*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Střípky

Střípky

Zobrazit
jen pro kraj: 
jen pro téma: 

Litoměřice: Obyvatelé doplňují zásobník projektů města
Litoměřice: Obyvatelé doplňují zásobník projektů města
[Nový]
26.8.2016 - Obyvatelé Litoměřic se mohou stát spolutvůrci zásobníku projektů města. Zásobník představuje přehled ověřených záměrů výhledově určených k realizaci. Záměry pro období let 2016 – 2019+ byly shromážděny ve spolupráci s vedoucími odborů městského úřadu. Nyní má příležitost fyzická i právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Litoměřicích navrhnout doplnění o vlastní projekt, jehož realizace dle jeho názoru městu prospěje. Je však třeba splnit několik kritérií. ..více

Liberec: "Dashboard" – město v číslech
Liberec: "Dashboard" – město v číslech
[Nový]
26.8.2016 - Interaktivní aplikace město v číslech Statutární město Liberec se inspirovalo v zahraničí a svým obyvatelům nechalo vytvořit interaktivní a zajímavostmi nabitý přehled města v číslech (dashboard). Návštěvníci microsite http://dashboard. liberec.cz, jsou okamžitě vtaženi do minimalistického a dynamického přehledu statistik. ..více

Praha 7: Kampaň "Víte, kdo uklízí Vaši ulici?"
Praha 7: Kampaň "Víte, kdo uklízí Vaši ulici?"
[Nový]
26.8.2016 - Praha 7 v květnu spouští kampaň zaměřenou na úklid ulic a veřejných prostranství. Pilotní díl kampaně je věnován Řezáčovu náměstí a přilehlým ulicím. Cílem projektu „Vím, kdo uklízí moji ulici“ je představit občanům konkrétního člověka, který uklízí v okolí jejich domovů, přiblížit jim průběh úklidu a více je zapojit do udržování čistoty a pořádku. „Stále se snažíme hledat ještě další cesty, jak zlepšit čistotu ulic v Praze 7. Změnili jsme systém ručních úklidových prací. ..více

Praha 4: Festival podporuje dobré vztahy mezi majoritou a cizinci
Praha 4: Festival podporuje dobré vztahy mezi majoritou a cizinci
[Nový]
26.8.2016 - Přispět ke vzájemnému poznání obyvatel různého původu, různých národů a národností bylo cílem multikulturního festivalu Kaleidoskop, který v sobotu 11. června 2016 pořádala městská část Praha 4. Návštěvníci parku Na Pankráci mohli celý den poznávat jiné kultury, ochutnat tradiční i méně tradiční pochoutky mezinárodní kuchyně, zúčastnit se workshopů pro děti i dospělé, pobavit se při pěveckých a tanečních vystoupeních. ..více

Liberecký kraj: Semináře podporují zájem dětí o vědu a techniku
Liberecký kraj: Semináře podporují zájem dětí o vědu a techniku
[Nový]
26.8.2016 - Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET společně s Libereckým krajem, Nadací Jablotron a dalšími partnery pořádá semináře s názvem Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji. Konají se od 14. do 16. června. Semináře mají účastníky seznámit s dlouhodobým projektem, který je zaměřený na zvyšování zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku a jejich budoucí profesní orientaci na obory, jenž na našem trhu práce citelně chybějí. ..více

Kraj Vysočina: Projekt potravinové pomoci dětem
Kraj Vysočina: Projekt potravinové pomoci dětem
[Nový]
26.8.2016 - Počet dětí, které vzhledem k finanční rodinné situaci neobědvají ve svých školách, vzrůstá, a proto se Kraj Vysočina rozhodl zapojit do projektu Operačního programu potravinové a materiální pomoci a odsouhlasil zpracování projektového záměru. „Cílem je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol ze sociálně slabých rodin, a to formou uhrazení stravného ve školních jídelnách po dobu příštího školního roku 2016/2017,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír ..více

Cheb: Multigenerační centrum
Cheb: Multigenerační centrum
[Nový]
26.8.2016 - V září zahájí svou činnost první multigenerační centrum v regionu. Sídlit bude v Křížovnické ulici v Chebu a chce nabídnout besedy, worshopy a další akce pro rodiče s dětmi, mladé lidi a řadu aktivit pro seniory. Jeho patronem se stal náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Multigenerační centrum bude provozovat spolek Generace Karlovarského kraje. ..více

Brno: Mezinárodní dobrovolníci zvelebí komunitní zahradu
Brno: Mezinárodní dobrovolníci zvelebí komunitní zahradu
[Nový]
26.8.2016 - Do Brna se 3. 8. 2016 poprvé sjedou dobrovolníci z Jižní Koreje, Ruska, Srbska, Itálie, Švýcarska, Turecka a Španělska, aby se zapojili do kultivace terapeutické a komunitní zahrady. Zahrada bude sloužit pro relaxaci a odpočinek jak tamějších klientů s duševním onemocněním, tak i široké veřejnosti. Mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, pořádá v Brně INEX – Sdružení dobrovolných aktivit ve spolupráci se Sdružením Práh a organizací Tamjdem. ..více

Ml. Boleslav: Čtvrť města ožila první sousedskou slavností
Ml. Boleslav: Čtvrť města ožila první sousedskou slavností
[Nový]
26.8.2016 - V pátek 27. května ožila čtvrť Na Kolonii první sousedskou slavností v zahradě Centra 83. Obyvatelé čtvrti všech věkových skupin se sešli na společném barbecue, aby utužili sousedského ducha, seznámili se a probrali novinky v činnosti spolku, založeného na začátku tohoto roku. Slavnost uspořádal právě výbor spolku Na Kolonii, který má za cíl zlepšit podmínky života v této části Mladé Boleslavi. ..více

Děčín: Rekordních 17 kilometrů nordicwalkingových tras
Děčín: Rekordních 17 kilometrů nordicwalkingových tras
[Nový]
26.8.2016 - Město Děčín nechalo na Pastýřské stěně oficiálně vyznačit čtyři okruhy pro milovníky dynamické chůze - takzvaného nordic walkingu. Celková délka všech tras je kolem 17 kilometrů a obsáhnou celý lesopark. Zatím jsou vyznačené čtyři okruhy, které jsou od sebe barevně odlišené. Děčín chce trasy ještě v budoucnu rozšiřovat. Nordic walking je stále oblíbenějším sportem mezi seniory. Jde o chůzi s pomocí dvou hůlek. Tato pohybová aktivita je vhodná téměř pro každého. ..více

Praha 7: Ocenění nejhezčích dvorků a předzahrádek
Praha 7: Ocenění nejhezčích dvorků a předzahrádek
[Nový]
26.8.2016 - MČ Praha 7 letos v květnu vyhlásila druhý ročník soutěže o nejlepší úpravu dvorku, vnitrobloku nebo předzahrádky. Ve středu 21. října se za účasti zástupce starosty Ondřeje Mirovského uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků. Všichni účastníci si odnesli ocenění za velké úsilí a kreativitu, které úpravám prostor kolem svých domů věnovali. „Do soutěže se letos přihlásilo sedm domů. ..více

Liberec: Navýšení úředních hodin magistrátu
Liberec: Navýšení úředních hodin magistrátu
[Nový]
26.8.2016 - Na úřad po celý týden, a dokonce i v sobotu I v Liberci se magistrát města dříve setkával s obvyklými stížnostmi obyvatel na nevyhovující úřední dobu a nedostatečný počet úředních hodin. Vedení města se proto rozhodlo vyjít obyvatelům maximálně vstříc. V pracovním týdnu má úřad otevřeno každý den v celkovém rozsahu 40 hodin, po které jsou úředníci k dispozici občanům a vyřizují jejich potřeby. ..více

Kraj Vysočina: Ocenění Mistrů tradiční rukodělné výroby
Kraj Vysočina: Ocenění Mistrů tradiční rukodělné výroby
[Nový]
26.8.2016 - Tradiční lidová kultura má v Kraji Vysočina své nezastupitelné místo. To potvrdilo i slavnostní předání ocenění v oblasti tradiční lidové kultury udělované Krajem Vysočina, které se konalo ve čtvrtek 28. dubna v Muzeu Vysočiny Třebíč. Za účasti významných zástupců se uskutečnilo historicky první slavnostní udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. ..více

Olomoucký kraj: Soutěž zdravotnických posádek "Rally Rejvíz"
Olomoucký kraj: Soutěž zdravotnických posádek "Rally Rejvíz"
[Nový]
26.8.2016 - V Jeseníkách vrcholí soutěž zdravotnických posádek - jubilejní 20. ročník Rally Rejvíz. V dovednostech, které potřebují u běžných zásahů, se letos utkalo 85 týmů z 12 zemí světa. ..více

ČESKO: Jak zadržet vodu v krajině
ČESKO: Jak zadržet vodu v krajině
[Nový]
26.8.2016 - Daniel Pitek nedávno obdržel cenu Josefa Vavrouška za výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a životního prostředí. Tím počinem je zvelebování kraje pod Milešovkou, kterému vrátil život. Na stovkách hektarů bývalých polí, o které už nikdo nestál, začal vysazovat zaniklé ovocné sady, obnovovat remízky, zakládat tůně a rybníky. A právě obnova a tvorba tůní je pro zadržení vody v krajině tím nejlepším řešením. ..více

BRITÁNIE: Zvýšil se počet rodinných pečujících ve věku 80 let
BRITÁNIE: Zvýšil se počet rodinných pečujících ve věku 80 let
[Nový]
26.8.2016 - Podle britské neziskové organizace Age UK počet lidí nad 80 let, na jejichž neplacené péči závisí jejich blízcí, v posledních sedmi letech rychle rostl (z 301 na 417 tisíc). "Neviditelní, ale nepostradatelní" pečující podle Age UK šetří státu miliardy. Jeden ze sedmi lidí nad 80 let ("oldest old") poskytuje nějaký druh neplacené péče svému rodinnému příslušníkovi nebo příteli. Nejčastěji svému partnerovi či partnerce. ..více

Hl.m. PRAHA: Mapa přístupnosti budov a veřejných prostor
Hl.m. PRAHA: Mapa přístupnosti budov a veřejných prostor
16.8.2016 - Digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu dnes představilo hlavní město Praha. Objekty zmapovala na základě schválené metodiky Pražská organizace vozíčkářů (POV). Mapu samotnou potom vytvořil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). ..více

Kraj Vysočina: Krajský "Program ZDRAVÍ 2020"
Kraj Vysočina: Krajský "Program ZDRAVÍ 2020"
16.8.2016 - Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Program ZDRAVÍ 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 – 2020. Cílem je programově a koncepčně zlepšovat úroveň zdraví a klíčové ukazatele zdravotního stavu obyvatel v kraji. „Řada onemocnění, poruch zdraví a mnohá zdravotní rizika jsou preventabilní, to znamená, že je lze pozitivně ovlivňovat a jejich vzniku aktivně předcházet. Do tohoto procesu je nutné zapojovat co nejvíce institucí v regionu. ..více

Opava: Mapový portál města
Opava: Mapový portál města
16.8.2016 - Všechny mapy města na jednom portálu Mnohdy složité statistiky zveřejňované v podobě textu se ve statutárním městě Opavě rozhodli zjednodušit a převést do názorných živých map, které jsou na pohled přehlednější a srozumitelnější. Návštěvníci webových stránek města tak mají možnost si na jednom místě prohlédnout celou řadu zajímavých map od aktuálního územního plánu přes zóny placeného stání a síť městské hromadné dopravy až k městským hnízdištím rorýse obecného. ..více

Hl.m. PRAHA: Kam ve městě na ovoce zdarma
Hl.m. PRAHA: Kam ve městě na ovoce zdarma
16.8.2016 - Za posledních šest let přibylo v pražských sadech přes dva tisíce ovocných stromů a stále přibývají nové. Další letos zasadí v Suchdole i Libni. Natrhat si třešně zdarma mohou lidé v těchto dnech hned 
v několika městských sadech v metropoli. Milovníci čerstvého ovoce mohou vyrazit například do Třešňovky v Hrdlořezích či do třešňového sadu na Zbraslavi. „Lidé v současnosti chodí do sadů spíše kvůli rekreaci, ne kvůli ovoci. ..více

Olomouc: Objednávky nádob na komunální odpad
Olomouc: Objednávky nádob na komunální odpad
16.8.2016 - On-line objednávání nádob na odpad Statutární město Olomouc na svých webových stránkách nabízí občanům města on-line formuláře na objednání nádob na komunální odpad. Krátké a přehledné formuláře, doplněné o nápovědu, mají obyvatelům poskytnout jednoduchý elektronický způsob, jak mohou nádoby objednávat. Přes formuláře si obyvatelé mohou objednávat nádoby na směsný komunální odpad, bioodpad a za jistých podmínek i na tříděný odpad. ..více

Prostějov: "Den na loukách" - environmentální osvěta
Prostějov: "Den na loukách" - environmentální osvěta
16.8.2016 - Den na loukách má upozornit na to, že na nich žije a roste spousta druhů živočichů a rostlin, z nichž jsou některé chráněné. je to připomínka klasického sečení a hrabání a sušení trávy na seno. Akce probíhala na jedné z nejstarších chráněných územích na Prostějovsku z roku 1953, které se říká Za Hrnčířkou. Cílem je udržet původní ráz luk v regionu Prostějova. ..více

Havlíčkův Brod: Město obnovuje koncepci kultury s veřejností
Havlíčkův Brod: Město obnovuje koncepci kultury s veřejností
16.8.2016 - Koncepce kultury byla v Havlíčkově Brodě naposledy schválena v roce 2010. Vzhledem k tomu, že během šesti let došlo k mnoha změnám v systému provozování kultury, je nutné dokument zaktualizovat a přizpůsobit současným podmínkám. Pro vytvoření nové koncepce musí být známy především potřeby, zájmy a přání uživatelů. Do aktualizace dokumentu proto chce vedení města zapojit jak zástupce kulturních organizací, tak i širokou veřejnost. ..více

Litoměřice: "Potřebuji vyřídit" – návody pro obyvatele na webu
Litoměřice: "Potřebuji vyřídit" – návody pro obyvatele na webu
16.8.2016 - Rychlé vyhledávání informací a orientace na úřadu Městský úřad v Litoměřicích pro webové stránky města vytvořil na bázi svých zkušeností přehledný nástroj pro orientaci občanů na úřadu. Vznikl tak přehled „Potřebuji si vyřídit“, který obyvatele města srozumitelně naviguje k podrobnostem vyřízení úředních záležitostí. Ve výsledku se tak občan jednoduše prokliká ke konkrétnímu místu, kde si svou úřední záležitost vztahující se ke konkrétní životní události vyřídí. ..více

ČESKO: Lidem s postižením pomohou dobrovolnicky experti
ČESKO: Lidem s postižením pomohou dobrovolnicky experti
16.8.2016 - Srdcerváči spustili unikátní příležitost pro lidi s handicapy, kteří se chtějí ve svém profesním životě posunout dál – expertní dobrovolnictví. Expertní dobrovolníci poradí například handicapovaným s rozjezdem jejich podnikání nebo jim pomohou se zorientovat na trhu práce. Lidí se zdravotním postižením je v Česku milion, více než 600 tisíc z nich je v aktivním věku. ..více

Kraj Vysočina: Projekt eHealth zefektivní ošetření pacientů
Kraj Vysočina: Projekt eHealth zefektivní ošetření pacientů
16.8.2016 - S maximální intenzitou vyvíjí šest let Kraj Vysočina vlastní projekt výměny zdravotnické dokumentace mezi krajskými nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina - eMeDocS. „Výstupem tohoto jedinečného projektu je rychlý přístup k sofistikovaným elektronickým informacím o pacientovi a především k historickým zdravotním datům důležitým při záchranářském zásahu, ať už je to při výjezdu do jeho místa bydliště nebo v terénu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. ..více

Havlíčkův Brod: Urban Art Projekt reaguje na "10P"
Havlíčkův Brod: Urban Art Projekt reaguje na "10P"
16.8.2016 - Mezi nedostatky ve městě lze podle občanů zařadit zanedbaný stav podchodů a některých veřejných prostranství. Tento názor vzešel z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji, které zorganizovala radnice v loňském roce v rámci realizace místní Agendy 21. Město na tento definovaný problém z ověřených "10P" reagovalo a upravilo nevzhledný podchod na Masarykově ulici v rámci Urban Art Projektu. ..více

Prostějov: Pro pejskaře - místa k volnému pohybu psů
Prostějov: Pro pejskaře - místa k volnému pohybu psů
16.8.2016 - Doba letních prázdnin je pro děti časem volna a her. Může se stát, že se dostanou do kontaktu s volně pobíhajícími psy na místech, která k tomu nejsou určená. Proto je nutné upozorňovat na místa, kde se mohou psi pohybovat volně. Přesné informace jsou zveřejněny na webových stránkách města. Plochy jsou v Prostějově označeny piktogramem, aby bylo zřejmé, že jde o prostor, v němž může ovladatelný pes pobíhat i bez vodítka. ..více

Praha 08: Kontejner na použité injekční stříkačky
Praha 08: Kontejner na použité injekční stříkačky
16.8.2016 - Pracovníci organizace Progressive o.p.s. dne 9. srpna 2016 instalovali za účasti starosty Prahy 8 Romana Petruse a zástupců Úřadu městské části Praha 8 v parku Těšnov nedaleko od stanice metra Florenc kontejner Fixpoint. Uživatelé drog do něj mohou vhodit použité injekční stříkačky. Kontejner bude v letních měsících vybírán jednou za 2 dny a v zimních jednou za 3 dny. ..více

Letovice: Dobrovolníci uklízeli přehradu Křetínku
Letovice: Dobrovolníci uklízeli přehradu Křetínku
16.8.2016 - V sobotu 16. dubna 2016 se konala akce ke Dni Země „Úklid břehu přehrady Křetínky“, kterou pořádalo Město Letovice ve spolupráci s Kanceláří Zdravého města Letovice, Fan-club „BOP Křetínka“, Rybářskou organizací Letovice, za podpory firmy Letostav spol. s.r.o. spolu s obcemi Vranová, Křetín a Lazinov.
..více

Praha 12: Systematická komunikace s vlastníky bytových domů
Praha 12: Systematická komunikace s vlastníky bytových domů
16.8.2016 - Značná část zástavby městské části Praha 12 je tvořena sídlišti a valná většina obyvatel bydlí v bytových domech. Pro dobrou komunikaci s obyvateli je proto pro nás mimořádně důležitá systematická komunikace s bytovými družstvy a společenstvy vlastníků, která obyvatele domů zastupují. Během loňského a letošního roku se nám podařilo navázat kontakty se zhruba 150 bytovými subjekty, které se rozhodli poskytnout své e-mailové adresy k vzájemné komunikaci. ..více

Val. Meziříčí: Svoz odpadních vod k zajištění Čisté Bečvy
Val. Meziříčí: Svoz odpadních vod k zajištění Čisté Bečvy
16.8.2016 - V rámci akce „Čistá řeka Bečva II“ byly zakoupeny fekální vozy na svoz odpadních vod k čištění od občanů, kteří nemají možnost se připojit na vybudovanou kanalizační síť. Pro zajištění svozu je potřeba, aby občané dodrželi „Postup při uzavírání smlouvy a podmínky odvádění odpadní vody Čistá řeka Bečva II – svoz odpadních vod“, vyplnili „Žádost o zajištění svozu odpadních vod v rámci akce Čistá řeka Bečva II“, nechali si žádost potvrdit v úředních hodinách na Městském ..více

NORSKO: Rok 2025 - konec registrace aut se spalovacím motorem
NORSKO: Rok 2025 - konec registrace aut se spalovacím motorem
16.8.2016 - V Norsku s 5,1 milionu obyvatel koncem dubna jezdilo už přes 100 tisíc aut na elektrický pohon. Norsko si může dovolit nákup aut na elektrický pohon štědře dotovat také díky tomu, že má prudce tekoucí řeky. Vodní elektrárny na nich postavené levně vyrábějí téměř všechnu elektřinu. Odbyt elektromobilů a takzvaných "plug-in" hybridů během prvního čtvrtletí meziročně stoupl o 35 procent na skoro 11 tisíc. ..více

Jihlava: Stezka "Stará plovárna" pro místní rekreaci
Jihlava: Stezka "Stará plovárna" pro místní rekreaci
6.8.2016 - Jihlavská radnice vydala nákladem čtyř tisíc kusů novou brožurku Naučná stezka Stará plovárna. Brožurka seznamuje s historií nádrže, která v minulosti skutečně sloužila ke koupání a dodnes je její okolí oblíbeným místem pro vycházky a odpočinek nedaleko od centra města. V útlém sešitu se zájemci dočtou o obyvatelích tohoto místa, ať už jde o obojživelníky a plazy, savce, ptáky a hmyz, dále o rostlinách, houbách či stromech. ..více

Prachatice: Studentská rada - setkání se starostou
Prachatice: Studentská rada - setkání se starostou
6.8.2016 - Dne 10. 11. 2014 se poprvé sešla Studentská rada města Prachatice zvolená ze zástupců prachatických škol pro nové období 2014 – 2015. Zúčastnil se jej starosta města Martin Malý. Pozvání přijali zástupci škol – ředitelé Lubomír Pichler, Antonín Krejsa a Petra Sandanyová, další pedagogové Šárka Grabmullerová a Jana Kovářová. Všichni přítomní oceňují nabídku vedení města k setkávání se studenty. ..více

Havlíčkův Brod: Praktický rádce jak chránit životní prostředí
Havlíčkův Brod: Praktický rádce jak chránit životní prostředí
6.8.2016 - Zdravé město Havlíčkův Brod distribuovalo do všech domácností ve městě i v místních částech již 4. vydání Praktického rádce – Jak chránit životní prostředí v Havlíčkově Brodě. Publikace formou jednoduchých otázek a odpovědí podává ucelený soubor informací k jednotlivým problémům týkajících se životního prostředí, se kterými se téměř denně setkáváme. Cílem obsahu je napomoci občanům řešit vzniklé problémy na správném místě a s dostatečnou pružností. ..více

Turnov: Hřbitovní kaplička v novém kabátě
Turnov: Hřbitovní kaplička v novém kabátě
6.8.2016 - Kaplička na hřbitově v Mašově se dočkala oprav fasády a v následujících týdnech bude členy SDH Mašov provedena výmalba i vnitřních částí kaple. Již 1. dubna 2016 byly zahájeny opravy na fasádě kapličky na mašovském hřbitově. Stavební práce provedla společnost Vanderlaan se sídlem v Praze za nabídkovou cenu 102 tisíc korun. Stavební práce byly dokončeny dle dohody a kaplička se opět stala důstojným místem na místním hřbitově. ..více

Praha 08: Recyklujte baterie s MČ
Praha 08: Recyklujte baterie s MČ
6.8.2016 - Praha 8 sbírá baterie do 9. září s připomenutím Evropského den recyklace baterií. Městská část Praha 8 se k tomuto dni připoje sběrem baterií ve školách a školkách, pro veřejnost bude připravena speciální nádoba na sběr baterek ve vestibulu budovy úřadu, tzv. Bílém domě (U Meteoru 6, Praha 8). Rádi bychom, aby se zapojily do sběru i další provozovny mající sídlo na území MČ Praha 8.
..více

Prostějov: Soutěž škol ve sběru separovaného papíru
Prostějov: Soutěž škol ve sběru separovaného papíru
6.8.2016 - Tradiční soutěž škol v Prostějově ve sběru separovaného papíru je u konce. Rozdávaly se ceny. Společnost A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov připravila pro školní rok 2015 – 2016 tradiční soutěž škol ve sběru separovaného papíru. Účel sběrové soutěže je prostý. Výchova děti ke třídění odpadů. Vytváření vztahu k přírodě nenáročnou formou. Zároveň děti pomáhají získat finanční prostředky pro vlastní školu. Soutěž probíhá ve dvou kolech. ..více

Turnov: Leták o službách pro seniory a zdravotně postižené
Turnov: Leták o službách pro seniory a zdravotně postižené
6.8.2016 - Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov připravil pro veřejnost v rámci Zdravého města a MA21 aktualizovaný informační leták s přehledy kontaktů pro seniory a zdravotně postižené občany na Turnovsku. Informační leták o službách tvoří základní přehled kontaktů, které usnadní orientaci seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i jejich rodinám při hledání možností zajištění péče. Letáky jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a na podatelně Městského úřadu Turnov. ..více

Hl.m. PRAHA: Nad městem rostou úly - Národní divadlo i magistrát
Hl.m. PRAHA: Nad městem rostou úly - Národní divadlo i magistrát
6.8.2016 - V centru Prahy se daří včelám. Na známých historických budovách bude na sklonku jara pět úlů – čtyři se během května objeví na magistrátu, další již je na hlavní budově Národního divadla. První magistrátní a divadelní med bude stáčen již v červenci. Včelaření se v Praze rozmáhá po vzoru světových metropolí. Ve městech se podle expertů daří včelám někdy dokonce lépe než ve volné krajině. „Včelstva ve volné přírodě trpí pylovou podvýživou. ..více

Havlíčkův Brod: Krajská knihovna Vysočiny
Havlíčkův Brod: Krajská knihovna Vysočiny
6.8.2016 - Nové sídlo Krajské knihovny Vysočiny bude v Havlíčkově Brodě. Havlíčkobrodští zastupitelé schválili na svém mimořádném jednání smlouvu s Krajem Vysočina, která upravuje podmínky přípravy, realizace a financování Krajské knihovny Vysočiny. Výstavbu nové budovy knihovny v Havlíčkově Brodě podpořilo všech osmnáct přítomných zastupitelů. V současné době sídlí Krajská knihovna ve stísněných prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě. ..více

Kraj Vysočina: "Rodina a jak ji vidím já" - soutěž pro family a senior pointy
Kraj Vysočina: "Rodina a jak ji vidím já" - soutěž pro family a senior pointy
6.8.2016 - U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který každoročně připadá na 15. května, přicházejí všechny Family a Senior Pointy v Kraji Vysočina s kreativní soutěží určenou široké veřejnosti. "Do soutěže Rodina a jak ji vidím já se můžou zapojit rodiče, prarodiče, děti, studenti i senioři. Naší snahou je podpořit vícegenerační soužití a spolupráci. ..více

Moravskoslezský kraj: Mapování brownfieldů a jejich revitalizace
Moravskoslezský kraj: Mapování brownfieldů a jejich revitalizace
6.8.2016 - Seznam opuštěných dolů, továren, ale třeba i zámků a zemědělských statků se v Moravskoslezském kraji prodloužil. Agentura pro regionální rozvoj totiž prošla 77 zdejších obcí a zmapovala takzvané brownfieldy. Nově jich do seznamu zařadila dvě stovky. Na rozvoj starých areálů přispěje i stát, konkrétně Ministerstvo průmyslu a obchodu. Obcím ve třech krajích včetně Moravskoslezského, ve kterém je přes 370 brownfieldů, rozdělí na jejich rozvoj dotace z dvoumiliardového balíku. ..více

Prachatice: Výstava ručních prací seniorů
Prachatice: Výstava ručních prací seniorů
6.8.2016 - Na tradičním místě - v malém divadelním sále v přízemí prachatického Muzea české loutky a cirkusu, které je oddělením Národního muzea v Praze, se v druhé polovině tohoto týdne znovu po roce koná prodejní velikonoční výstava ručních prací prachatických důchodců. Pořádá ji opět městská organizace Svazu důchodců v Prachaticích, jenom tým tvůrců výstavy se kolem Zdeny a Karla Hrůzových trochu pozměnil. Výstava byla otevřena dnes, ve středu 16. ..více

Vsetín: Nová nabídka služby domácího hospice
Vsetín: Nová nabídka služby domácího hospice
6.8.2016 - Diakonie ve Vsetíně nově poskytuje domácí hospicovou péči. Služby domácího hospice Devětsil jsou určeny nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich rodinám, které se rozhodly o svého blízkého pečovat v domácím prostředí. Odborný tým pracovníků pomůže zvládnout péči tak, aby nemocný netrpěl bolestmi a byla zachována jeho důstojnost a co nejvyšší kvalita jeho života a mohl strávit závěr života doma se svými blízkými. ..více

Vítkov: "Plážová knihovna" na městském koupališti
Vítkov: "Plážová knihovna" na městském koupališti
6.8.2016 - Město Vítkov prostřednictvím své knihovny ve spolupráci s Technickými službami, p.o. otevřelo letos poprvé na městském koupališti „Plážovou knihovnu“. Návštěvníci si zde mohou zapůjčit nejen knihy, ale také časopisy. Celá knihovna probíhá ve stylu „půjč si a vrať“. Pokud čtenáře kniha nebo časopis zaujme natolik, že si knihu chce odnést domů, musí ji nahradit jinou ze svého domácího fondu. Půjčování probíhá bezobslužně a bezúplatně. ..více

Chomutov: Nová komunitní zahrada v centru
Chomutov: Nová komunitní zahrada v centru
6.8.2016 - Oázou klidu a pohody by se měla stát nová komunitní zahrada která se rodí ve Smetanově ulici. Když se Jana Benešová před časem přestěhovala z Prahy do Chomutova, chyběla jí zahrada. Začala se proto poohlížet po vhodném místě, kde by se dala vybudovat. Nemyslela jen na sebe, ale chtěla vytvořit komunitní zahradu, kterou by mohli využívat i další lidé. Dostala tip na Základní uměleckou školu na náměstí T.G. Masyryka. ..více

Hodonín: Slevové karty nejen pro turisty
Hodonín: Slevové karty nejen pro turisty
6.8.2016 - Využijte příjemné cenové zpestření pro Vaše výlety a volný čas. Ve městě Hodoníně si můžete zakoupit slevovou kartu, která zahrnuje jednorázový vstup do zoologické zahrady, na radniční věž a celodenní vstup na letní koupaliště. Navíc po odtržení všech tří ústřižků Vám zůstane pohlednice, kterou můžete zaslat svým blízkým nebo si ji ponechat na památku. Cena slevové karty pro dospělou osobu činí 132 Kč, pro děti a studenty 93 Kč. ..více

ČESKO, NSZM: [smart city] D2.1 - nové způsoby zjišťování názorů ve městech
ČESKO, NSZM: [smart city] D2.1 - nové způsoby zjišťování názorů ve městech
6.8.2016 - Po návratu z New Yorku, kde pracovníci D 2.1 technicky zajišťovali největší pébéčko (participativní rozpočet) na světě, se aktivity v posledních měsících soustředily na Českou republiku. Především na Zdravá města. D21 pomáhá Zdravým městům získat kvalitní zpětnou vazbu, díky které může vedení měst rozhodovat v souladu s vůlí svých obyvatel. V posledních dvou měsících jsme zajistili celou řadu hlasování o prioritách a problémech, tzv. „10 P”. ..více

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 52 | »
*