*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Střípky

Střípky

Zobrazit
jen pro kraj: 
jen pro téma: 

MAS Rozkvět: Jihočeský portál MAP k rozvoji vzdělávání
MAS Rozkvět: Jihočeský portál MAP k rozvoji vzdělávání
24.9.2016 - Webový portál vznikl a rozvíjí se jako poradenské, konzultační a také interaktivní komunikační místo a prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe pro základní a mateřské školy a školská zařízení, ředitele, pedagogické i nepedagogické pracovníky. Vznik iniciovala MAS Rozkvět,z.s. ..více

Praha 4: 20 stanovišť pro sběr kovových obalů
Praha 4: 20 stanovišť pro sběr kovových obalů
24.9.2016 - Městská část Praha 4 zahájila ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby na dvaceti vytipovaných stanovištích tříděného odpadu sběr a svoz kovových obalů. K tomuto projektu přistoupila ještě dříve, než tuto komoditu odpadů začne celoplošně sbírat hlavní město Praha. Pilotní projekt, do kterého se městská část zapojila, probíhal od 1. listopadu 2013 do 31. prosince 2014. ..více

Kopřivnice: Akce pro náctileté "Někdo Ven???"
Kopřivnice: Akce pro náctileté "Někdo Ven???"
24.9.2016 - Cílem projektu je vytvoření nabídky smysluplného trávení volného času náctiletých v Kopřivnici v období prázdnin. Projekt je zacílen na děti a mládež ve věku 12-19 let, zejména na ty, kteří nemají vhodnou alternativu trávení volného času, čas by strávily u počítačů, notebooků a telefonů nebo „poflakováním se“. V každém prázdninovém týdnu se v Kopřivnici koná akce pro náctileté. ..více

Chrudim: Nákupy pro klienty Centra sociálních služeb
Chrudim: Nákupy pro klienty Centra sociálních služeb
24.9.2016 - V souvislosti se zvyšováním efektivity a kvality poskytovaných sociálních služeb navázalo Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim spolupráci s Tesco Hypermarket Chrudim v oblasti zajištění nákupů pro své klienty. Po společném nastavení systému pořizování nákupů se od června začaly realizovat první nákupy pro klienty domů s pečovatelskou službou v Chrudimi. ..více

Prostějov: Burza práce a vzdělávání
Prostějov: Burza práce a vzdělávání
24.9.2016 - Akci pořádá Úřad práce a Okresní hospodářská komora a Svazem průmyslu ve spolupráci s městem Prostějovem. Je obrovská příležitost pro obyvatele nejen našeho regionu, protože se se zde představí školy i firmy. právě zde dojde k předávání a získávání kontaktů a osobního poznání zaměstnavatelů a škol. Celá akce bude provázena bohatým zábavným programem. Zde se možná rozhodnete, co ve svém životě dál, neboť zde je možné se osobně setkat se zajímavými profesemi. ..více

Boskovice: Dětský oddíl opravil lavičky Pod Oborou
Boskovice: Dětský oddíl opravil lavičky Pod Oborou
24.9.2016 - Smyslem laviček je poskytnout návštěvníkům a turistům odpočinek při vycházkách. Na trase vedoucí k boskovickému hradu v lokalitě Pod Oborou po levé straně procházkové cesty k Židovskému hřbitovu však tyto lavičky již svému účelu nesloužily. Rozmístěno zde před 30 lety bylo 13 laviček, které však vlivem mechanického opotřebení a působení přírodních sil již byly ve špatném technickém stavu. Původním záměrem bylo opravit polovinu z původních 13 laviček, podařilo se opravit 10 z nich. ..více

Brno: Městských úlů přibývá
Brno: Městských úlů přibývá
24.9.2016 - Za poslední dva roky vznikla v Brně tři nová místa se včelími úly. Podle včelařů je městský med mnohdy kvalitnější a chutnější než med z jiných míst. Může za to rozmanitější skladba rostlin. Nejsou to jen řepková pole nebo akátové keře, ale různé rostliny v kvetoucích parcích. V Brně třeba v Lužánkách nebo pod Špilberkem. Na dvou místech ve městě navíc stojí úly na střechách - na střeše hotelu a na střeše úřadu Jihomoravského kraje. ..více

Turnov: Jak se zapojit do aktivit Zdravého města?
Turnov: Jak se zapojit do aktivit Zdravého města?
24.9.2016 - Turnov je od roku 2011 členem Národní sítě Zdravých měst České republiky a vyvíjí činnost v projektu Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21. Turnov poupravil sekci Zdravého města na městských webových stránkách a chce občany více zapojit do projektu. „Obyvatelé Turnova často ani nevědí, že patříme do Zdravého města. ..více

Kopřivnice: Ocenění dárců krve
Kopřivnice: Ocenění dárců krve
24.9.2016 - Město Kopřivnice po osmileté přestávce se vrátilo k oceňování bezpříspěvkových dárců krve, kteří dosáhli 40, 80, 120, 160 a 200 odběrů. Krev má v medicíně nenahraditelné postavení, využívá se k celé řadě léčebných postupů, které doslova zachraňují životy. Jedná se o obdivuhodný postoj lidí, kteří tímto způsobem pomáhají ostatním, proto město bude oceňovat dárce, kteří krev či plazmu darovali 40krát a vícekrát. ..více

Lomnice n.P.: Biograf ožije festivalem klasických filmů
Lomnice n.P.: Biograf ožije festivalem klasických filmů
24.9.2016 - Problémy s městským kinem v Lomnici nad Popelkou se táhnou od momentu, kdy nedokázalo zachytit digitalizační vlnu, při níž filmová distribuce přecházela z klasických celuloidových pásů na digitální nosiče. Od té doby je kino víceméně neschopné konkurovat okolním biografům s jejich premiérovým programem. ..více

Ml. Boleslav: Šest asistentů Bezpečného města
Ml. Boleslav: Šest asistentů Bezpečného města
24.9.2016 - Město Mladá Boleslav před časem vyhodnotilo druhé kolo výběrového řízení na pozici asistent Bezpečného města Mladá Boleslav. „Z tohoto výběrového řízení vzešlo pět uchazečů, z předešlého výběrového řízení máme jednoho asistenta. Nyní je čekají zdravotní testy a testy psychické odolnosti,“ řekl náměstek primátora Michal Kopal s tím, že nastoupit do terénu by měli od 1. července. Město Mladá Boleslav nyní také ve spolupráci s Policií České republiky a s Bondy Centrem připravuje Den bezpečí. ..více

Ústí n.L.: Cyklobus zdarma na Severní Terasu
Ústí n.L.: Cyklobus zdarma na Severní Terasu
24.9.2016 - Nechce se vám po celodenní víkendové vyjížďce na kole šlapat ještě do kopce, aby jste se dostali domů? Stačí, když dojedete do centra města a nová linka cyklobusu vás doveze až na Severní Terasu. Určitě to mnozí z vás přivítají s povděkem. Služba bude poskytována zdarma. ..více

Hl.m. PRAHA: Akademie umění a kultury pro seniory
Hl.m. PRAHA: Akademie umění a kultury pro seniory
24.9.2016 - Úspěšný projekt hlavního města Prahy Akademie umění a kultury pro seniory se dočká rozšíření o dalších šest základních uměleckých škol. Díky tomu se dostane na stovky seniorů, kteří o studium v akademii průběžně projevují zájem. Rozšíření schválila Rada hlavního města Prahy na návrh radní pro oblast školství a evropských fondů Ireny Ropkové. Akademie umění a kultury pro pražské seniory má za sebou první rok fungování a již nyní lze konstatovat, že jde o jednoznačný úspěch. ..více

Praha 05: Příprava škol na krizové situace
Praha 05: Příprava škol na krizové situace
24.9.2016 - Krizových situací ve školských zařízení se v České republice, ale také ve světě řeší stále více. Tomu chce předejít pátá městská část a to prostřednictvím seminářů. Odbor bezpečnosti a prevence kriminality společně s Odborem školství proto uspořádal tyto schůzky pro ředitele a další zaměstnance škol. Městská část Praha 5 připravila semináře Mimořádných a krizových situací a jejich praktické zvládání. Určen je především pro pedagogické pracovníky. ..více

Prostějov: Aktivní pohádkové odpoledne pro děti a seniory
Prostějov: Aktivní pohádkové odpoledne pro děti a seniory
24.9.2016 - Nejzajímavější na tom ale bylo, že pohádkové úkoly, které pro děti čaroděj vymyslel, byly připravené v Centru sociálních služeb v Prostějově. Dvacet pět stanovišť zabezpečili babičky a dědové, kteří se zhostili úlohy poradců při plnění pohádkových úkolů. Kdo chtěl zjistit, kolikáté slaví princezna narozeniny, musel se projít zahradou mezi stromy, aby to vypátral. ..více

FRANCIE: Paříž sníží provoz aut v centru o víkendech
FRANCIE: Paříž sníží provoz aut v centru o víkendech
24.9.2016 - Méně smogu a aut v Paříži. Taková bude realita francouzského hlavního města od 8. května. Začne platit zákaz automobilové dopravy podél třídy Champs-Élysées a dalších devíti cest, a to každou první neděli v měsíci. Rozšiřují tak 13 oblastí, které již byly oznámeny v rámci kampaně „Paříž dýchá“. Další čtyři zóny budou pěší pouze v neděli, ale jen v létě. Od nástupu do úřadu v roce 2014 starostka Anne Hidalgo učinila zlepšení kvality pařížského ovzduší jednou ze svých hlavních priorit. ..více

Praha 4: Veřejné fórum v městské čtvrti
Praha 4: Veřejné fórum v městské čtvrti
13.9.2016 - V prosluněné jídelně Základní školy U Krčského lesa se ve středu 27. dubna 2016 v podvečer uskutečnil další díl ze série setkávání komunálních politiků, odborníků, hostů a úředníků radnice Prahy 4 s obyvateli naší městské části v rámci místní Agendy 21. Místních pak dorazila zhruba stovka, což dalo více prostoru k probrání jednotlivých podnětů u některého z devíti stolů, které se tematicky dotýkaly radostí i starostí běžného života i vizí do budoucna.Veřejné fórum na ZŠ U Krčského lesa - 27. 4. ..více

Havlíčkův Brod: Domov seniorů má značku kvality
Havlíčkův Brod: Domov seniorů má značku kvality
13.9.2016 - V Domově pro seniory v Reynkově ulici proběhl audit kvality sociální služby domov pro seniory. V celkovém hodnocení získal domov pro seniory nejvyšší možné ocenění pět hvězd z pěti možných. Hodnocení služeb bylo provedeno odborníky z oblasti sociálních služeb a to v oblasti péče, bydlení, aktivizace (kultury), stravování a partnerství. ..více

Kopřivnice: Certifikáty pro nekuřácké provozovny
Kopřivnice: Certifikáty pro nekuřácké provozovny
13.9.2016 - Letos už potřetí budou moci kopřivnické provozovny získat certifikát ’Nekuřácká provozovna města Kopřivnice’, pokud ve svém zařízení vytvořili minimálně vhodný prostor, v němž jsou hosté chráněni před vlivy pasivního kouření. Označováním nekuřáckých provozoven motivuje město provozovatele restauračních zařízení k zajištění zdravého prostředí pro své hosty. Majitel certifikátu získá možnost bezplatné prezentace na webových stránkách měst. ..více

Turnov: Den Země
Turnov: Den Země
13.9.2016 - Během dubna se opět konalo několik akcí, které směřovaly svou náplní k tématu Dne Země. U příležitosti nominace Tatobitské lípy na Evropský strom roku se uskutečnil 14. dubna večer Na Sboře - Pocta Tatobitské lípě za účasti Ing. Bohumila Reše, dlouholetého pracovníka AOPK ČR, arboristy Ing. Marka Žďárského a spisovatelky PhDr. Marie Hruškové. Program byl doplněn citací textů žáků a žákyň ZŠ Žižkova a hudebním doprovodem Ondřeje Halamy. ..více

Kraj Vysočina: Kraj podporuje Potravinovou banku
Kraj Vysočina: Kraj podporuje Potravinovou banku
13.9.2016 - Potravinová banka Vysočina funguje i za podpory Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou už třetím rokem. „Za dobu své existence se podařilo v rámci regionu rozdistribuovat více než 72 tun potravin za téměř čtyři milióny. Potraviny potřebným jsou rozdělovány prostřednictvím 28 smluvních partnerů po celém kraji,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. Na jeho návrh dnes krajská rada schválila 200 tisíc korun na financování mezd koordinátora a skladníka potravinové banky. ..více

Praha-D.Počernice: Komunitní akce na Velikonoční svátky
Praha-D.Počernice: Komunitní akce na Velikonoční svátky
13.9.2016 - Po oba dny se ve výše uvedených prostorách konaly výstavy, rukodílné dílny a další aktivity, které jsou spojeny s Velikonočními svátky. Akce je pořádána v předstihu před vlastními Velikonočními svátky, aby návštěvníci zhlédli ukázky velikonočních tradic a inspirovali se jimi pro vlastní tvorbu. Součástí akce byly i možnosti prodeje velikonočních výrobků, kterými se prezentovali místní podnikatelé. ..více

Liberec: Magistrát uspěl v soutěži "Přívětivý úřad"
Liberec: Magistrát uspěl v soutěži "Přívětivý úřad"
13.9.2016 - Liberecký magistrát byl letos Ministerstvem vnitra vyhlášen jako nejpřívětivější úřad v celorepublikovém měření mezi obcemi s rozšířenou působností; rovněž uspěl v krajské kategorii v Libereckém kraji. Jak takový přívětivý úřad vypadá? Ministerstvo vnitra ocenilo především šestidenní úřední dobu, která celkem čítá 44 úředních hodin. ..více

Praha 4: Světový den zdraví
Praha 4: Světový den zdraví
13.9.2016 - Ve třech sálech historické budovy Nuselské radnice proběhla 6. dubna 2016 interaktivní osvětová akce, kterou se čtvrtá městská část tradičně připojuje k podpoře Světového dne zdraví. Letos se nesla v duchu rizik a jejich prevence ve vztahu k životnímu stylu. ..více

Prostějov: Soutěž „Aktivní senior“
Prostějov: Soutěž „Aktivní senior“
13.9.2016 - Vědomostně - dovednostní soutěž tříčlenných družstev, kterou připravila městská policie společně s prostějovskou knihovnou, ve spolupráci s dalšími partnery Zdravého města, pod záštitou statutárního města Prostějova měla u dříve narozených úspěch. Vše zahájila náměstkyně primátora Ivana Hemerková. „Jsme rádi, že jste přišli a doufám, že se i dobře pobavíte. Smyslem této akce je prokázat spojení mezi mladší a starší generací a já vám přeji v soutěži hodně úspěchů. ..více

Litoměřice: Děti z azylové ubytovny mají nové hřiště
Litoměřice: Děti z azylové ubytovny mají nové hřiště
13.9.2016 - Děti z azylové ubytovny v Želeticích si mají kde hrát. Dnes předalo vedení města neziskové organizaci Naděje, která je provozovatelem objektu, zbrusu nové hřiště s oplocením. Určené je hlavně nejmladším obyvatelům zařízení, v němž v současné době žije zhruba 45 dětí různého věku. Hřiště bylo vybudováno u azylového domu na pozemku, který byl v poslední době kvůli nevyhovujícímu technickému stavu uzavřen. ..více

Semily: Studentský program k podpoře zdraví
Semily: Studentský program k podpoře zdraví
13.9.2016 - Již řadu let působí na našem gymnáziu tým studentů, který mladším žákům prezentuje programy založené na prevenci. Letošním rokem členové maturují, a proto byli osloveni studenti prvního ročníku a kvinty, aby převzali jejich roli. Nový tým byl během školního roku proškolen PhDr. Věrou Pickovou, která má v tomto směru dlouholetou praxi. Svou premiéru studenti zažili v Semilech 23. března, kde prezentovali program žákům 3. a 4. tříd semilských škol. ..více

Chrudim: Adrenalinový závod "360° Challenge Tour"
Chrudim: Adrenalinový závod "360° Challenge Tour"
13.9.2016 - Dne 28.8.2016 se v Chrudimi konal první ročník adrenalinového závodu 360° Challenge Tour. 360° Challenge Tour je speciální verze pražského závodu 360°Challenge, která se vždy přizpůsobí místu, kam přijede. Přizpůsobí se lokalitě, podmínkám a přáním. Tour je podnik, kde se neběží na čas, závodníci dostávají své vlastní medaile, které jsou originální pro daný závod, čas a místo. Navíc není určen jen pro dospělé, své okno dostanou i děti. ..více

Hl.m. PRAHA: Projekt  "Polaď Prahu"- udržitelná mobilita
Hl.m. PRAHA: Projekt "Polaď Prahu"- udržitelná mobilita
13.9.2016 - „P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996. ..více

Turnov: Soutěž Rozkvetlé město
Turnov: Soutěž Rozkvetlé město
13.9.2016 - Město Turnov vyhlašuje již 13. ročník soutěže "Rozkvetlý Turnov" o nejlepší květinovou výzdobu ve městě a městských částech. Soutěž je vyhlášena v následujících kategoriích:
Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrádek rodinných domů
Květinová výzdoba oken, balkonů a okolí bytových a panelových domů
Zahradní úprava a květinová výzdoba vstupních prostor firem, organizací a institucí
Termín předkládání přihlášek je do 31. srpna 2016. ..více

OSN: Mikroinvesticemi k udržitelnému rozvoji
OSN: Mikroinvesticemi k udržitelnému rozvoji
13.9.2016 - Současné technologické možnosti umožňují řešení mnoha problémů nejen v rozvojovém světě. Jedním z nich je usnadnění investování do nejrůznějších podnikatelských projektů. K tomu, aby byla rozvojová pomoc skutečně efektivní, je třeba, aby vycházela z místních potřeb, reflektovala zájmy konkrétních obyvatel, umožnila jim postavit se na vlastní nohy a fungovala bez vysokých transakčních nákladů. ..více

Praha 7: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám
Praha 7: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám
6.9.2016 - V Praze 7 se rozjel projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. Cílem je rychlá a přímá pomoc osobám a rodinám ohroženým chudobou. Výdej potravinových a hygienických balíčků bude probíhat každý týden ve Sdruženém ambulantním zařízení na Strossmayerově náměstí. Pomoc dostanou ti, u nichž je ověřeno, že pomoc potřebují. ..více

Říčany: Bezpečné cesty do škol
Říčany: Bezpečné cesty do škol
6.9.2016 - Říčanská radnice zahájila ve spolupráci s Nadací Partnerství projekt, který má za cíl zajistit dopravní bezpečnost dětí v okolí škol, odstranit riziková místa na cestě do školy, omezit automobilovou dopravu a zlepšit podmínky pro chodce, cyklisty nebo děti využívající veřejnou dopravu. V rámci projektu proběhne dotazníkový průzkum na říčanských školách a město nechá vypracovat dopravní studii. Na podzim letošního roku je v plánu navržená opatření postupně uvést do reality. ..více

Havlíčkův Brod: Celkové vylepšení kontejnerových stání na odpad
Havlíčkův Brod: Celkové vylepšení kontejnerových stání na odpad
6.9.2016 - Mezi priority Zdravého města Havlíčkův Brod patří také péče a údržba veřejných prostranství. Po obnově a doplnění zeleně vedení města rozhodlo o celkovém vyčištění kontejnerových stání na odpad. Technické služby Havlíčkův Brod vylepšily vzhled zhruba padesáti separačních stání ve městě. Mnohdy znečištěné kontejnery na papír, plast či sklo odborná firma strojově očistila zevnitř i zvenčí. V nejhorším stavu byly kontejnery umístěné pod stromy či u silnic. ..více

Vsetín: Osvětová akce na ZŠ k hygieně rukou
Vsetín: Osvětová akce na ZŠ k hygieně rukou
6.9.2016 - Pátý květen je již neodmyslitelně spojen se Světovým dnem hygieny rukou. Vsetínská nemocnice se již více než pět let aktivně připojuje k prevenci v této oblasti. Letos jsme se speciální UV lampou zamířili do ZŠ Vsetín - Trávníky za žáčky tří tamních prvních tříd, hovořili jsme o důležitosti hygieny rukou, a to v rámci prevence přenosu infekčních chorob. „S pomocí speciální UV lampy jsme dětem názorně ukázali, kde dělají při mytí rukou chyby. ..více

ČESKO: Češi mezi nejlepšími "odpovědnými" designéry na světě
ČESKO: Češi mezi nejlepšími "odpovědnými" designéry na světě
6.9.2016 - Pracovní i partnerská dvojice designérů Michaela Vrátníková a Petr Mikošek ze studia Boa Design patří ke světové špičce. Vlastní i designérského Oscara Red Dot Award. Zůstávají však nohama na zemi a usilují o maximální společenskou odpovědnost. Své designérské skvosty kouzlí z odpadu, a pokud je to jen trochu možné, nechávají si je vyrábět v chráněných dílnách. Zdarma pracují pro Srdcerváče, zajišťující zaměstnávání handicapovaných. ..více

Liberecký kraj: Hasiči ukázali, jak si poradit s malými požáry
Liberecký kraj: Hasiči ukázali, jak si poradit s malými požáry
6.9.2016 - Hasiči HZS Libereckého kraje představili ve středu odpoledne na centrální stanici v Liberci regionálním médiím svou kampaň, kterou chtějí upozornit na rizika požárů v domácnostech. Požárů totiž stále přibývá, protože lidé nemají správné návyky. Za většinou bytových požárů stojí lidská nedbalost, porušování předpisů či nesprávná manipulace s otevřeným plamenem. Představení mediální kampaně Aby červený kohout nezakokrhal nebylo ledajaké. ..více

Praha 7: Prázdninová letní školka
Praha 7: Prázdninová letní školka
6.9.2016 - Mateřské školy zpravidla ukončují svůj provoz v průběhu července. Mnoho rodičů tak řeší hlavolam, kam ve zbývajícím čase letních prázdnin umístit své dítě. Vedení Prahy 7 se proto rozhodlo zřídit od 20. července do 21. srpna 2015 letní školku v prostorách FZŠ Umělecká a mateřské školy U Studánky. Děti ve věku od 3 do 8 let si zde mohou užít zajímavý letní program pod vedením zkušených pedagogů. ..více

Prachatice: Senior pas
Prachatice: Senior pas
6.9.2016 - V rámci setkání proběhne představení projektu Senior pas, který město Prachatice realizuje již od roku 2014, doplněné o osvětové informace pro seniory a kulturní vystoupení. Akci realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s městem Prachatice.Bližší informace viz příloha. ..více

Kraj Vysočina: Virtuální univerzita třetího věku - celostátní setkání
Kraj Vysočina: Virtuální univerzita třetího věku - celostátní setkání
6.9.2016 - V Novém Městě na Moravě se v tomto týdnu uskutečnil závěrečný seminář Virtuální univerzity třetího věku. Tečku za letním semestrem si nenechalo ujít 250 posluchačů z celé ČR. Poslední díl, kterým byla završena výuka pro období 2015/2016, se konal pod záštitou radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petra Krčála. „Virtuální univerzita se v Novém Městě uskutečňuje za podpory Kraje Vysočina. ..více

Havlíčkův Brod: Výtvarná akademie pro seniory
Havlíčkův Brod: Výtvarná akademie pro seniory
6.9.2016 - Výtvarná akademie pro seniory "I Rembrandt nějak začínal" probíhá za podpory města Havlíčkův Brod v rámci aktivit projektu Zdravé město a místní Agenda 21 od května letošního roku. Přednášky se konají dvakrát měsíčně pod vedením Mgr. Daniela Korába. První přednáška je teoretická a druhá vždy praktická, kde si senioři vyzkouší probíranou techniku, jenž konkrétní výtvarník používal. ..více

Uh. Hradiště: Podpora samostatného bydlení hendikepovaných
Uh. Hradiště: Podpora samostatného bydlení hendikepovaných
6.9.2016 - Novou službu – podpora samostatného bydlení – nabízí od začátku letošního roku Diakonie Uherské Hradiště. Je zaměřena na klienty s duševním onemocněním, kteří jsou s drobnou pomocí odborníků schopni žít sami „na vlastní pěst“. Pro mnohé z nich to znamená mnohdy jedinou šanci k osamostatnění se od rodičů. Jak si služba a klienti vedou? ... Služba je určena pro dospělé osoby, jak jednotlivce, tak i páry či rodiny, spadající do skupiny osob s duševním onemocněním ve věku 19 – 80 let. ..více

Prostějov: "Dobrodružství ve městě" - soutěž pro ZŠ v němčině
Prostějov: "Dobrodružství ve městě" - soutěž pro ZŠ v němčině
6.9.2016 - Zajímavou akci pro žáky německého jazyka prostějovských základních připravili na SOŠPO Prostějov. Každý, kdo chtěl prožít dobrodružství ve městě, si mohl ověřit své znalosti německého jazyka minulý pátek 24. června. Studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu si totiž pro sedmáky a osmáky připravili netradiční soutěž pod názvem „Abenteuer in der Stadt.“ Tříčlenná družstva absolvovala trasu s deseti stanovišti, rozmístěnými v centru Prostějova. ..více

Karviná: "Setkavárna" v nemocnici
Karviná: "Setkavárna" v nemocnici
6.9.2016 - V karvinské rájecké nemocnici začal fungovat nový projekt humanitární organizace ADRA, takzvaná Setkavárna. Studentky střední zdravotnické školy přicházejí za dlouhodobě nemocnými pacienty, aby je nad šálkem dobré kávy nebo čaje rozveselili a zpříjemnili jim čas na nemocničním lůžku. Budoucí zdravotní sestřičky a zároveň také dobrovolnice ADRY oblékají každý týden v pondělí místo bílých zdravotnických šatů modré vestičky. ..více

OSN: Firmy využijí SDGs pro utváření korporátních strategií
OSN: Firmy využijí SDGs pro utváření korporátních strategií
6.9.2016 - UN Global Compact představil novou strategii „Making Global Goals Local Business”, zaměřenou na podporu odpovědného a udržitelného podnikání. UN Global Compact, největší iniciativa udržitelného podnikání na světě, představila svou nadcházející dlouholetou strategii týkající se podpory aktivit a projektů spojených s globální iniciativou SDGs (Cíle udržitelného rozvoje) do roku 2030. ..více

USA: Přes celé východní pobřeží povede cyklostezka
USA: Přes celé východní pobřeží povede cyklostezka
6.9.2016 - Od severního konce státu Maine ke špičce Floridy měří východní pobřeží USA 3000 mil (cca 4830 km). Pobřeží má rozmanitý charakter, od hustých lesů přes skaliska až k plážím na jihu. Kompletní trasu si v budoucnu budou moci zájemci vyzkoušet na kole. Od roku 1991 totiž uskupení The East Coast Greenway Alliance trpělivě pracuje na propojení severního a jižního konce pobřeží prostřednictvím chráněných cyklotras. Dosud se podařilo takto upravit 850 mil z celé trasy, která nese pojmenování Greenway. ..více

Litoměřice: Obyvatelé doplňují zásobník projektů města
Litoměřice: Obyvatelé doplňují zásobník projektů města
26.8.2016 - Obyvatelé Litoměřic se mohou stát spolutvůrci zásobníku projektů města. Zásobník představuje přehled ověřených záměrů výhledově určených k realizaci. Záměry pro období let 2016 – 2019+ byly shromážděny ve spolupráci s vedoucími odborů městského úřadu. Nyní má příležitost fyzická i právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Litoměřicích navrhnout doplnění o vlastní projekt, jehož realizace dle jeho názoru městu prospěje. Je však třeba splnit několik kritérií. ..více

Liberec: "Dashboard" – město v číslech
Liberec: "Dashboard" – město v číslech
26.8.2016 - Interaktivní aplikace město v číslech Statutární město Liberec se inspirovalo v zahraničí a svým obyvatelům nechalo vytvořit interaktivní a zajímavostmi nabitý přehled města v číslech (dashboard). Návštěvníci microsite http://dashboard. liberec.cz, jsou okamžitě vtaženi do minimalistického a dynamického přehledu statistik. ..více

Praha 7: Kampaň "Víte, kdo uklízí Vaši ulici?"
Praha 7: Kampaň "Víte, kdo uklízí Vaši ulici?"
26.8.2016 - Praha 7 v květnu spouští kampaň zaměřenou na úklid ulic a veřejných prostranství. Pilotní díl kampaně je věnován Řezáčovu náměstí a přilehlým ulicím. Cílem projektu „Vím, kdo uklízí moji ulici“ je představit občanům konkrétního člověka, který uklízí v okolí jejich domovů, přiblížit jim průběh úklidu a více je zapojit do udržování čistoty a pořádku. „Stále se snažíme hledat ještě další cesty, jak zlepšit čistotu ulic v Praze 7. Změnili jsme systém ručních úklidových prací. ..více

Praha 4: Festival podporuje dobré vztahy mezi majoritou a cizinci
Praha 4: Festival podporuje dobré vztahy mezi majoritou a cizinci
26.8.2016 - Přispět ke vzájemnému poznání obyvatel různého původu, různých národů a národností bylo cílem multikulturního festivalu Kaleidoskop, který v sobotu 11. června 2016 pořádala městská část Praha 4. Návštěvníci parku Na Pankráci mohli celý den poznávat jiné kultury, ochutnat tradiční i méně tradiční pochoutky mezinárodní kuchyně, zúčastnit se workshopů pro děti i dospělé, pobavit se při pěveckých a tanečních vystoupeních. ..více

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 53 | »
*