 hodin tak bude v Zahradní ulici možnost vyzkoušet si první pomoc-ošetření různých poranění, shlédnout ukázku práce policejních psovodů, prohlédnout si vozy ZZS, HZS a Policie ČR, nechat si změřit krevní tlak, dozvědět se bližší informace o práci IZS, ochraně obyvatelstva, dárcovství krve nebo Zdravém městě Prachatice. Naši dobrovolníci také představí práci ČČK a ostatních organizací během posledních povodní. ..více

Jihlava: Nový volnočasový areál
Jihlava: Nový volnočasový areál
16.7.2016 - V sobotu 29. srpna 2015 Jihlava slavnostně otevřela Sportovně relaxační centrum Český mlýn. Areál otevřel primátor města Rudolf Chloupek s podporou vzácného hosta, kterým byl hokejista, účastník naganského triumfu, čtyřnásobný mistr světa a skvělý střelec Martin Procházka. Ten potom za doprovodu náměstka primátora pro dopravu Jaroslava Vymazala provedl in-line bruslaře, ale také cyklisty a další účastníky na koloběžkách či skateboardech po novém okruhu. ..více

Kladno: Projekt „Terénní pracovník“
Kladno: Projekt „Terénní pracovník“
16.7.2016 - Cílem projektu bylo v přirozeném prostředí romských komunit pomáhat při řešení každodenních problémů příslušníkům těchto komunit. Dále pak motivovat jedince a rodiny v romských komunitách k participaci na realizaci opatřeních státní správy a územní samosprávy, školských zařízeních a nevládních organizací ve prospěch romských komunit. Služba byla realizována prostřednictvím terénního pracovníka s využitím jeho dobré znalosti romské komunity a prostředí, ve kterém žijí. ..více

Val. Meziříčí: Evropský dům her mládeže
Val. Meziříčí: Evropský dům her mládeže
16.7.2016 - Valašské Meziříčí se může pochlubit dalším unikátním projektem. Otevřeli zde interaktivní výstavu s názvem Evropský dům her mládeže. Herní prvky projektu, které vzdělávají zábavnou formou děti i dospělé ve znalostech o Evropě, viděli lidé poprvé 22. dubna. Zahájení unikátní výstavy si nenechalo ujít přes 150 návštěvníků, kteří zavítali do valašskomeziříčského Klubu Vrtule - svět her a poznání. Jde o společný projekt Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a slovenského města Partizánske. ..více

Kraj Vysočina: Kraje podporuje Národní onkologický registr
Kraj Vysočina: Kraje podporuje Národní onkologický registr
16.7.2016 - Rada Kraje Vysočina dnes svým rozhodnutím podpořila činnost Národního onkologického registru Kraje Vysočina. Celkem 300 tisíc korun si mezi sebou dle počtu hlášených novotvarů rozdělí okresní pracoviště. Ty fungují v krajských nemocnicích, kromě třebíčské, kde je registr provozován společnosti Klinická onkologie Třebíč. V roce 2012 bylo na Vysočině zpracováno více než 4 tisíce hlášení. ..více

Jihlava: Papírový detektiv pro třídění odpadu
Jihlava: Papírový detektiv pro třídění odpadu
16.7.2016 - Vtipným způsobem chce jihlavská radnice podpořit třídění odpadu. Někteří majitelé nemovitostí na své nádobě na směsný odpad možná už příští týden najdou barevnou papírovou cedulku s informací, zda odkládají do popelnice to, co do ní patří, či nikoliv. „Počínání zhodnotí detektiv, který buď poděkuje za vzorný přístup k životnímu prostředí, nebo majitele informuje, že jeho popelnice obsahuje odpad, který ještě má další využití a patří do nádoby na tříděný odpad,“ popisuje vzhled dvou typů cedulek ..více

Prostějov: Studentská soutěž "Finanční gramotnost"
Prostějov: Studentská soutěž "Finanční gramotnost"
16.7.2016 - Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které každému člověku pomáhají rozumět financím a dobře s nimi zacházet. situacích. Všechny informace a znalosti jsou určeny široké škále lidí, a proto žádná pevná definice. Finanční gramotnost má za svůj cíl stanovený objem informací, se kterými se lidé setkávají. Podle toho se dá říci, jak je nebo není člověk finančně gramotný. Každý je finančně gramotný, záleží na tom, jak s informacemi pracuje. ..více

Turnov: Výchova ke čtenářství
Turnov: Výchova ke čtenářství
16.7.2016 - Se závěrem školního roku 2015/2016 vyvrcholily projekty, které významně ovlivnily výchovu ke čtenářství nejen ve školní výuce, ale také v rámci mimoškolních aktivit Zdravého města a MA21. Kde končí svět – Jak je to s králem Kde končí svět, Jak je to s králem, tak zněl název a hlavní motto dvouletého projektu k 700. výročí narození krále Karla IV. ..více

Vsetín: Světový den ledvin
Vsetín: Světový den ledvin
16.7.2016 - Vsetínská nemocnice a.s. se již tradičně připojuje ke Světovému dni ledvin, který připadá na druhý březnový čtvrtek, letos tedy na 10. března 2016. V tento den od 6.30 do 11 hodin budou mít zájemci možnost nechat si zkontrolovat stav svých ledvin, k vyšetření je zapotřebí přijít na lačno a přinést moč. V rámci prevence se měří tlak, zjišťuje přítomnost bílkovin a krve v moči, z žilního odběru pak množství kreatininu, filtrační funkce ledvin a glykémie. ..více

Praha 08: Obnova zahrady při internátu školy Don Bosco
Praha 08: Obnova zahrady při internátu školy Don Bosco
16.7.2016 - Zahrada se nachází uprostřed panelového sídliště u budovy internátu církevní školy Don Bosco. Kromě dětí ve věku 3 až 15 let, které jsou zde během školního roku ubytovány, využívají zahradu také ostatní děti a učitelé z MŠ a ZŠ Don Bosco z jiných budov na Praze 8. Díky nadaci je zahrada po rekonstrukci uzpůsobena speciálním potřebám dětí, a stala se tak vůbec první logopedicky zaměřenou zahradou v České republice. ..více

Jihlava: Aplikace pro on-line připomínkování územního plánu
Jihlava: Aplikace pro on-line připomínkování územního plánu
6.7.2016 - Přehledná a jednoduchá aplikace V Jihlavě vtáhli občany města do tvorby územního plánu. Vedle veřejného projednávání konceptu zavedli internetovou aplikaci připomínkování územního plánování. Základním cílem bylo vytvořit jednoduchou a časově nenáročnou aplikaci, která by občany neodrazovala svou složitostí a nepřehledností. ..více

Litoměřice: Místa přátelská Fairtrade
Litoměřice: Místa přátelská Fairtrade
6.7.2016 - Zdravé město Litoměřice vytvořilo jako první město v ČR vlastní dotační program na podporu fairtradu nazvaný „Program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích“. Město z něj finančně kompenzuje náklady spojené s aktivitami na podporu fair trade, jež se konají na území Litoměřic. Podpora může dosahovat až 100% uznatelných nákladů projektu, maximálně však 4 tis. Kč na projekt. ..více

Kopřivnice: Webové stránky „Potřebuji vyřídit“
Kopřivnice: Webové stránky „Potřebuji vyřídit“
6.7.2016 - Orientace občana na úřadu v moderní a srozumitelné podobě. Různé životní události, jako jsou například narození dítěte, uzavření manželství nebo přistěhování se do města, pro občany často znamenají spletité kolečko po úřadech, odborech a po několika kancelářích. V Kopřivnici se rozhodli svým obyvatelům celou cestu zásadně zpříjemnit. ..více

Praha 20: Spolupráce rodinného centra s MČ při akcích
Praha 20: Spolupráce rodinného centra s MČ při akcích
6.7.2016 - Jak umožnit rodinám s dětmi zúčastnit se akcí, které připravuje radnice a kde se rozhoduje o budoucím rozvoji místa, kde tyto rodiny žijí? Zdravé MČ se to podařilo vyřešit ve spolupráci s rodinným centrem, které po dobu trvání akce zajišťuje hlídání dětí s bohatým doprovodným programem. Cílem spolupráce Rodinného centra a radnice bylo zpřístupnit akce pořádané městskou částí a zvýšit komfort pro rodiny s dětmi. ..více

Kroměříž: Aktuality města na sociálních sítích
Kroměříž: Aktuality města na sociálních sítích
6.7.2016 - Moderní komunikace města na Facebooku a Twitteru V Kroměříži se rozhodli jít s dobou a pro komunikaci se svými obyvateli začali využívat i nová média, především sociální sítě Facebook, Twitter a Google+. Tyto platformy jim nabízejí moderní způsob vedení komunikace a masové sdílení kulturních akcí, stejně jako aktivit radnice. ..více

Prostějov: Den řemesel aneb "Řemeslo má zlaté dno"
Prostějov: Den řemesel aneb "Řemeslo má zlaté dno"
6.7.2016 - Akce se uskutečnila v rámci projektu studentů MVŠO Olomouc, o.p.s.: Den řemesel aneb Řemeslo má zlaté dno dne 15. června 2016 v areálu zámecké zahrady ve Vřesovicích u Prostějova. Neziskový projekt měl za úkol zprostředkovat dětem možnost, aby si vyzkoušely různé řemeslné činnosti, s nimiž se nikdy třeba ani nesetkaly. ..více

Lomnice n.P.: Mezigenerační dílny
Lomnice n.P.: Mezigenerační dílny
6.7.2016 - Zdravé město Lomnice nad Popelkou ve spolupráci s DDM "Sluníčko" připravilo na letošní rok mezigenerační dílny. Cílem těchto aktivit je setkávání všech generací a vzájemné předávání zkušeností. Učit se vzájemné toleranci a zlepšení mezilidských vztahů, zvláště mezi dětmi a seniory. První akcí byla Mezigenerační kuchařská dílna 26. dubna. Další odpoledne mají název Mezigenerační doba desková (odpoledne plné nových i starých deskových her) a Mezigenerační tvůrčí dílna. ..více

Křižánky: Vánoční společenské akce pro celou obec
Křižánky: Vánoční společenské akce pro celou obec
6.7.2016 - ČSŽ Křižánky vás srdečně zve do vzdělávacího centra na 21. vánoční výstavu VÁNOCE S NÁPADEM. Těšit se můžete na spoustu recyklovaného vánočního tvoření a dalších, nejen vánočních nápadů.
Součástí slavnostního zahájení bude i soutěž „O nejlepší bramborový salát“. Po dobu konání výstavy bude probíhat prodej drobných dárkových předmětů. Vstupné je dobrovolné. Zároveň proběhne prodej vystavených výrobků. ..více

Jihlava: Kontaktní Family Point
Jihlava: Kontaktní Family Point
6.7.2016 - V Jihlavě byl dnes zahájen provoz kontaktního Family Pointu. Místo přátelské rodině najde veřejnost v Palackého ulici nedaleko centra krajského města. „Postupně budovaná síť center pro rodinu se opět rozrostla. Na Vysočině jsou nyní v provozu tři kontaktní centra,“ řekl krajský radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Jihlava se přiřadila k městům Havlíčkův Brod a Třebíč, kde si služba rychle našla své pravidelné uživatele. ..více

Kraj Vysočina: Letní škola pro seniory pokračuje
Kraj Vysočina: Letní škola pro seniory pokračuje
6.7.2016 - Kraj Vysočina i v letošním roce pořádá Letní školu seniorů. Úspěšný projekt navazuje na předchozí ročníky a letos v regionu uskuteční už potřetí. „Zájemci se mohou těšit na prázdninový blok přednášek. Aktuálně vybíráme místa, kde se výuka uskuteční. Konečný seznam obcí zveřejníme na začátku května,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Zatímco místa přednášek jsou ještě v jednání, jejich témata jsou už známa. ..více

Chomutov: Projekt "Váš strážník"
Chomutov: Projekt "Váš strážník"
6.7.2016 - Každý má mít svého kontaktního strážníka Projekt městské policie Chomutov garantuje obyvatelům města, že každý z nich má svého vlastního územního strážníka, s nímž může řešit jakýkoliv podnět týkající se veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě. Na svého strážníka se obyvatelé města mohou obracet prostřednictvím webových stránek, telefonu nebo e-mailu. ..více

Prachatice: "Taxík Maxík" pro seniory a zdravotně postižené
Prachatice: "Taxík Maxík" pro seniory a zdravotně postižené
6.7.2016 - Prostřednictvím poskytovatele Pečovatelské služby v Prachaticích – Oblastní charity Vimperk OD 1. LEDNA 2016 JE ZAJIŠTĚNA DOPRAVA – přepravní služba určená pro seniory a osoby se zdravotním postižením, držitele průkazu ZTP a ZTP /P k např. lékaři, na úřad, zajištění osobních potřeb a podobně. Tuto službu je možné si objednat ve všední dny od 7:30 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 736 647 337. ..více

Děčín: Otevřená data města
Děčín: Otevřená data města
6.7.2016 - Otevřená data všem. Město Děčín se v roce 2013 připojilo k iniciativě Nadace Open Society Fund a Fondu Otakara Motejla a rozhodlo se začít zpřístupňovat svá data. Termín otevřená data (Open data) přitom označuje poskytnutí elektronických dat k volnému sběru, strojovému zpracování, sdílení a šíření. Město, jako průkopník, také zřídilo svůj vlastní katalog. Ten postupně upravovalo dle jiných vzorů tak, aby vývojářům co nejvhodněji zpřístupňovalo otevřené sady dat. ..více

Litoměřice: "Móda ulice" - charitativní módní přehlídka
Litoměřice: "Móda ulice" - charitativní módní přehlídka
6.7.2016 - Neobvyklá módní přehlídka se uskutečnila ve Zdravém městě Litoměřice: v roli modelů se vystřídali místní bezdomovci a terénní pracovníci organizace Naděje. Na konci charitativní přehlídky pak proběhla dražba předváděných šatů, jejíž výtěžek poslouží na zajištění zdravotnické terénní pomoci. Uspořádali jsme charitativní módní přehlídku spojenou s večerním kulturním programem. Akce byla cílena na širokou veřejnost. ..více

FINSKO: Finské dobrovolné závazky
FINSKO: Finské dobrovolné závazky
6.7.2016 - Dát firmám a institucím možnost vypracovat vlastní veřejně prospěšné závazky a řídit se jimi nezní jako zázračné řešení. Ve Finsku to ale funguje. Jedna z největších finských potravinářských firem se zavázala snížit plýtvání jídlem ve svých pekárnách a cukrárnách ve všech osmi zemích, kde pracuje. Chce tím dosáhnout úspor a snížit svoji ekologickou náročnost. ..více

EU: Úspěch firmy je propojen s místní komunitou
EU: Úspěch firmy je propojen s místní komunitou
3.7.2016 - Vytváření sdílené hodnoty (CSV) bývá považováno za směr, kterým by se společensky odpovědné podnikání mohlo v budoucnu ubírat. Oč přesně se jedná a jak se k němu staví širší veřejnost? Lze vůbec odlišit firmy, které se chovají odpovědně ze své podstaty, od těch, které odpovědnost využívají jen jako nálepku pro lepší reputaci? Společensky odpovědné podnikání (CSR) je někdy spojováno či zaměňováno s filantropií. ..více

Chrudim: První veřejná lednice ve městě
Chrudim: První veřejná lednice ve městě
26.6.2016 - Je až neuvěřitelné, jak neudržitelně nakládáme s potravinami. Konkrétně v Chrudimi je snaha toto plýtvání omezit prostřednictvím zavedení veřejné lednice, která byla v květnu otevřena v chrudimské Radoušově ulici. Celý projekt je inspirován foodsharingem (sdílením potravin), který funguje především v Berlíně; tam jsou k dispozici desítky podobných veřejných lednic. ..více

Kopřivnice: Mimořádný sběr starých pneumatik
Kopřivnice: Mimořádný sběr starých pneumatik
26.6.2016 - Máte doma staré pneumatiky a nevíte, co s nimi? V tom případě by vám neměla utéct mimořádná akce, kterou chystá město Kopřivnici ve spolupráci se sběrným dvorem na ulici Panské. V týdnu od pondělí 2. května do soboty 7. května v době od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin, se budou v Kopřivnici sbírat pneumatiky všech možných druhů. ..více

Hl.m. PRAHA: Prodej potravin do vlastních nádob
Hl.m. PRAHA: Prodej potravin do vlastních nádob
26.6.2016 - Věděli jste, že na Zemi vznikl za poslední desetiletí sedmý kontinent? Najdete ho v Tichém oceánu a je celý z plastových odpadů, které lidé naházeli do moře. I to je daň, kterou příroda platí za náš komfort nakupovat většinu potravin v plastovém obalu. Že to jde i jinak, se snaží ukázat v obchodě s příznačným názvem Bez obalu na pražských Vinohradech. Potraviny tam koupíte pouze na váhu a obal si musíte přinést. ..více

Jihlava: Městská policie má nový defibrilátor
Jihlava: Městská policie má nový defibrilátor
26.6.2016 - Městská policie Jihlava má od dnešního dne nový defibrilátor, přenosné zařízení napomáhající zachraňovat životy v případech srdečních zástav. Přístroj v hodnotě třiceti tisíc korun byl pořízen z výtěžku benefičního koncertu pěvce klasické hudby Ondřeje Slavičínského, zařízení darovalo město Horní Cerekev. Dar převzal na úvod jednání Rady města Jihlavy primátor Rudolf Chloupek z rukou starosty Horní Cerekve Jaroslava Anderleho a samotného zpěváka Ondřeje Slavičínského. ..více

Prostějov: Cyklo-běh za republiku bez drog
Prostějov: Cyklo-běh za republiku bez drog
26.6.2016 - 15. června 2016 zavítal do Prostějova 14. ročník CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG, jako do desátého města. Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tuto aktivitu již tradičně podporuje Zdravé město, neboť chce upozornit na DLOUHODOBĚ ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi. Nad akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR. ..více

Vsetín: Děti z mateřinek sázely ovocné stromy
Vsetín: Děti z mateřinek sázely ovocné stromy
26.6.2016 - Více jak dvě sta padesát dětí z desíti vsetínských mateřinek se dnes dopoledne podílelo na vysazení deseti ovocných stromů, konkrétně švestky Gabrovské v parku Trávníky u trati za podchodem. Sázení proběhlo v rámci akce Týden pro Zemi. Cílem společného sázení bylo zapojit i ty nejmenší organizace či jednotlivce do péče o životní prostředí. ..více

Kroměříž: Knihovna hostila Fairtradový den
Kroměříž: Knihovna hostila Fairtradový den
26.6.2016 - Veřejnou prezentaci spojenou s ochutnávkou produktů s certifikací Fair Trade připravili ve čtvrtek 10. března 2016 od 9 do 17 hodin v prostorách Knihovny Kroměřížska studenti Střední školy hotelové a služeb Kroměříž a studentská společnost EFKO. Konání akce podpořilo také Zdravé město Kroměříž. Zatímco v dopoledních hodinách se prezentace zúčastnili žáci několika tříd ze základní školy Slovan, odpoledne přišla na řadu širší veřejnost. ..více

Val. Klobouky: Obyvatelé památkové zóny obdrželi sazenice květin
Val. Klobouky: Obyvatelé památkové zóny obdrželi sazenice květin
26.6.2016 - Okna, balkony a zahrádky v centru Valašských Klobouk letos rozkvetou zářivými barvami muškátů, petúnií a letniček, které občané obdrží od radnice zdarma. Lidé tak mohou současně s vlastní výsadbou podpořit útulný vzhled ulic, a tím i celkovou atmosféru města. Sazenice pro výsadbu do truhlíků a letničkové osivo pro předzahrádky se budou rozdávat na nádvoří městského úřadu po následující dva týdny, vždy v pondělí a středu od 14 do 17 hodin. ..více

Úštěk: Setkání s občany na téma doprava a parkování
Úštěk: Setkání s občany na téma doprava a parkování
26.6.2016 - Ve čtvrtek 23. 6. 2016 od 17:00 se v kulturním domě v Úštěku uskuteční další setkání s občany města. Veřejnosti bude představena nově vzniklá dopravní komise města Úštěku, kterou rada města jmenovala v březnu letošního roku. Ing. arch. Petr Janoš z katedry urbanismu Technické univerzity Liberec zde představí studii revitalizace okolí kulturního domu a Panského dvora. ..více

Val. Meziříčí: S dětmi z mateřinek o bezpečné cestě do školky
Val. Meziříčí: S dětmi z mateřinek o bezpečné cestě do školky
26.6.2016 - Bezpečnost na silnicích začíná od dětí. Krajský koordinátor BESIP pro Zlínský kraj Zdeněk Patík a vedoucí odboru dopravně správních agend meziříčské radnice Soňa Valchářová jménem komise BESIP v květnu uspořádali besedy v mateřských školách v Hrachovci i na ulici Kraiczova. Komise BESIP při Radě města Valašské Meziříčí opět pokračuje v propagaci a podpoře výchovy dětí v oblasti bezpečnosti silniční dopravy. Tentokrát se členové komise vydali do meziříčských mateřských škol. ..více

Val. Meziříčí: Kontola bezpečnosti na dětských pískovištích
Val. Meziříčí: Kontola bezpečnosti na dětských pískovištích
26.6.2016 - Ještě než se dětská pískoviště zaplní hrajícími dětmi, vyrazili ve čtvrtek 2. června strážníci společně se zástupcem společnosti Anim plus - RS na jejich kontrolu. Cílem preventivní kontroly bylo odstranění možného nebezpečného odpadu. Důkladnou kontrolou prošlo pět dětských pískovišť ve městě. Kromě víček od lahví a dětských hraček byla kontrolovaná místa bez nálezu. Se strážníky vyrazil do terénu i vedoucí meziříčské bezpečnostní služby Anim Jiří Rethy. ..více

ČESKO: Kam s plechovkou? Do designového kontejneru
ČESKO: Kam s plechovkou? Do designového kontejneru
26.6.2016 - Nejspíš recyklujete papír, plasty a asi i sklo, ale víte kam s plechovkou od pití? Ačkoliv jsou u nás obce od letošního roku povinné zajišťovat sběr kovového odpadu, kontejnery na něj zatím nejsou v českých ulicích běžné. Právě na to, jak by mohly nádoby na kovový odpad vypadat, je zaměřená soutěž neziskovky BevCan East. ..více

EU: Český vědec uvolnil energii z potoků a pomalých řek
EU: Český vědec uvolnil energii z potoků a pomalých řek
26.6.2016 - Vědec a pedagog Miroslav Sedláček ze Stavební fakulty ČVUT vynalezl turbínu zcela nové konstrukce a dostal za ni nominaci na Evropskou cenu pro vynálezce roku 2016. Ve své kategorii je spolu s dalšími dvěma vynálezci, celkově je nominovaných patnáct vědců z celého světa. Zařízení je menší, než jsou běžné turbíny, a lze ho využít i při nízkém spádu vody. Sedláčkova odvalovací turbína navíc vyrábí elektřinu i z pomalu tekoucích řek, potoků, či dokonce z mořského přílivu a odlivu. ..více

Chrudim: Budou školy učit za zvuku hudby?
Chrudim: Budou školy učit za zvuku hudby?
13.6.2016 - Základní škola Dr. Jana Malíka v Chrudimi se v rámci programu Erasmus+ účastní projektu Sound in European E-learning (Zvuk v evropském e-learningu). Podstatou výzkumu je otázka, zda by využití hudby a vůbec zvuků ve školní výuce mohlo vést k jejímu zefektivnění. V evropském projektu SEEL pracuje tým odborníků z pedagogického oddělení Fakulty ekonomiky a obchodu univerzity v německém Paderbornu, ve spolupráci s učiteli z Vyšší školy technické Ion I. C. ..více

Val. Klobouky: Férová snídaně - bio, fairtrade a domácí dobroty
Val. Klobouky: Férová snídaně - bio, fairtrade a domácí dobroty
13.6.2016 - Vůně čerstvě pražené kávy, fairtradové a lokální suroviny, bio zelenina a ovoce, domácí kulinářské produkty, piknik pod širým nebem a báječná atmosféra akce, na které byste neměli chybět… Taková bude Férová snídaně, letos poprvé v režii Zdravého města Valašské Klobouky a zdejšího gymnázia. Vybaveni vlastnoručně připravenými dobrotami a dekou na piknik se jí můžete zúčastnit v sobotu 14. května od 9 hodin na nádvoří Valašskoklobouckého podnikatelského centra. ..více

Úštěk: Den zdraví
Úštěk: Den zdraví
13.6.2016 - Zdravé město Úštěk a MA21 ve spolupráci se ZŠ Úštěk, Spolkem žen Úštěka, HZS ÚK, ZZS ÚK, VZP a Autoservisem Růžička pořádají dne 17.6. 2016 Den zdraví. Základní škola si nacvičí poplach a evakuaci školy, následovat bude prohlídka hasičské zbrojnice a stanice rychlé záchranné služby s ukázkou techniky a ukázkou první pomoci, následně na louce vedle hasičské zbrojnice předvedou hasiči vyprošťování z vraku vozidla. ..více

Vsetín: Rodinném a mateřské centrum beseduje o městě
Vsetín: Rodinném a mateřské centrum beseduje o městě
13.6.2016 - Rekonstrukce dětských hřišť, chybějící stojany na kola v centru města, nedostatek parkovacích míst u nemocnice, preventivní kampaň proti odhazování cigaretových nedopalků nebo postih majitelů psů, kteří neuklízí jejich výkaly. Tyto, ale i další problémy označily dnes v Rodinném a mateřském centru maminky na mateřské dovolené v rámci akce S námi pro vás za jeden provaz. Všechny problémy definované maminkami budou představeny na veřejném fóru s občany v úterý 7. ..více

Boskovice: Nemocnice má moderní dětské oddělení
Boskovice: Nemocnice má moderní dětské oddělení
13.6.2016 - V Nemocnici Boskovice byly dnes slavnostně uvedeny do provozu zmodernizované prostory dětského oddělení. Symbolicky nové prostory otevřeli společně starostka města Boskovice Hana Nedomová a jednatel Nemocnice Boskovice Miloš Janeček. Dětské oddělení I. patro pro děti od 3 let bylo otevřeno po kompletní rekonstrukci od 21. 3. 2016. ..více

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 51 | »
*