*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle kraje › Frýdek-Místek: Rekonstrukce dětských hřišť na území města

Frýdek-Místek: Rekonstrukce dětských hřišť na území města

20. 5. 2009

Stručná anotace

Na základě nových předpisů, platných od roku 2002, začalo statutární město Frýdek-Místek s rekonstrukcí a výstavbou nových dětských hřišť. Na přelomu let 2002-2003 vybudováno první nové dětské hřiště, v roce 2004 bylo Radou města Frýdku-Místku schváleno pořadí rozmístění nových dětských hřišť. Celkem bylo navrženo 24 lokalit dětských hřišť, které se postupně od roku 2005 budují. V říjnu 2008 bylo dokončeno na sídlišti Nad Lipinou deváté dětské hřiště ze schváleného seznamu. Nové dětské prvky jsou přitažlivé pro děti tvarem, barevností a větší možnosti využití.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Frýdek-Místek
Kontakt: Odbor životního prostředí a zemědělství
Příjmení, jméno: Kulatý Petr
Organizace: Statutární město Frýdk-Místek
E-mail: kulaty.petr@frydekmistek.cz
Telefon: 558 609 484
Téma: 05.c sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Od konce roku 2002 se mohou instalovat jen dětské prvky, které mají certifikát o shodě dle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů a jsou v souladu s příslušnými normami. Na základě nových předpisů začalo statutární město Frýdek-Místek s rekonstrukcí a výstavbou nových dětských hřišť. Následně bylo na přelomu let 2002-2003 vybudováno první nové dětské hřiště. V roce 2004 bylo Radou města Frýdku-Místku schváleno pořadí rozmístění nových dětských hřišť. Celkem bylo navrženo 24 lokalit dětských hřišť, které se postupně od roku 2005 budují. V první fázi byla provedena rekonstrukce stávajících velkých hřišť, a to na území parků a centrálních plochách velkých sídlišť. V říjnu 2008 bylo dokončeno na sídlišti Nad Lipinou deváté dětské hřiště ze schváleného seznamu.
Aktivní a bezpečný pohyb dětí má prvořadý význam při budování nových dětských hřišť. Nové dětské prvky jsou přitažlivé pro děti tvarem, barevností a větší možnosti využití. Především větší sestavy jsou u dětí vítány pro jejích kolektivní využívání. Zároveň umožní dětem zvýšit fyzickou kondici, obratnost a koordinaci pohybu. Nová hřiště jsou vítána nejen u dětí, ale také u široké veřejnosti.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano- fotodokumentace.
Realizovaná dětská hřiště: - sídl. Anenská, Janáčkův park, Park Svobody, Puškinův park, Sady B. Smetany, sídl. Za Nemocnicí

Začátek aktivity: 30.09.2002
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Hodnocení praxe: Inspirace
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 17700
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města

Aktéři

Název: Statutární město Frýdek-Místek
IČO nebo jiný registrační údaj: 00296643
Adresa: Radniční 1148
Web: http://www.frydekmistek.cz
*