*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › DOBRÁ PRAXE dle místa

DOBRÁ PRAXE dle místa

člen NSZM
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ VYSOČINA KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ

Benešov

Benešov:  Integrovaný systém managementu města (ISO 9001:2016 s vazbou na EFQM a MA21)
Benešov: Integrovaný systém managementu města (ISO 9001:2016 s vazbou na EFQM a MA21) Kulaté razítko
20.2.2017
Jak efektivně propojit metody kvality a dosáhnout tak efektivního řízení?

Bohumín

Bohumín: Senior taxi
Bohumín: Senior taxi
19.12.2013
Tam kde není zavedena MHD či příměstská doprava je Senior Taxi výbornou volbou pro přepravu seniorů na důležitá místa ve městě.

Boskovice

Boskovice: Systém tísňového volání pro seniory
Boskovice: Systém tísňového volání pro seniory
23.3.2006
Radiovým vysílačem lze 24 hodin denně přivolat pomoc v případě ohrožení či zhoršení zdravotního stavu

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Brandýs n.L.-St.Boleslav: Responzivní webové stránky města
Brandýs n.L.-St.Boleslav: Responzivní webové stránky města
22.6.2015
Web získal speciální ocenění "Egovernment The Best 2014".

Brno

Brno: Podpora domácího bydlení - pečovatelská služba Naděje
Brno: Podpora domácího bydlení - pečovatelská služba Naděje
19.11.2013
Stručně o tom, co může nabídnout asistenční služba pro seniory a jak jim tak umožnit žít co nejdéle a nejlépe ve svém přirozeném prostředí

Brno: Školní komunitní projekt "I my budeme potřebovat pomoc"
Brno: Školní komunitní projekt "I my budeme potřebovat pomoc"
6.7.2013
Projekt zaměřený na sociální interakci seniorů a mládeže.

Brno: On-line energetické manažerství v Novém Lískovci
Brno: On-line energetické manažerství v Novém Lískovci
31.8.2009
Víte, jakou spotřebu energie má váš dům za rok na metr čtvereční vytápěné plochy?

Brno: Čistší produkce ve školství
Brno: Čistší produkce ve školství
1.4.2007
Zavádění čistší produkce ve školství šetří energii i peníze

Broumov

Broumov: Obnova parku Alejka s veřejností
Broumov: Obnova parku Alejka s veřejností
1.6.2013
Projekt Nadace Proměny umožnil obnovu nejstaršího veřejného parku Alejka v Broumově, s aktivním zapojením názorů veřejnosti.

Chrudim

Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
23.11.2015
Systematické vzdělávání zaměstnanců v metodách zapojování veřejnosti do rozvoje města se městskému úřadu ve Zdravém městě Chrudim daří. K zajištění aktivit v roce 2015 přispělo i financování z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Chrudim: "Cítím se hrdý, když se dívám z okna své třídy"- studentský projekt
Chrudim: "Cítím se hrdý, když se dívám z okna své třídy"- studentský projekt
14.11.2014
Žáci základní školy Dr. J. Malíka v Chrudimi, se zapojili aktivně do rozvoje města projektem, jehož realizací přispěli významně k vybudování venkovního místa pro aktivní využívání volného času.

Chrudim: Mezigenerační soužití
Chrudim: Mezigenerační soužití
7.3.2013
Spolupráce a společné akce mladší a starší generace.

Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace
Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace Kulaté razítko
3.2.2011
Účinný způsob, jak zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek.

Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě
Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě Kulaté razítko
8.12.2010
Chrudim je prvním městem v ČR, kde se podařilo zavést systém environmentálního řízení EMAS, který dokládá ekologicky šetrný provoz úřadu.

Chrudim: Veřejná prostranství vznikají ve spolupráci s obyvateli města
Chrudim: Veřejná prostranství vznikají ve spolupráci s obyvateli města
5.10.2010
Chrudim zapojuje veřejnost do rozhodování například i během plánování veřejného prostranství v městě.

Chrudim: Bezpečná cesta do školy
Chrudim: Bezpečná cesta do školy
17.9.2007
Dlouhodobý projekt přispívající ke zvýšení bezpečnosti dětí v dopravním provozu a ke snížení počtu a závažnosti nehod s účastí dětí.

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit
Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit
30.5.2007
Hlavním záměrem projektu je zavedením účinného pohybového programu do škol a tím přispět k prevenci vadného držení těla

Chrudim: Projekt „Jdeme bezpečnou cestou?“
Chrudim: Projekt „Jdeme bezpečnou cestou?“
9.4.2007
Zábavnou hrou se děti učí a opakují si zásady správného chování v různých situacích – v roli chodce, cyklisty, spolucestujícího apod.

Chrudim: Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální
Chrudim: Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální
7.1.2007
Program Škola podporující zdraví WHO je ucelenou strategií pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví dětí a mládeže ve škole.

Chrudim: Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti
Chrudim: Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti
6.12.2006
Kompostování neboli separování biologického odpadu úspěšně vyzkoušelo celkem deset rodin.

Chrudim: Zdravá rodina nekouří
Chrudim: Zdravá rodina nekouří Kulaté razítko
8.7.2006
Programy prevence kouření na mateřských a základních školách ve městě

Chrudim: Aktivitou proti stárnutí
Chrudim: Aktivitou proti stárnutí Kulaté razítko
22.3.2006
CSSP poskytuje velmi široké spektrum služeb, aktivizačních programů a dalších aktivit a zajišťuje jejich dostupnost pro stálé klienty i klienty mimo CSSP

Chrudim: Zdravé mateřské, základní a speciální školy
Chrudim: Zdravé mateřské, základní a speciální školy
30.11.2005
Program Škola podporující zdraví WHO je ucelenou strategií pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví dětí a mládeže ve škole.

České Budějovice

Č. Budějovice: Omezení vjezdu do centrální zóny
Č. Budějovice: Omezení vjezdu do centrální zóny
8.7.2006
Opatření umožňuje omezit těžkou nákladní dopravu nad 6t v historickém centru města

Čkyně

Čkyně: Revitalizace synagogy - architektonická soutěž
Čkyně: Revitalizace synagogy - architektonická soutěž
24.2.2016
Předmětem projektu byla fyzická i duchovní revitalizace chátrající synagogy ve Čkyni. Výstupem projektu je revitalizovaný objekt synagogy s mnohostranným využitím.

Desná

Desná: Veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky
Desná: Veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky
30.5.2007
Radnice chce tímto projektem podpořit ekologické způsoby dopravy. Stanici ocení i postižení s elektrickým vozíkem, právě těm taková zařízení chybí nejvíc.

Dobříš

Dobříš: Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO
Dobříš: Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO
14.1.2014
Město dává příležitost nejen místním podnikatelům k prezentaci svých výrobků, ale také obyvatelům k nákupu kvalitních surovin.

Dobříš: Skloubení strategických dokumentů města v praxi
Dobříš: Skloubení strategických dokumentů města v praxi Kulaté razítko
12.6.2012
Jak v praxi propojit jednotlivé strategické dokumenty v obci a jak zfázovat jejich přípravu.

FINSKO / Finland

FINSKO: "Poiju" - místo pro setkávání a pomoc seniorům provozované dobrovolníky
FINSKO: "Poiju" - místo pro setkávání a pomoc seniorům provozované dobrovolníky
30.7.2013
Finské centrum pro seniory provozované dobrovolníky nabízející komplexní sociální služby.

Frýdek-Místek

Frýdek-Místek: Rekonstrukce dětských hřišť na území města
Frýdek-Místek: Rekonstrukce dětských hřišť na území města
20.5.2009
Nová a rekonstruovaná dětská hřiště ve Frýdku-Místku splňují přísné bezpečnostní normy

Frýdek-Místek: Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb
Frýdek-Místek: Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb
20.5.2009
Díky dotační podpoře dochází ke zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb na území Frýdku-Místku.

Frýdek-Místek: Úspory energie ve školních budovách
Frýdek-Místek: Úspory energie ve školních budovách
26.8.2008
Kromě snížení energetické náročnosti budov dojde ke zlepšení podmínek dětí navštěvujících školu.

Frýdek-Místek: Projekt PANDA v rámci Městského programu prevence kriminality
Frýdek-Místek: Projekt PANDA v rámci Městského programu prevence kriminality
17.7.2008
PANDA - projekt prevence v různých oblastech (kriminalita, doprava, školení, přednášky atd..) v rámci Městské policie Frýdek-Místek.

Frýdek-Místek: Ucelená strategie rozvoje cyklostezek na území města
Frýdek-Místek: Ucelená strategie rozvoje cyklostezek na území města
17.7.2008
Cílem řešení je poskytnout alternativní trasy pro pohyb cyklistů náhradou za užívané frekventované silnice a tak zajistit jejich vyšší bezpečnost a snížení celkové nehodovosti ve městě.

Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách
Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách
17.7.2008
Více než deset let trvající systémová podpora sportování dětí a mladých lidí

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod: Dobrovolník dobrovolníkům - školení předlékařské první pomoci
Havlíčkův Brod: Dobrovolník dobrovolníkům - školení předlékařské první pomoci
12.12.2013
Vzdělávání dobrovolníků je důležitý předpoklad pro kvalitní dobrovolnickou službu. První pomoc je jedním z důležitých témat.

Hlučín

Hlučín: Výukové DVD o odpadech "Popeláčci"
Hlučín: Výukové DVD o odpadech "Popeláčci"
14.1.2011
I malé děti se mohou zábavnou formou naučit, jak správně zacházet s odpadem.

Hlučín: Besedy s občany natáčené internetovou televizí
Hlučín: Besedy s občany natáčené internetovou televizí
23.10.2009
Pravidelné besedy s občany k aktuálním tématům vysílá hlučínská internetová televize.

Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež
Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež
21.10.2009
Žáci základních a středních škol se seznamují s aktuální nabídkou volnočasových aktivit.

Hlučín: Kluby klubům - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí
Hlučín: Kluby klubům - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí
20.10.2009
Třetího setkání s názvem "Kluby klubům" se zúčastnilo více než 200 seniorů z Hlučína a okolí

Hlučín: Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví
Hlučín: Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví
9.9.2009
Představení poskytovatelů sociálních služeb veřejnosti

Hodonín

Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
2.11.2010
Město zavádí nový, průhlednější a jednodušší systém přidělování dotací neziskovým organizacím

Hodonín: Obec přátelská rodině 2009
Hodonín: Obec přátelská rodině 2009
6.7.2010
Hodonín se stal v roce 2009 vítězem celorepublikové soutěže, jejímž cílem je motivovat obce a města k podpoře rodin s dětmi a vyvolat zájem o realizaci prorodinných aktivit

Hodonín: Systém sociální integrace ve městě
Hodonín: Systém sociální integrace ve městě
20.6.2007
Systematický přístup města k problematice sociálního začleňování, vycházející z komunitního plánování sociálních služeb.

Hodonín: Ekologicky příznivý provoz úřadu
Hodonín: Ekologicky příznivý provoz úřadu
13.4.2007
Ekologie je součástí rozvoje nejen úřadu, ale rovněž dalších organizací a institucí spolupracujících s městem.

Hodonín: Dětský parlament
Hodonín: Dětský parlament
29.1.2007
Členové Dětského parlamentu jsou respektovanými partnery města

Hodonín: Bezbariérová MHD
Hodonín: Bezbariérová MHD
8.7.2006
Projekt na rozvoj dopravní obslužnosti v regionu má usnadnit pohyb a orientaci ve městě zdravotně znevýhodněním občanům

Hodonín: Centrum pro rodinu
Hodonín: Centrum pro rodinu
26.1.2006
Centrum pomáhá rodinám s dětmi a jejich jednotlivým členům a zároveň se s nimi aktivně podílí na veřejném životě ve městě

Hostětín

Hostětín: Kotelna na štěpku, piliny a peletky
Hostětín: Kotelna na štěpku, piliny a peletky
13.7.2010
Hostětínská výtopna na biomasu je nizozemsko-český demonstrační projekt Společné realizace (Joint Implementation).

Hostětín: Veřejné osvětlení v obci - příklad dobré rekonstrukce
Hostětín: Veřejné osvětlení v obci - příklad dobré rekonstrukce
24.1.2008
Jak zkvalitnit veřejné osvětlení a zároveň šetřit elektřinou.

Hranice

Hranice: Alej a místo setkávání jako společné dílo žáků a komunity
Hranice: Alej a místo setkávání jako společné dílo žáků a komunity
23.7.2013
Iniciativa žáků základní školy s cílem upravit zanedbaná veřejná prostranství.

Jihlava

Jihlava: Připomínkování územního plánu online
Jihlava: Připomínkování územního plánu online
6.3.2013
Webová aplikace, která umožňuje občanům zapojit se do územního plánování města.

Jihlava: Získání finanční podpory na realizaci místní Agendy 21 z Revolvingového fondu MŽP [MA21 - kritérium č. 14]
Jihlava: Získání finanční podpory na realizaci místní Agendy 21 z Revolvingového fondu MŽP [MA21 - kritérium č. 14]
28.4.2009
Také díky finanční podpoře z externího zdroje byl nastartován proces trvalého zapojení občanů do správy věcí veřejných v Jihlavě.

Jihlava: Pravidelná prezentace místní Agendy 21 v médiích [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.2]
Jihlava: Pravidelná prezentace místní Agendy 21 v médiích [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.2]
23.4.2009
Dobrá mediální a komunikační kampaň, zaměřená na všechny skupiny obyvatel města, je základním předpokladem úspěšného zavádění místní Agendy 21

Jihlava: Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením
Jihlava: Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením
25.9.2007
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům nejdůležitější znalosti a dovednosti s jejich uplatněním ve světě práce a vybavit dovednostmi, které by jim měly pomoci, při hledání zaměstnání a při uplatňování svých práv.

Jilemnice

Jilemnice: Urbanistická studie sídliště Spořilov
Jilemnice: Urbanistická studie sídliště Spořilov
22.6.2016
Zpracování urbanistické studie jako nový náhled na prostor sídliště může nastínit např. řešení v oblasti dopravy a rozšířit vnímání prostoru sídliště jako integrovaného prostoru v území celého města. Obzvláště je-li od začátku projednávána s veřejností.

Jilemnice: Řešíme společně otázku bioodpadu
Jilemnice: Řešíme společně otázku bioodpadu
27.3.2013
Projekt, který se snaží vyřešit problematiku biodpadu, produkovaného domácnostmi i organizacemi města.

Jilemnice: Úprava veřejného prostranství za účasti veřejnosti
Jilemnice: Úprava veřejného prostranství za účasti veřejnosti
28.11.2012
Veřejnost měla možnost od samého počátku ovlivnit svými názory místo, které bude ve městě Jilemnice revitalizováno.

Jilemnice: Realizace energetických úspor v mateřských školách
Jilemnice: Realizace energetických úspor v mateřských školách
23.6.2010
Nově rekonstruované mateřské školky budou šetrnější k životnímu prostředí i k nárokům na finanční prostředky na vytápění

Jilemnice: Projekt "Děti, pozor silnice!"
Jilemnice: Projekt "Děti, pozor silnice!"
7.3.2008
Projekt do něhož jsou zapojeni budoucí prvňáčci ze všech základních škol správního obvodu obce s rozšířenou působností Jilemnice, je především realizace zábavného vzdělávacího dne k tématu dopravní bezpečnosti.

Jilemnice: Škola udržitelného rozvoje ve městě (2. stupeň ZŠ)
Jilemnice: Škola udržitelného rozvoje ve městě (2. stupeň ZŠ)
9.7.2007
Ekologická problematika jako jedno z průřezových témat, prostupující celoroční činností školy v oblasti výchovné a vzdělávací.

Jílové

Jílové: Energetické úspory jako zdroj pro ozelenění centra města
Jílové: Energetické úspory jako zdroj pro ozelenění centra města
25.6.2014
V Jílovém u Děčína se podařilo díky instalaci termoventilů ve školní budově snížit náklady na energie a ušetřené peníze byly zdrojem k nákupu rostlin, kterými byly ozeleněny lokality v centru města. Správnou volbu ozeleněných ploch předcházely výtvarné soutěže žáků i hlasování občanů. Šetřit se vyplatí...

Jirkov

Jirkov: Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Jirkov: Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
22.9.2013
Komplexní systém podpory lidí v obtížných životních situacích.

Kamenický Šenov

Kamenický Šenov: Založení dvou městských parků
Kamenický Šenov: Založení dvou městských parků
28.5.2013
Projekt Nadace Proměny upravil veřejná prostranství města.

Kladno

Kladno: Návrh společenské odpovědnosti (CSR) v základní a mateřské škole
Kladno: Návrh společenské odpovědnosti (CSR) v základní a mateřské škole
9.6.2008
Návrh na vhodný způsob prezentace odpovědného podnikání školy

Klatovy

Klatovy: Dobročinný vánoční bazar pro stacionář
Klatovy: Dobročinný vánoční bazar pro stacionář
22.3.2012
Dobročinná akce přispěla na vybavení kuchyně Denního stacionáře České církve evangelické v Klatovech

Kopřivnice

Kopřivnice: Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ
Kopřivnice: Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ
2.3.2017
Zvýšit povědomí žáků osmých tříd kopřivnických základních škol o jejich trestní odpovědnosti před získáním občanského průkazu má projekt TOOP, který pro ně připravila kopřivnická radnice ve spolupráci s Policií České republiky.

Kopřivnice: Mezinárodní projekt mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“
Kopřivnice: Mezinárodní projekt mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“
17.10.2016
Mladí lidé, kteří se chtějí podílet na demokratickém životě ve svých městech se spojili a vytvořili Metodiku Jak zřídit dětské zastupitelstvo.

Kopřivnice: Kvalitní procesní řízení města - přehledně i pro občany
Kopřivnice: Kvalitní procesní řízení města - přehledně i pro občany Kulaté razítko
22.5.2015
Referenční model propojuje metody a nástroje sloužící pro rozhodování a řízení a v Kopřivnici se jej podařilo uvést do života a zpřehlednit řadu aktivit a vylepšit jejich řízení.

Kopřivnice: "Deset let s Vámi" - motivace k aktivnějšímu životnímu stylu a pohybu
Kopřivnice: "Deset let s Vámi" - motivace k aktivnějšímu životnímu stylu a pohybu
26.2.2014
Zdravé město Kopřivnice u příležitosti svého 10ti letého působení v NSZM inspiruje, jak motivovat své občany ke zdravému životnímu stylu a k pohybovým aktivitám.

Kopřivnice: Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce
Kopřivnice: Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce
14.3.2013
Realizace kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných aktivit určených seniorům.

Kopřivnice: Zavádění metody Six Sigma do praxe městského úřadu
Kopřivnice: Zavádění metody Six Sigma do praxe městského úřadu
25.10.2011
Dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s minimálními náklady

Kopřivnice: Provázání metod kvality při řízení rozvoje města
Kopřivnice: Provázání metod kvality při řízení rozvoje města
26.11.2010
Kopřivnice v současné době souběžně realizuje několik způsobů využití metod kvality, prostřednictvím kterých se snaží zvyšovat nejen kvalitu procesů uvnitř úřadu, ale také zvyšovat kvalitu života svých obyvatel.

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice v souladu s principy udržtelného rozvoje [MA21 - kritérium č. 11]
Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice v souladu s principy udržtelného rozvoje [MA21 - kritérium č. 11]
20.11.2010
Do zpracování strategického plánu byla zapojena široká veřejnost, navíc se podařilo definovat prioritní oblasti v souladu se třemi pilíři udržitelného rozvoje.

Kopřivnice: Zapojení mládeže v rámci komunitního plánování města
Kopřivnice: Zapojení mládeže v rámci komunitního plánování města
18.11.2010
Mladí lidé měli v Kopřivnici možnost podílet se konečné podobě sportovního areálu, který bude sloužit právě jim.

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování [MA21 - kritérium č. 2]
Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování [MA21 - kritérium č. 2]
23.4.2009
Aktivní komunikací s obyvateli se dá nejen předcházet možným (mnohdy zbytečným) nedorozumněním, ale i celkově zlepšit atmosféru v obci (městě).

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice
Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice Kulaté razítko
22.1.2008
Zapojení široké veřejnosti do všech fází procesu se opravdu vyplatí: připomínky, které byly shromážděny po veřejném projednání, již byly v SP v podstatě zapracovány.

Kopřivnice: Kampaň "Autobus mám rád, je náš kamarád"
Kopřivnice: Kampaň "Autobus mám rád, je náš kamarád"
19.10.2007
Jak zábavnou formou seznámit děti s bezpečnou jízdou autobusem do jejich školy, či školky.

Kopřivnice: Regenerace velkého panelového sídliště
Kopřivnice: Regenerace velkého panelového sídliště
30.11.2005
Regenerace se zaměřuje na vyřešení problému s nedostatkem parkovacích míst a revitalizací ploch veřejné zeleně.

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Jihomoravský kraj: Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
Jihomoravský kraj: Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
10.9.2016
Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace veřejného sektoru, které jsou aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou vzorem ostatním subjektům v Jihomoravském kraji.

Jihomoravský kraj: Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu
Jihomoravský kraj: Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu Kulaté razítko
3.6.2014
První instituce veřejné správy v ČR má certifikát za společenskou odpovědnost. Jak na to? Krajský úřad Jihomoravského kraje umí poradit.

Jihomoravský kraj: Zdravá výživa mládeže aneb "žeruto.cz"
Jihomoravský kraj: Zdravá výživa mládeže aneb "žeruto.cz"
1.10.2010
Kampaň za zdravou výživu studentů nemusí být učitelsky strohá - právě naopak!

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Královéhradecký kraj: Studenti navrhují úspory energií a získávají praxi
Královéhradecký kraj: Studenti navrhují úspory energií a získávají praxi
25.6.2014
Prostřednictvím mezinárodního projektu ČR – Polsko – Slovensko se mají studenti naučit, jak co nejlépe řešit problémy týkající se studovaného oboru a získat zkušenosti pro budoucí profesní uplatnění. Účast v projektu by měla přispět ke zvýšení úspěšnosti a poptávce po studentech-absolventech na trhu práce při jejich nástupu do budoucího zaměstnání.

KRAJ LIBERECKÝ

Liberecký kraj: Aplikace hodnocení vlivů na zdraví do strategických dokumentů
Liberecký kraj: Aplikace hodnocení vlivů na zdraví do strategických dokumentů
6.1.2012
Posuzování krajských strategických dokumentů v oblasti vlivů na zdraví

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Moravskoslezský kraj: Systém EMAS na krajském úřadě
Moravskoslezský kraj: Systém EMAS na krajském úřadě
24.10.2014
Krajský úřad Moravskoslezského kraje zabezpečuje zavedením systému EMAS dostatečně kvalitní a efektivní výkon veřejné správy při ochraně životního prostředí, stanovuje odpovědnosti za jednotlivé činnosti úřadu i jejich dopad na environmentální prostředí.

Moravskoslezský kraj: Na úřad bez auta
Moravskoslezský kraj: Na úřad bez auta
27.9.2013
Úředníci Moravskoslezského kraje využili pro cestu do práce alternativní způsoby dopravy.

Moravskoslezský kraj: Elektromobilita pro krajský úřad
Moravskoslezský kraj: Elektromobilita pro krajský úřad
22.5.2013
Zaměstnanci krajského úřadu budou za pracovními povinnostmi jezdit ekologicky.

KRAJ PLZEŇSKÝ

Plzeňský kraj: Bezpečný kraj
Plzeňský kraj: Bezpečný kraj
11.11.2011
Zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji

KRAJ ÚSTECKÝ

Ústecký kraj: Modelové klimatické konference pro mládež
Ústecký kraj: Modelové klimatické konference pro mládež
18.2.2014
Studenti zákaldních a středních škol si vyzkoušeli, jaké je to na nejvyšší úrovni debatovat o klimatu a nastiňovat možnosti řešení. 15 takovýchto modelových klimatických konferencí proběhlo v ČR, Polsku a Velké Británii

KRAJ VYSOČINA

Kraj Vysočina: Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu MA21 a Zdraví 21
Kraj Vysočina: Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu MA21 a Zdraví 21 Kulaté razítko
2.11.2015
Pro poskytování krajských dotací na podporu MA21 platí na Vysočině jednotná pravidla

Kraj Vysočina: Registr datových sítí
Kraj Vysočina: Registr datových sítí
23.3.2015
Registr sítí jako inovativní nástroj pro výměnu informací a sdílení insfrastruktury mezi subjekty veřejné správy.

Kraj Vysočina: Portál příspěvkových organizací kraje
Kraj Vysočina: Portál příspěvkových organizací kraje
9.2.2015
Inspirujte se portálem, který Vysočina používá pro vzájemnou komunikaci a sledování a řízení aktivit Kraje a jeho příspěvkových organizací.

Kraj Vysočina: Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 2020
Kraj Vysočina: Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 2020
15.7.2014
Systémový dlouhodobý program pro podporu zdraví v kraji.

Kraj Vysočina: Ekologicky příznivý krajský úřad
Kraj Vysočina: Ekologicky příznivý krajský úřad
29.5.2007
"Nejlepší odpad je odpad, který vůbec nevznikne..."

Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu
Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu
3.12.2006
Projekt umožnil identifikovat skutečné potřeby obyvatel kraje na základě partnerského dialogu a přetvořit je systémovým postupem v konkrétní návrhy projektů

Kraj Vysočina: Databáze táborů na webových stránkách
Kraj Vysočina: Databáze táborů na webových stránkách
7.4.2006
Webové stránky slouží veřejnosti pro orientaci v nabídce letních táborů a přináší detailní informace o jednotlivých bězích.

Kraj Vysočina: Projekt Vysočina BezBariér
Kraj Vysočina: Projekt Vysočina BezBariér
7.4.2006
„Vysočina BezBariér“ je projekt, jehož cílem je vytvoření kvalitní informační základny, podávající přehled o stavu bezbariérových přístupů na celém území kraje

KRAJ ZLÍNSKÝ

Zlínský kraj: Územní energetická koncepce / Koncept snižování emisí a imisí v rámci kraje
Zlínský kraj: Územní energetická koncepce / Koncept snižování emisí a imisí v rámci kraje
23.6.2009
Systémové řešení vedoucí ke zvýšení energetické efektivnosti a soběstačnosti

Zlínský kraj: Koordinátor pro rozvoj veřejné dopravy v kraji
Zlínský kraj: Koordinátor pro rozvoj veřejné dopravy v kraji
17.9.2007
Kraje jsou odpovědné za dobrou dopravní obslužnost na svém území, což mj. vyžaduje koordinaci aktivit mnoha subjektů.

Krásensko

Krásensko: Voda pro život - Revitalizace rybníčka pod Holým vrchem
Krásensko: Voda pro život - Revitalizace rybníčka pod Holým vrchem
2.1.2014
Jak lze úspěšně skloubit ochranu přírody, šetrnou rekreaci, místní rozvoj a to vše za široké účasti veřejnosti ukazuje tento projekt.

Křižánky

Křižánky: Audio-průvodce obcí a regionem
Křižánky: Audio-průvodce obcí a regionem
30.11.2013
Vytvoření speciálního audio-průvodce po zajímavostech regionu Křižánky.

Kroměříž

Kroměříž: Bezpečná komunita - vzdělávání k úrazové prevenci
Kroměříž: Bezpečná komunita - vzdělávání k úrazové prevenci
26.11.2010
Pro prevenci úrazů u dětí jsou nezbytná dostatečná informovanost na straně pedagogických pracovníků

Kroměříž: Kampaň VIDÍŠ MĚ! – podpora používání reflexních prvků
Kroměříž: Kampaň VIDÍŠ MĚ! – podpora používání reflexních prvků
17.9.2007
Kampaň za zvyšování bezpečností dětí v silničním provozu

Kroměříž: Projekt Bezpečná komunita
Kroměříž: Projekt Bezpečná komunita
5.12.2006
Mezinárodní projekt Bezpečná komunita WHO prokazatelně snižuje počet zraněných ve městech a obcích.

Kroměříž: Bezbariérová MHD
Kroměříž: Bezbariérová MHD
30.11.2005
Bezbariérovost MHD zahrnuje vozový bezbariérový park, asistenční službu, bezbariérové přechody a budovy.

Letovice

Letovice: Festival 3+1 [MA21 - kritérium č. 4]
Letovice: Festival 3+1 [MA21 - kritérium č. 4]
28.4.2009
Prostor pro setkání a navázání spolupráce zástupců NNO, veřejné správy a podnikatelského sektoru

Letovice: Využití solárního systému k výrobě teplé úžitkové vody v Domově důchodců
Letovice: Využití solárního systému k výrobě teplé úžitkové vody v Domově důchodců
8.6.2008
Projektovaný zisk ze solárních kolektorů je cca 51 500 KWh/ rok, což činí 76 % úspory celkové energie.

Letovice: Čistší produkce v zemědělské prvovýrobě
Letovice: Čistší produkce v zemědělské prvovýrobě
21.5.2007
Projekt řeší snižování emisí do ovzduší pocházejících ze zemědělské živočišné prvovýroby.

Litoměřice

Litoměřice: Pasport nemovitostí v majetku města
Litoměřice: Pasport nemovitostí v majetku města Kulaté razítko
8.2.2017
O svědomitou správu majetku se snaží v Litoměřicích, kdy byl pro majetek města zpracován Pasport nemovitostí propojující data a informace o technickém stavu nemovitostí s daty energetickými. On-line verze Pasportu byla vytvořena v prostředí systému DataPlán NSZM, který mají zdarma k dispozici členové asociace Národní síť Zdravých měst ČR.

Litoměřice: Fond úspor energie
Litoměřice: Fond úspor energie Kulaté razítko
24.1.2017
Jako první v České republice dokázalo město Litoměřice motivovat své organizace, zaměstnance i občany k společnému cíli šetřit energii a využívat obnovitelné zdroje. Kroky a opatření k úspoře energie navíc financuje z již dosažených úspor.

Litoměřice: Mini-granty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti
Litoměřice: Mini-granty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti
1.6.2016
Jak do šíření spravedlivého obchodu zapojit další zájmové skupiny a rozšířit spektrum aktivit o nové nápady? Ve Zdravém městě Litoměřice je možno využít malých grantů kompenzujících náklady na aktivity na podporu fair trade.

Litoměřice: Participativní rozpočet - ukázka řešení (nejen) pro Zdravá města
Litoměřice: Participativní rozpočet - ukázka řešení (nejen) pro Zdravá města Kulaté razítko
12.5.2016
Participativní rozpočtování, tedy zapojení obyvatel města do rozhodnutí o využití části rozpočtu na realizaci konkrétních projektů, se stalo v posledních dvou letech v Česku hitem. Postup Zdravých měst je výjimečný tím, že participativní rozpočtování se stává další součástí, která funkčně zapadá do systémové celoroční práce města – do dlouhodobého procesu komunitního plánování k udržitelnému rozvoji.

Litoměřice: Školní fórum ve Zdravém městě
Litoměřice: Školní fórum ve Zdravém městě Kulaté razítko
14.3.2016
Cílem akce je dosáhnout aktivního zapojení dětí do práce s veřejností ve městě, získávat zpětnou vazbu k rozvoji města a dané školy a probudit zájem o prostředí školy a veřejné dění. Diskuze probíhá formou komunitního projednávání.

Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra
Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra
7.12.2015
Reprezentativní vzorek obyvatel Zdravého města Litoměřice poskytl v rámci sociologického průzkumu skutečnou představu o názorech občanů na „Desatero problémů “ z veřejného fóra.

Litoměřice: Energetický management města
Litoměřice: Energetický management města
25.10.2015
Zdravé město Litoměřice jsou prvním městem v ČR, kde je funkční energetický management. A jaké mají výsledky? Podívejte se…

Litoměřice: Kulinářská soutěž škol "S jídlem si (ne)hrajem"
Litoměřice: Kulinářská soutěž škol "S jídlem si (ne)hrajem"
5.6.2015
Zdravé stravování pro žáky i studenty hravou formou? Možný recept v Litoměřicích.

Litoměřice: Úklidová akce "Čisté město - je to na nás"
Litoměřice: Úklidová akce "Čisté město - je to na nás"
25.9.2014
Jedním z ověřených problémů z veřejného projednání ve Zdravých Litoměřicích byl nepořádek na území města. Občané města dali podnět k systematickému komplexnímu úklidu města, k likvidaci černých skládek a sběru odpadů.

Litoměřice: Kulatý stůl o budoucnosti sportu ve městě
Litoměřice: Kulatý stůl o budoucnosti sportu ve městě
24.9.2014
Zdravé město Litoměřice chce znát názory a potřeby občanů i v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Výstupy námětů občanů u kulatého stolu poslouží jako podklad pro zpracování Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích.

Litoměřice: Kampaň "Místa ve městě přátelská rodinám"
Litoměřice: Kampaň "Místa ve městě přátelská rodinám"
24.9.2014
Seznamte se s tím, jaké zajímavé nabídky a činnosti dokáže představit město Litoměřice se svými partnerskými organizacemi pro aktivní účast rodin s dětmi a jak je motivovat k účasti na nabízených aktivitách.

Litoměřice: Kulatý stůl mládeže - lesopark Mostná hora
Litoměřice: Kulatý stůl mládeže - lesopark Mostná hora
14.2.2014
Mládež ve Zdravém městě Litoměřice se aktivně zapojuje do plánování a rozhodování v místě, kde žije

Litoměřice: Evropská noc netopýrů
Litoměřice: Evropská noc netopýrů
10.9.2013
Úspěšná osvětová akce pro veřejnost s ekologickou tématikou.

Litoměřice: Ekologická výchova pro seniory
Litoměřice: Ekologická výchova pro seniory
17.7.2013
Přednášky, praktické dílny a terénních poznávací akce s ekologickou tématikou, určené pro seniory.

Litoměřice: Místa ve městě přátelská seniorům
Litoměřice: Místa ve městě přátelská seniorům Kulaté razítko
15.7.2013
Série vzdělávacích i volnočasových aktivit určených litoměřickým seniorům.

Litoměřice: Dětské zastupitelstvo
Litoměřice: Dětské zastupitelstvo
1.4.2012
Děti se zapojují do rozvoje města.

Litoměřice: Fairtradové město
Litoměřice: Fairtradové město  Kulaté razítko
27.12.2011
Podpora férového obchodu

Litoměřice: Dětské fórum aneb Desatero priorit města očima žáků
Litoměřice: Dětské fórum aneb Desatero priorit města očima žáků Kulaté razítko
16.12.2010
I děti a mládež mohou diskutovat o problémech města a podílet se na jejich řešení.

Litoměřice: Kampaň Display a štítkování energetické náročnosti budov
Litoměřice: Kampaň Display a štítkování energetické náročnosti budov Kulaté razítko
24.5.2010
Zdravé město Litoměřice se zapojilo do osvětové a informační kampaně, která si klade za cíl podporovat snižování energetické náročnosti budov

Litoměřice: Světový den bez tabáku ve městě
Litoměřice: Světový den bez tabáku ve městě Kulaté razítko
2.3.2010
Kampaň zaměřená na prevenci kouření probíhá v Litoměřicích ve spolupráci s dětským zastupitelstvem během celého roku.

Litoměřice: Pravidelná hodnotící zpráva Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 8]
Litoměřice: Pravidelná hodnotící zpráva Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 8]
27.4.2009
Kvalitně zpracovaná výroční zpráva informuje o aktivitách Zdravého města Litoměřice na poli místní Agendy 21.

Litoměřice: Internetové stránky Zdravého města a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.1]
Litoměřice: Internetové stránky Zdravého města a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.1]
24.4.2009
Nové internetové stránky Projektu Zdravé město Litoměřice a místní Agendy 21 umožnily maximálně informovat veřejnost o aktualitách Zdravého města Litoměřice i Projektu Zdravé město a místní Agendě 2

Litoměřice: Správcovství hřišť u základních škol
Litoměřice: Správcovství hřišť u základních škol
15.4.2009
Hřiště u základních škol v Litoměřicích mají své správce, kteří je udržují a v odpoledních hodinách zpřístupňují veřejnosti.

Litoměřice: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO
Litoměřice: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO
21.10.2008
Posláním Centra Srdíčko je umožnit dětem a mládeži se zdravotním postižením vyrůstat v přirozeném prostředí, t.j. v rodině, v nejbližším okolí, s využitím místních institucí.

Litoměřice: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE
Litoměřice: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE
7.4.2006
APZ pomáhá lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce a přispívá k jejich úplné sociální integraci

Litoměřice: Dětské zastupitelstvo
Litoměřice: Dětské zastupitelstvo
22.3.2006
Dětské zastupitelstvo vytváří prostor pro spolupráci ZŠ a SŠ, osvětovou činnost, diskusi se zastupiteli města, pedagogy apod.

Litoměřice: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
Litoměřice: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
13.10.2005
Komplexní podpora města pro využívání OZE - kombinace solárních kolektorů, tepelných čerpadel a geotermální energie na ohřev vody a vytápění.

LITVA / Lithuania

LITVA: Projekt „Dobrovolnictví – první krok k úspěšné kariéře“
LITVA: Projekt „Dobrovolnictví – první krok k úspěšné kariéře“
20.2.2014
Jak přehledně mladým nabídnout i zorganizovat stáže či dobrovolnické aktivity a jak zvýšit jejich možnosti uplatnění na trhu práce? Litevský projekt hledá vhodné cesty

Litvínov

Litvínov: Prostupné bydlení
Litvínov: Prostupné bydlení
22.9.2013
Systém prostupného bydlení, jako nástroj prevence ztráty bydlení.

LOTYŠSKO / Latvia

LOTYŠSKO: Projekt VOLARE: „Dobrovolnické akce a aktivity pro znovuzačlenění mladých do práce či studia“
LOTYŠSKO: Projekt VOLARE: „Dobrovolnické akce a aktivity pro znovuzačlenění mladých do práce či studia“
1.4.2014
Jak je možné aktivizovat mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením? Cestou je například dobrovolnictví a konkrétní praxe, stejně jako poznávání svých schopností či meznárodní výměny studentů.

Mezno

Mezno: "Workcamp 2014" - zahraniční dobrovolníci v obci
Mezno: "Workcamp 2014" - zahraniční dobrovolníci v obci
29.9.2014
Společné sdílení času zahraničních dobrovolníků z různých kultur s místní komunitou v Mezně a okolních obcích přineslo nejen mnohá poznání všem zúčastněným, ale i možnost aktivního využití angličtiny při komunikaci.

Mikroregion Drahanská vrchovina

mrg. Drahanská vrchovina: Pěší stezka "Za pověstmi Drahanské vrchoviny"
mrg. Drahanská vrchovina: Pěší stezka "Za pověstmi Drahanské vrchoviny"
14.2.2014
Vydejte se po stopách drahanských pověstí a objevujte lidovou slovesnost tohoto kraje.

mrg. Drahanská vrchovina: Turistický pas
mrg. Drahanská vrchovina: Turistický pas
10.1.2014
Turistické pasy a s nimi spojená soutěž seznamují návštěvníky s mikroregionem.

mrg. Drahanská vrchovina: Naučná stezka Luleč
mrg. Drahanská vrchovina: Naučná stezka Luleč
25.1.2012
Poznejte historii a významné osobnosti obce Luleč.

mrg. Drahanská vrchovina: Interaktivní mapa atraktivit mikroregionu Drahanská vrchovina
mrg. Drahanská vrchovina: Interaktivní mapa atraktivit mikroregionu Drahanská vrchovina
11.11.2011
Moderní způsob, jak upozornit na zajímavá místa v regionu.

mrg. Drahanská vrchovina: Rozhledna Chocholík - lákadlo nejen pro turisty
mrg. Drahanská vrchovina: Rozhledna Chocholík - lákadlo nejen pro turisty
23.5.2011
Drahanská vrchovina se chlubí novou rozhlednou.

mrg. Drahanská vrchovina: Veřejné fórum mikroregionu Drahanská vrchovina
mrg. Drahanská vrchovina: Veřejné fórum mikroregionu Drahanská vrchovina
16.4.2011
Mikroregion Drahanská vrchovina spolupracuje s občany na definování základních problémů.

mrg. Drahanská vrchovina: Obnova zámecké zahrady v Habrovanech
mrg. Drahanská vrchovina: Obnova zámecké zahrady v Habrovanech
13.11.2010
Rekonstruovaný zámecký park v Habrovanech poskytuje příjemné prostředí pro relaxaci i pro tělesně handicapované návštěvníky.

mrg. Drahanská vrchovina: Krásenské oslavy podzimu aneb Zasaď si svůj strom
mrg. Drahanská vrchovina: Krásenské oslavy podzimu aneb Zasaď si svůj strom
13.11.2009
Drahanská Vrchovina si uvědomuje význam původních odrůd ovocných stromů a podporuje jejich novou výsadbu

mrg. Drahanská vrchovina: Pěší trasa "Krásensko dříve"
mrg. Drahanská vrchovina: Pěší trasa "Krásensko dříve"
11.11.2009
Nová naučná pěší stezka s historickým zaměřením

Mikroregion Hodonínsko

mrg. Hodonínsko: Moravské vinařské (cyklo)stezky
mrg. Hodonínsko: Moravské vinařské (cyklo)stezky
30.9.2010
Moravské vinařské stezky jsou dlouhodobým projektem rozvoje regionu podporujícím měkkou turistiku.

Mikroregion Telčsko

mrg. Telčsko: Podpora rozvoje využívání biomasy na Telčsku
mrg. Telčsko: Podpora rozvoje využívání biomasy na Telčsku
31.5.2007
V rámci projektu se podařilo nakoupit 48 ukázkových kotlů a krbů na spalování biomasy, které byly umístěny v jednotlivých obcích mikroregionu.

Mladá Boleslav

Ml. Boleslav: Školní klub - volnočasové centrum pro všechny
Ml. Boleslav: Školní klub - volnočasové centrum pro všechny
11.4.2014
"Škola podporující zdraví" WHO /Světová zdravotnická organizace/, je komplexním projektem rozvoje prevence a kvality zdraví dětí a mládeže ve školách.

Ml. Boleslav: Seniorská 100 aneb za zdravím a poznáním okolo Mladé Boleslavi
Ml. Boleslav: Seniorská 100 aneb za zdravím a poznáním okolo Mladé Boleslavi
24.5.2010
Senioři z Mladé Boleslavi mají pravidelně možnost vydat se na turistický pochod za přírodními a kulturními krásami ve svém okolí.

Ml. Boleslav: Časopis pro seniory - Senior Revue
Ml. Boleslav: Časopis pro seniory - Senior Revue
1.5.2010
Časopis na podporu aktivního stáří

Ml. Boleslav: Sportovní hry seniorů
Ml. Boleslav: Sportovní hry seniorů Kulaté razítko
1.2.2010
Aktivní senioři v Mladé Boleslavi se účastní sportovních her, které zahrnují několik oblíbených disciplín.

Moravská Třebová

Moravská Třebová: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH)
Moravská Třebová: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH)
21.4.2017
Zavedení Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství vede k výraznému zlepšení vytřídění složek komunálního odpadu ve městě.

Moravská Třebová: Kulatý stůl mladých "Co dělat, když jsem bez práce"
Moravská Třebová: Kulatý stůl mladých "Co dělat, když jsem bez práce" Kulaté razítko
19.12.2013
Mladí absolventi a nezaměstnaní zajímavou formou diskutují o svých možnostech pracovního uplatnění.

Moravská Třebová: Zásady k zabezpečení ekologicky šetrnějšího provozu úřadu
Moravská Třebová: Zásady k zabezpečení ekologicky šetrnějšího provozu úřadu
30.5.2007
Zavedení šetrnějšího provozu úřadu a upevnění udržitelného chování všech pracovníků úřadu je příspěvkem pro zachování současné kvality životního prostředí pro další generace.

Moravská Třebová: Centrum volného času
Moravská Třebová: Centrum volného času
10.10.2006
CVČ přispívá k větší integraci romské menšiny a pomáhá snižovat např. negativní dopady nezaměstnanosti či kriminality

Most

Most: Venkovní posilovací stroje pro seniory
Most: Venkovní posilovací stroje pro seniory
5.6.2014
Umístění venkovních posilovacích strojů k penzionům pro seniory přináší využití fitness strojů i při každodenní fyzioterapeutické práci se seniory.

Most: Senior klub v městské knihovně
Most: Senior klub v městské knihovně
2.6.2014
Jak opakovaně zvyšovat zájem seniorů o programy nabízené k využití volného času vědí v Senior klubu v Městské knihovně v Mostě.

Most: Dobrovolnická činnost v zařízeních města
Most: Dobrovolnická činnost v zařízeních města
16.5.2014
Magistrát města Most úspěšně využívá služeb dobrovolníků z dobrovolnického centra v klubech národnostních menšin i seniorů a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Seznamte se s principy spolupráce.

Most: Hravé čtení - senioři dětem
Most: Hravé čtení - senioři dětem
9.5.2014
Babičky, dědečkové, bývalé učitelky-seniorky, ale i zaměstnanci Městské knihovny a rodiče se v Mostě zapojili do projektu "čtení dětem". Společná práce přináší ocenění...

Most: Bezplatná přeprava seniorů v prostředcích MHD
Most: Bezplatná přeprava seniorů v prostředcích MHD
3.5.2014
Mostečtí senioři čerpají bonusy z rozpočtu města na bezplatnou hromadnou městskou dopravu.

Most: 10% pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané
Most: 10% pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané
23.9.2013
10% pracovních míst ve veřejných zakázkách vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané.

Nymburk

Nymburk: Adresné třídění odpadu - výhoda pro úřad i občana
Nymburk: Adresné třídění odpadu - výhoda pro úřad i občana
23.3.2015
Město i občané mohou průběžně a přehledně sledovat množství vytříděného odpadu, občané jsou navíc ke třídění motivováni systémem slev na poplatcíh za komunální odpad.

Opava

Opava: Den sociálních služeb
Opava: Den sociálních služeb
18.8.2013
Spolupráce Magistrátu města Opavy s dobrovolnickým centrem ELIM při přípravě Dnu sociálních služeb.

Orlová

Orlová: Zdravý domov - "Pohoda"
Orlová: Zdravý domov - "Pohoda"
3.12.2006
Zdravý domov přináší seniorům psychické i fyzické rozptýlení a působí preventivně proti vzniku uzavřeného mikrosvěta.

Orlová: Prázdninový maratón
Orlová: Prázdninový maratón
3.12.2006
Bohatý program nabízí mladé generaci smysluplné využití volného času každý den během letních prázdnin.

Orlová: Dětský parlament
Orlová: Dětský parlament
3.12.2006
Dětský parlament spoluutváří život města a přirozeným způsobem propojuje aktivity všech generací

Orlová: Víceúčelový parkovací objekt
Orlová: Víceúčelový parkovací objekt
3.12.2006
Výstavba parkoviště vytvořila rovněž nový prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Pelhřimov

Pelhřimov: Zvedací plošina pro vozíčkáře na nádraží ČD
Pelhřimov: Zvedací plošina pro vozíčkáře na nádraží ČD
17.9.2007
Občané, odkázaní na invalidní vozík, se už v Pelhřimově nemusí bát nastupování či vystupování z vlaku.

Písek

Písek: Integrovaný bytový dům - architektonická soutěž
Písek: Integrovaný bytový dům - architektonická soutěž
11.2.2016
Město Písek vybudovalo nový městský obytný dům, který spojuje více funkcí a vytváří kvalitní městský veřejný prostor. Hlavní složkou objektu jsou malometrážní byty, které slouží zejména seniorům a pro tělesně postižené.

Plzeň

Plzeň: Dobrovolnická angažovanost seniorů
Plzeň: Dobrovolnická angažovanost seniorů
18.11.2013
Dobrovolníci-senioři podporují děti, seniory, mentálně či tělesně postižené, lidi se závislostmi, nemocné... Inspirace z Plzeňského kraje pro všechny ostatní.

Plzeň: Akademie třetího věku - Koncepce vzdělávání a aktivizace pro seniory
Plzeň: Akademie třetího věku - Koncepce vzdělávání a aktivizace pro seniory
18.11.2013
Stárnout aktivně? To je také vzdělávat se, setkávat se a celkově se rozvíjet. V Plzni ukazují, jak to lze.

Plzeň: Totem - Dům napříč generacemi
Plzeň: Totem - Dům napříč generacemi
18.11.2013
Dle zahraniční inspirace vzniklo v Plzni pobytové multifunkční mezigenerační centrum - Dům napříč generacemi které plní nejen sociální, aktivizační a zdravotněpreventivní funkci, ale je zejména místem setkávání všech generací.

Prachatice

Prachatice: Studentská firma JUNGO
Prachatice: Studentská firma JUNGO
19.4.2017
I studenti mohou založit firmy, které obohacují život ve městě. Studentská firma JUNGO pořádá kulturní, sportovní a jiné společenské akce.

Prachatice: Rekreační ohniště pro veřejnost na území města
Prachatice: Rekreační ohniště pro veřejnost na území města
6.2.2014
Občané si nyní mohou v Prachaticích po splnění základních bezpečnostních podmínek rozdělat oheň a užít si příjemný večer u opékání buřtů.

Prachatice: "Rada seniorů" při městské radě
Prachatice: "Rada seniorů" při městské radě
19.11.2013
Rada seniorů jako poradní orgán města se v Prachaticích velice osvědčila.

Prachatice: Dobrovolník v každém z nás
Prachatice: Dobrovolník v každém z nás Kulaté razítko
7.5.2013
Zážitkový víkendový pobyt, zaměřený na téma dobrovolnictví.

Prachatice: e-UtilityReport usnadňuje získání vyjádření správců sítí
Prachatice: e-UtilityReport usnadňuje získání vyjádření správců sítí
26.2.2013
Elektronický nástroj umožňuje občanům i investorům jednoduše získat vyjádření správců inženýrských sítí

Prachatice: Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů
Prachatice: Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů
28.2.2011
Účelová spolupráce se skupinou zdravotně postižených a seniorů není obvyklá, ale prachatický příklad ukazuje, že může být efektivní.

Prachatice: Možnosti a příležitosti romské komunity ve městě
Prachatice: Možnosti a příležitosti romské komunity ve městě Kulaté razítko
13.12.2010
Město se systematicky snaží zapojovat romskou komunitu do života obce.

Prachatice: "Do cukrárny s knihou"
Prachatice: "Do cukrárny s knihou"
30.11.2010
Společný projekt několika prachatických organizací a města pomáhá nejen seniorům, ale též zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům.

Prachatice: Zdravé stravování zdravotně postižených a seniorů
Prachatice: Zdravé stravování zdravotně postižených a seniorů
26.9.2010
Na Dny zdraví měli senioři a zdravotně postižení z Prachatic možnost zúčastnit se přednášky na téma "zdravé stravování".

Prachatice: Budování přístřešků na kontejnery
Prachatice: Budování přístřešků na kontejnery
26.7.2010
Efektivnější a estetičtější systém pro kontejnery na odpad.

Praha 07

Praha 7: Farmářské trhy
Praha 7: Farmářské trhy
22.9.2010
Největší farmářské trhy v Praze podporují tuzemské pěstitele a biopotraviny.

Praha 08

Praha 8: První "Fairtradová městská část" v Česku
Praha 8: První "Fairtradová městská část" v Česku Kulaté razítko
13.12.2016
Městská část Praha 8 se stala první pražskou městskou částí, která získala titul "Faitradová". Stalo se tak desátou municipalitou s tímto titulem v ČR.

Praha 8: Logopedická školní zahrada
Praha 8: Logopedická školní zahrada
1.6.2013
Projekt Nadace Proměny udělal z obyčejné školní zahrady speciálně zaměřenou logopedickou zahradu.

Praha 14

Praha 14: Komunitní centrum "Plechárna" - akce na sídlištích
Praha 14: Komunitní centrum "Plechárna" - akce na sídlištích
19.11.2014
Z bývalé kotelny na pražském sídlišti Černý Most, se podařilo vybudovat komunitní a kreativní centrum „Plechárna“. Jak takové centrum funguje?
Seznamte se nejen s programovou nabídkou Plechárny…

Praha 20

Praha 20: Participativní rozpočet - projekty dětí a mládeže
Praha 20: Participativní rozpočet - projekty dětí a mládeže Kulaté razítko
12.5.2016
Zdravá městská část Horní Počernice je ukázkou v oblasti participativního rozpočtování, do něhož jsou zapojeni již žáci základních škol. Studenti se prakticky učí občanské aktivitě, způsobům demokratického rozhodování, tvoření a obhajobám projektů. Následná realizace vybraného projektu zvyšuje možnosti zdravého způsobu trávení volného času nejen mládeže, ale i dospělých.

Praha 20: Projekt PŘESTÁVKA - terénní sociální práce na škole
Praha 20: Projekt PŘESTÁVKA - terénní sociální práce na škole
25.2.2016
Pilotní projekt terénní sociální práce na základní škole v Horních Počernicích má rozšířit stávající mechanismy řešení problémů výchovného, osobního a rodinného rázu u žáků a přispívat k zlepšení klimatu ve třídách.

Praha 21

Praha 21: Strategické řízení městské části
Praha 21: Strategické řízení městské části Kulaté razítko
26.3.2014
Jak zpracovat kvalitní strategický plán komunitním způsobem, bez zapojení externího zpracovatele a bez velkých finančních nákladů na realizaci aktivity? V Praze 21 - Újezdě nad Lesy to vyzkoušeli.

Praha 21: Naučná stezka Klánovickým lesem
Praha 21: Naučná stezka Klánovickým lesem
14.1.2014
Klánovickým lesem za zábavou a poznáním.

Praha 21: Komunitní terénní program
Praha 21: Komunitní terénní program
23.7.2013
Inovativní terénní komunitní projekt občanského sdružení Neposeda.

Praha-Dolní Počernice

Praha-D.Počernice: Zapojení dětí do vypracování loga Zdravé městské části
Praha-D.Počernice: Zapojení dětí do vypracování loga Zdravé městské části
8.1.2010
Děti ze základních škol soutěží o návrh nejlepšího loga Zdravé městské části.

Praha-Libuš

Praha-Libuš: Multikulturní soužití občanské společnosti v městské části
Praha-Libuš: Multikulturní soužití občanské společnosti v městské části
4.8.2014
MČ Praha Libuš je multikulturním společenstvím. Soužití různých etnik přináší problémy, které v Libuši eliminují vzdělávacími semináři - k legislativě, daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, hygienickým a bezpečnostním předpisům či k marketingu. Kromě odborných témat si lidé navzájem představují typické prvky jednotlivých kultur např. v oblasti gastronomie, oděvních tradic, hudební historie i současnosti, předvádějí staré zvyky a obyčeje, aby se vzájemným poznáváním předcházelo zbytečnému nepochopení jednotlivých minorit.

Praha-Libuš: Energetická koncepce městské části
Praha-Libuš: Energetická koncepce městské části Kulaté razítko
1.5.2010
Vypracování strategické dokumentace pro udržitelnou komunální energetiku

Praha-Libuš: Zapojování menšinové komunity
Praha-Libuš: Zapojování menšinové komunity Kulaté razítko
16.12.2009
Možnosti spolupráce s vietnamskou komunitou ověřené praxí v rámci městské části Praha-Libuš.

Praha-Libuš: Komise projektu Zdravé město - Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 [MA21 - kritérium č. 5]
Praha-Libuš: Komise projektu Zdravé město - Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 [MA21 - kritérium č. 5]
28.4.2009
Z původních neformálních pracovních skupin složených z občanů vznikla Komise, kterou Rada MČ jmenovala svým poradním orgánem pro realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Praha-Libuš: Bezpečná cesta do školy - aktivita žákovského zastupitelstva
Praha-Libuš: Bezpečná cesta do školy - aktivita žákovského zastupitelstva
7.3.2008
Děti si mj. názorně ověřily svou schopnost zpracovat projekt a představit jej jak před rodičovskou veřejností, tak jej obhájit před expertní pracovní skupinou pro oblast dopravy.

Praha-Slivenec

Praha-Slivenec: Nízkoenergetická rekonstrukce základní školy
Praha-Slivenec: Nízkoenergetická rekonstrukce základní školy
8.8.2010
Komplexní řešení stavebních úprav v základní škole Praha – Slivenec přináší nejen finanční úspory městu, ale též čistší a čerstvější vzduch pro žáky a učitele.

Prostějov

Prostějov: Chůze s holemi Nordic Walking
Prostějov: Chůze s holemi Nordic Walking
20.8.2012
Sportujeme v každém věku

Prostějov: Čeština ve veřejné správě
Prostějov: Čeština ve veřejné správě
20.10.2011
Správné používání českého jazyka v úřední podobě s vyškolením zaměstnanců úřadu

Prostějov: Implementace činnosti koordinátorů kvality do řídící struktury Městského úřadu
Prostějov: Implementace činnosti koordinátorů kvality do řídící struktury Městského úřadu
8.3.2011
Město Prostějov zefektivňuje činnost odborů pomocí koordinátorů kvality a jejich působení v řídicí struktuře městského úřadu

Prostějov: Energeticky úsporná opatření v základní škole
Prostějov: Energeticky úsporná opatření v základní škole
28.6.2010
Město snížilo energetickou náročnost budovy základní školy, díky čemuž dojde k úspoře energie cca 1 247 GJ ročně.

Prostějov: „Městský“ cyklobus
Prostějov: „Městský“ cyklobus
13.9.2007
ZDRAVÉ MĚSTO PROSTĚJOV se rozhodlo podpořit cykloturistiku a zpřístupnit krajinu přilehlé Drahanské vrchoviny i svátečním a méně zdatným cyklistům.

Prostějov: Jízdní řády MHD v mobilním telefonu
Prostějov: Jízdní řády MHD v mobilním telefonu
31.5.2007
Pomocí jednoduché aplikace mohou cestující bezplatně a rychle vyhledat potřebné spojení bez nutnosti připojení k internetu

Prostějov: „Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)
Prostějov: „Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)
30.5.2007
Od roku 2006 bylo v rámci kampaně ke Dni země sesbíráno téměř 280 kg baterií!

Prostějov: Majáčky pro nevidomé a slabozraké
Prostějov: Majáčky pro nevidomé a slabozraké
30.5.2007
Město Prostějov chce touto cestou umožnit zrakově postiženým občanům větší komfort při pohybu městem.

Prostějov: Dětské městské zastupitelstvo
Prostějov: Dětské městské zastupitelstvo
23.3.2006
DěMZ funguje jako obdoba městského zastupitelstva s cílem naučit děti a mládež základním demokratickým principům

Prostějov: Autobusy MHD na plynový pohon
Prostějov: Autobusy MHD na plynový pohon
21.2.2006
90% městských spojů MHD je zabezpečováno autobusy na stlačený zemní plyn, které jsou rovněž uzpůsobeny pro tělesně postižené občany

Prusy-Boškůvky

Prusy-Boškůvky: Školní komunitní projekt "Setkávání pod Smrkem"
Prusy-Boškůvky: Školní komunitní projekt "Setkávání pod Smrkem"
7.7.2013
Komunitní proměna školní zahrady ve veřejný prostor.

Slaný

Slaný: Měsíc seniorů
Slaný: Měsíc seniorů
13.3.2013
Měsíc kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit určených seniorům.

SLOVENSKO / Slovakia

SLOVENSKO: Týždeň dobrovoľníctva
SLOVENSKO: Týždeň dobrovoľníctva
25.9.2014
Dobrovolnictví je bezplatná aktivita, která dokazuje, že věnovat čas, energii, vědomosti a schopnosti ve prospěch druhých, může prakticky každý z nás…

SLOVENSKO: Deň objatí - "Hug Day"
SLOVENSKO: Deň objatí - "Hug Day"
29.8.2013
Slovenský projekt "Hug Day" úspešne realizovali študenti vo Žiari nad Hronom. A tak objímali svojich spoluobčanov a objímali a objímali...

SLOVENSKO: Akcia "Naše mesto" v mestách i obciach
SLOVENSKO: Akcia "Naše mesto" v mestách i obciach
29.8.2013
Deň mesta Spišská Nová Ves plný dobrovoľníckej práce a snahy pomôcť svojmu okoliu.

SLOVENSKO:  Exteriérová galéria za pomoci dobrovoľníkov
SLOVENSKO: Exteriérová galéria za pomoci dobrovoľníkov
29.8.2013
Skrášľovacie akcie obce a vytvorenie prírodnej galérie za pomoci dobrovoľníkov.

SLOVENSKO: Rozohrej, namaľuj, poupratuj svoje mesto!
SLOVENSKO: Rozohrej, namaľuj, poupratuj svoje mesto!
29.8.2013
Slovenský skrášľovacie projekt zameraný nejen na spolužitie obyvateľov sídliska a ich psích miláčikov.

SLOVENSKO: Dni dobrovoľníctva
SLOVENSKO: Dni dobrovoľníctva
26.8.2013
Zapojenie bratislavských občanov a významných osobností do realizácie Dní dobrovoľníctva a dobrovoľníckej práce.

SLOVENSKO: "Srdce na dlani" - Dobrovoľník roku 2012
SLOVENSKO: "Srdce na dlani" - Dobrovoľník roku 2012
24.8.2013
Bratislava - Staré Mesto bola za svoje dobrovoľnícke aktivity ocenená ako Mesto priateľské dobrovoľníctvu.

Strakonice

Strakonice: Propagace Zdravého města - facebook, twitter a newsletter
Strakonice: Propagace Zdravého města - facebook, twitter a newsletter
22.8.2014
Informační servis Zdravého města Strakonice seznamuje zájemce s vybranými akcemi a informacemi prostřednictvím e-mailového a facebookového zpravodajství.

Strakonice: Ekologicko osvětový projekt "Rok stromu" a návazné aktivity
Strakonice: Ekologicko osvětový projekt "Rok stromu" a návazné aktivity Kulaté razítko
29.5.2007
Cílem projektu bylo zvýšení zájmu veřejnosti o životní prostředí prostřednictvím stromů. Podpora aktivit motivujících širokou veřejnost zapojit se aktivně do ochrany přírody, zkvalitňování životního prostředí a veřejného života vůbec.

Strakonice: Soutěž "Rozkvetlá okna Strakonic"
Strakonice: Soutěž "Rozkvetlá okna Strakonic"
19.4.2007
Inspirativní přístup města ke zvelebování svého vnitřního prostředí, založený na aktivní podpoře, propagaci a osvětě pěstování okrasných rostlin.

Strašín

Strašín: Cyklus publikací "Vůně dobrot z podhůří Šumavy"
Strašín: Cyklus publikací "Vůně dobrot z podhůří Šumavy"
3.12.2006
Originální cyklus poutavým způsobem poukazuje na staré zvyky a obyčeje lidí Pošumaví a nabízí tradiční recepty.

Studénka

Studénka: Elektronický stavební deník
Studénka: Elektronický stavební deník
3.4.2012
Elektronický nástroj pro využití v obcích oceněný Cenou MV ČR za inovaci ve veřejné správě za rok 2011.

Šternberk

Šternberk: Cesty městy - vítězné řešení ze soutěže
Šternberk: Cesty městy - vítězné řešení ze soutěže
29.6.2010
První cenu v soutěži Cesty městy získal projekt regenerace a revitalizace městského centra, který řeší dopravní situaci v městě s citem k potřebám obyvatel i návštěvníků.

Šternberk: Systém energeticky úsporných opatření v základních a mateřských školách
Šternberk: Systém energeticky úsporných opatření v základních a mateřských školách
21.5.2009
Realizace opatření vedoucích ke snížení tepelných ztrát na čtyřech budovách v majetku města.

Šternberk: "PROMĚNY V ČASE - ČAS PROMĚN" - Regenerace a revitalizace městského centra
Šternberk: "PROMĚNY V ČASE - ČAS PROMĚN" - Regenerace a revitalizace městského centra Kulaté razítko
21.10.2008
Celková obnova, regenerace a revitalizace upadajícího jádra města v rámci městské památkové zóny.

Štětí

Štětí: Urbanistická studie sídliště
Štětí: Urbanistická studie sídliště
16.3.2017
Projekt zaměřený na získání koncepční strategické studie urbanistického prostoru sídliště Školní ve Štětí s možností vysoké participace místních obyvatel.

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu
ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu
30.10.2010
Národní projekt Švýcarska podporuje udržitelný rozvoj lidských sídel.

ŠVÝCARSKO: Národní program "Energie pro obce"
ŠVÝCARSKO: Národní program "Energie pro obce"
30.10.2010
Národní systém energetického značení pro obce pomáhá na cestě k udržitelné energetické koncepci.

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park
ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park
29.10.2010
Švýcarsko zavádí novou formu územní správy přírodních oblastí.

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech
ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech
29.10.2010
Práce a pracovní prostředí je významným faktorem ovlivňující zdraví obyvatel.

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA a VAUD: Příručka pro zelené nakupování
ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA a VAUD: Příručka pro zelené nakupování
1.10.2010
Ekologicky odpovědné nakupování je jedním ze základních stavebních kamenů udržitelného rozvoje.

ŠVÝCARSKO: "Plán pro chodce" motivuje k procházkám po městě
ŠVÝCARSKO: "Plán pro chodce" motivuje k procházkám po městě
1.10.2010
Deset tematických pěších okruhů po kulturních i přírodních zajímavostech Ženevy.

ŠVÝCARSKO: Hodnocení dopadů na zdraví  (HIA)
ŠVÝCARSKO: Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)
8.9.2010
Hodnocení dopadů projektových záměrů a strategických plánů na zdraví obyvatel je nedílnou součástí myšlenky udržitelného rozvoje.

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům
ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům
6.9.2010
Inspirace, jak snadno a efektivně přizpůsobit veřejná prostranství seniorům a osobám se sníženou možností pohybu.

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Zdravé a dostupné stravování
ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Zdravé a dostupné stravování
6.9.2010
Stravovat se zdravě nemusí znamenat stravovat se draze.

Tábor

Tábor: Lavičky pro teenagery
Tábor: Lavičky pro teenagery
5.12.2011
Mládež si chce také udělat pohodlí

Tábor: Využití vozidel poháněných stlačeným zemním plynem (CNG)
Tábor: Využití vozidel poháněných stlačeným zemním plynem (CNG)  Kulaté razítko
24.5.2010
Environmentálně šetrnější způsob dopravy využívající obnovitelné zdroje energie

Tábor: Zahradní úpravy kruhových křižovatek na území města
Tábor: Zahradní úpravy kruhových křižovatek na území města Kulaté razítko
10.11.2008
I na „pouhou křižovatku“ je možno nazírat jako na estetický prvek, vypovídající o vztahu města k zeleni a životnímu prostředí.

Třebíč

Třebíč: Společensky odpovědné nakupování města a úřadu
Třebíč: Společensky odpovědné nakupování města a úřadu
9.6.2016
Je možné, aby do veřejných zakázek města bylo možné zařadit hledisko společenské odpovědnosti a podporu místních firem? Ve Zdravém městě Třebíč ukazují jak na to.

Třebíč: Koordinační centrum práce na dálku
Třebíč: Koordinační centrum práce na dálku
7.10.2015
Zajímavý projekt v Třebíči - informace, propagace a zájem o zavádění práce na dálku.

Třebíč: Senior Point ve městě
Třebíč: Senior Point ve městě
22.8.2014
Třebíčský Senior Point byl vybudován v budově městského úřadu. Provoz personálně zajišťují pracovníci odboru sociálních věcí. Financován je z rozpočtu města a z dotace Kraje Vysočina.

Třebíč: Priessnitz walkingová procházka městem
Třebíč: Priessnitz walkingová procházka městem
4.9.2013
Spojení zdravého pohybu s výkladem o historii židovského města.

Třebíč: Studentský parlament města
Třebíč: Studentský parlament města Kulaté razítko
15.12.2009
Studenti základních a středních škol v Třebíči se mohou podílet na činnosti radnice.

Uherské Hradiště

Uh. Hradiště: Mapa volnočasových aktivit a partnerů MA21
Uh. Hradiště: Mapa volnočasových aktivit a partnerů MA21
1.7.2011
Město Uherské Hradiště se rozhodlo zmapovat stávající partnery, kteří se zapojují do aktivit souvisejících s MA21 a Zdravým městem.

Uh. Hradiště: Systémový přístup k ekologizaci úřadu
Uh. Hradiště: Systémový přístup k ekologizaci úřadu Kulaté razítko
17.12.2009
MěÚ Uherské Hradiště zavádí praktická opatření k ekologizaci provozu úřadu.

Uh. Hradiště: Veřejné fórum k celkovému rozvoji města [MA21 - kritérium č. 10]
Uh. Hradiště: Veřejné fórum k celkovému rozvoji města [MA21 - kritérium č. 10]
24.4.2009
Hojně navšívené veřejné setkání je úspěným příkladem zapojení občanů do rozhodování o rozvoji města

Ústí nad Labem

Ústí n.L.: Popularizace dobrovolnictví u mladých lidí v kraji
Ústí n.L.: Popularizace dobrovolnictví u mladých lidí v kraji
5.5.2014
Ústecké Dobrovolnické centrum představuje, jak připravovat mladé a aktivní lidi k dobrovolnictví, nejen v rámci naplňování volného času.

Ústí n.L.: Slavné lokální značky z regionu
Ústí n.L.: Slavné lokální značky z regionu
13.1.2014
Prezentace a propagace města ve spojení se slavnými regionální značkami produktů.

Ústí n.L.: Evropská dobrovolnická služba v knihovně
Ústí n.L.: Evropská dobrovolnická služba v knihovně
5.6.2013
Evropští dobrovolníci rozšířili služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

Ústí n.L.: RADA dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje
Ústí n.L.: RADA dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje Kulaté razítko
9.5.2013
Prostor pro setkávání a předávání zkušeností dobrovolnických center, kanceláří a organizací.

Ústí n.L.: Dobrovolnická kavárna jako místo aktivizace veřejnosti
Ústí n.L.: Dobrovolnická kavárna jako místo aktivizace veřejnosti
9.5.2013
Dobrovolnická kavárna, která vznikla z podnětu nezaměstnaných, funguje jako veřejný prostor pro seberealizaci lidí různého věku a zaměření.

Ústí n.L.: Veřejné fórum městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice [MA21 - kritérium č. 10]
Ústí n.L.: Veřejné fórum městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice [MA21 - kritérium č. 10]
24.5.2010
Ústí nad Labem podporuje zapojování veřejnosti na úrovni, která je lidem nejbližší

Ústí n.L.: Manažerský tým pro místní Agendu 21 (propojení magistrátu s městskými obvody)
Ústí n.L.: Manažerský tým pro místní Agendu 21 (propojení magistrátu s městskými obvody)
21.10.2008
Zástupci městských obvodů se shodli na nutnosti přibližovat se občanům a na vyváření zdravého a udržitelného města.

Ústí n.L.: Finanční podpora MA21 ze strany samosprávy [kritérium MA21 č. 9]
Ústí n.L.: Finanční podpora MA21 ze strany samosprávy [kritérium MA21 č. 9]
10.5.2006
Obecná pravidla dotační politiky města Ústí nad Labem pro naplňování projektu Zdravé město a místní Agendy 21 prostřednictvím realizace malých projektů

Ústí n.L.: Pět klíčů k bezpečnému stravování
Ústí n.L.: Pět klíčů k bezpečnému stravování
10.5.2006
Program, při kterém se děti zábavnou formou učí základům zdravého přístupu k přípravě a konzumaci i ukládání potravin

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže
Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže
10.5.2006
ÚPDM zapojuje školy i dětskou veřejnost do života města prostřednictvím různých akcí, soutěží, slyšení se zástupci města a odborníky apod.

Ústí n.L.: Týdny pro duševní zdraví
Ústí n.L.: Týdny pro duševní zdraví
21.2.2006
TDZ představují aktivity odbourávájící bariéry mezi různými skupinami obyvatel a přispívající k začleňování sociálně vyloučených do běžného života společnosti

Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí: Bydlení seniorů
Val. Meziříčí: Bydlení seniorů
20.10.2011
Podpora žití seniorů v jejich domácím prostředí

Val. Meziříčí: Rotoped tours a Pěško tours
Val. Meziříčí: Rotoped tours a Pěško tours
8.9.2011
Zkvalitnění fyzického i duševního stavu seniorů

Val. Meziříčí: Domácí paliativní péče - pilotní projekt
Val. Meziříčí: Domácí paliativní péče - pilotní projekt
4.8.2011
Péče o nevyléčitelné osoby v jejich domácím prostředí

Val. Meziříčí: Vytvoření Domu sociálních služeb
Val. Meziříčí: Vytvoření Domu sociálních služeb
3.8.2011
Zvýšení kvality života seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním

Val. Meziříčí: Šedesát a víc neznamená nic
Val. Meziříčí: Šedesát a víc neznamená nic Kulaté razítko
2.8.2011
Udělej něco dobrého pro své zdraví i pro náladu

Val. Meziříčí: Zelená pro Beskydy - Využití obnovitelných zdrojů na venkovním koupališti
Val. Meziříčí: Zelená pro Beskydy - Využití obnovitelných zdrojů na venkovním koupališti
26.7.2010
Na koupališti ve Valašském Meziříčí ohřívají vodu obnovitelné zdroje energie.

Val. Meziříčí: Studie využití obnovitelných zdrojů energie
Val. Meziříčí: Studie využití obnovitelných zdrojů energie
8.2.2008
Zdravá energetika je dlouhodobým záměrem, který vychází z Plánu strategického rozvoje města a je podkladem pro územní plánování

Velké Meziříčí

Vel. Meziříčí: Centrum zaměstnanosti v mikroregionu
Vel. Meziříčí: Centrum zaměstnanosti v mikroregionu
1.8.2014
Centrum zaměstanosti na velkomeziříčsku pomáhá individuálně lidem všech cílových skupin, kteří se ocitnou bez práce. O úspěchu na trhu práce může rozhodovat i získaná dobrovolnická praxe a zkušenost ve vybraných organizacích.

Velké Němčice

Vel. Němčice: Využití nejlepší dostupné techniky v zemědělském závodě
Vel. Němčice: Využití nejlepší dostupné techniky v zemědělském závodě
1.4.2007
Opatření k zamezení znečištění přinášející také výrazné úspory

Vsetín

Vsetín: Město dává práci dlouhodobě nezaměstnaným
Vsetín: Město dává práci dlouhodobě nezaměstnaným
5.9.2016
Ve Zdravém městě Vsetín se lze inspirovat jak pomoci nezaměstnaným s obnovením pracovních návyků a přitom zajistit čistější město.

Vsetín: Udržitelné finanční řízení města a jeho založených organizací
Vsetín: Udržitelné finanční řízení města a jeho založených organizací Kulaté razítko
15.6.2015
Na Vsetíně unikátně vylepšili přehled o ekonomických ukazatelích městem řízených organizací. Zásadní je přehlednost, pravidelnost a on-line informace o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města.

Vsetín: Globální vzdělávání na základní škole
Vsetín: Globální vzdělávání na základní škole
5.6.2015
Základní škola Rokytnice na Vsetíně již několikátým rokem vyučuje žáky základům globálního rozvojového vzdělávání.

Vsetín: Využití manažerského účetnictví v podmínkách městského úřadu
Vsetín: Využití manažerského účetnictví v podmínkách městského úřadu
30.9.2013
Denní přehled pro vedení úřadu o plnění rozpočtu, meziroční srovnání trendů a mnohem více.

Vsetín: Veřejná služba nezaměstnaných
Vsetín: Veřejná služba nezaměstnaných
12.7.2013
Veřejná služba jako možnost zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do veřejně prospěšné práce pro obec.

Vsetín: Vánoční charitativní večer pro Charitu
Vsetín: Vánoční charitativní večer pro Charitu Kulaté razítko
1.5.2013
Charitativní večer pro veřejnost s cílem získat finanční prostředky na podporu služeb Charity Vsetín

Vsetín: Pracovní terapie v Azylovém domě Elim
Vsetín: Pracovní terapie v Azylovém domě Elim
17.4.2013
Dobrovolnická činnost vykonávaná v rámci pracovní terapie azylového domu Elim.

Vsetín: Projekt "Skutečně zdravá škola"
Vsetín: Projekt "Skutečně zdravá škola"
26.2.2013
Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí.

Vsetín: Fairtradové město
Vsetín: Fairtradové město  Kulaté razítko
25.10.2011
Podpora výrobků a prodeje obyvatel rozvojových zemí

Vsetín: Zpracování dynamického strategického plánu města pomocí metody Ballanced Scorecard (BSC)
Vsetín: Zpracování dynamického strategického plánu města pomocí metody Ballanced Scorecard (BSC)
24.2.2011
Město Vsetín obdrželo Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve státní správě

Vsetín: Cyklostezka Bečva - královna stezek Moravy
Vsetín: Cyklostezka Bečva - královna stezek Moravy
19.1.2011
Podpora rozvoje regionu díky vytvoření infrastruktury pro měkkou turistiku.

Vsetín: Obnovy školních zahrad (projekt "Blíž k přírodě - blíž k sobě")
Vsetín: Obnovy školních zahrad (projekt "Blíž k přírodě - blíž k sobě")
26.9.2010
Přeshraniční spolupráce Vsetína a slovenské obce Pruské umožňuje českým a slovenským dětem navazovat nová přátelství v atraktivním prostředí nově rekonstruovaných školních areálů.

Vsetín: Propagace a využívání Fair trade a regionálních výrobků
Vsetín: Propagace a využívání Fair trade a regionálních výrobků
30.8.2010
Nakupovat uvědomělě je v silách nejen městského úřadu, ale každého jednotlivce.

Vsetín: Ekologizace provozu úřadu a zavedení systému EMAS
Vsetín: Ekologizace provozu úřadu a zavedení systému EMAS
29.8.2010
Městský úřad integruje do svého provozu environmentální hlediska.

Vsetín: Kampaň "Den seniorů"
Vsetín: Kampaň "Den seniorů"
29.10.2009
Kampaň motivující seniory k aktivnímu způsobu života

Vsetín: Cyklostezka jako součást průmyslové zóny
Vsetín: Cyklostezka jako součást průmyslové zóny
19.9.2007
Inspirativní příklad, kdy je při výstavbě průmyslové zóny pamatováno také na zvýšenou dopravu, která s realizací záměru bezprostředně souvisí.

Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností
Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností
31.5.2007
V rámci projektu byl zpracován koncept obnovy města v urbanistických studiiích, které řešily celkem 6 dílčích částí centra a jejich návazností.

Vsetín: Kampaň Česko proti chudobě
Vsetín: Kampaň Česko proti chudobě Kulaté razítko
31.5.2007
Osvěta na veřejnosti a zejména zavedení problematiky do škol.

Vsetín: Index kvality života na sídlišti
Vsetín: Index kvality života na sídlišti
31.5.2007
Podstatou je vytvoření metodiky pro stanovení standardu kvality života na sídlištích, která by byla uplatnitelná i v ostatních městech ČR.

Vsetín: Projekty podpory zaměstnanosti
Vsetín: Projekty podpory zaměstnanosti
3.12.2006
Aktivní postup města pomohl uchazečům o zaměstnání získat praxi a nové dovednosti.

Vsetín: Knihovna jako komunitní a vzdělávací centrum
Vsetín: Knihovna jako komunitní a vzdělávací centrum
24.3.2006
Klasická funkce knihovny je zde doplněna o další aktivity a programy, které rozvíjejí místní komunitu a přispívají k sociálnímu začleňování

Vsetín: Grantový systém podpory města pro aktivity nevládních organizací
Vsetín: Grantový systém podpory města pro aktivity nevládních organizací
30.11.2005
Grantový systém je stálým peněžním fondem, který přispívá na širokou škálu aktivit neziskových organizací

Vsetín: Ekologické audity škol a školských organizací
Vsetín: Ekologické audity škol a školských organizací
30.11.2005
Ekologický audit představuje zmapování stavu ekologického myšlení a chování a úroveň energetického managementu

Zlaté Hory

Zlaté Hory: Městská výtopna na spalování dřevěné štěpky
Zlaté Hory: Městská výtopna na spalování dřevěné štěpky
7.6.2008
Město prosazuje využívání obnovitelných zdrojů energie

Zlín

Zlín: Čistší produkce ve zdravotnictví (Baťova nemocnice)
Zlín: Čistší produkce ve zdravotnictví (Baťova nemocnice)
11.9.2007
Čistší produkci jako preventivní strategii pro efektivnější využívání zdrojů lze s úspěchem zavádět i ve zdravotnických zařízeních.Databáze DobráPraxe aktuálně obsahuje 296 příkladů z 84 míst ČR.
*