*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránka › Střípky

Střípky

Zobrazit
jen pro kraj: 
jen pro téma: 
Praha 08: Město pro byznys - prvenství městské části
Praha 08: Město pro byznys - prvenství městské části
[Nový]
26.3.2017 - Praha 8 se umístila na prvním místě výzkumu Město pro byznys. Soutěž Město pro byznys vyhlašuje společnost Communa. Hodnocení vychází z 34 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí – podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy. Hodnotí se například počet registrovaných podnikatelů a jejich složení, bytová výstavba, výdajový deficit, test elektronické komunikace a další ukazatele. ..více

Třebíč: „Každá obec se počítá“ - společensky odpovědné nakupování
Třebíč: „Každá obec se počítá“ - společensky odpovědné nakupování
[Nový]
26.3.2017 - Město Třebíč se zajímá o společensky odpovědné nakupování, a to zejména z hlediska fairtrade nakupování a sledování dodavatelsko-odběratelského řetězce. Je také držitelem certifikátu Fairtradové město. Odpovědné zadávání navazuje na jeho zapojení do sítě Zdravých měst ČR a souvisí s jeho aktivním naplňováním Agendy 21. Třebíč se odpovědnému zadávání věnuje od roku 2013. ..více

Havlíčkův Brod: Vzdělávací soutěž "Hravě žij zdravě"
Havlíčkův Brod: Vzdělávací soutěž "Hravě žij zdravě"
[Nový]
26.3.2017 - Havlíčkobrodská Základní škola Konečná se umístila jako druhá v Kraji Vysočina v rámci internetové vzdělávací soutěže Hravě žij zdravě. Soutěž pro žáky pátých tříd všech ZŠ v ČR byla rozdělena do pěti kol, ve kterých se měnila témata ke zdravému životnímu stylu. Děti získaly poznatky o energetické hodnotě potravin, o skladbě jídelníčku, příjmu a výdaji energie a nebo jak správně nakupovat nebo neplýtvat s potravinami. Žáci 5. ..více

Val. Klobouky: Město třídí odpad nově
Val. Klobouky: Město třídí odpad nově
[Nový]
26.3.2017 - Leden 2017 byl v odpadovém hospodářství Valašských Klobouk přelomový. Obyvatelé rodinných domů začínají třídit plast a papír do samostatných nádob o objemu 120 litrů, které jim město bezplatně poskytlo v rámci projektu podpořeného Operačním programem Životní prostředí. Svoz tříděného odpadu od rodinných domů bude organizován jednou měsíčně, komunální odpad pak bude vyvážen ve čtrnáctidenním intervalu. ..více

Dačice: Modul webu města pro seniory
Dačice: Modul webu města pro seniory
[Nový]
26.3.2017 - Celý modul a jeho obsah, je koncipován tak, aby co nejlépe vyhověl starším občanům. Navigace je maximálně zjednodušená a názorná. Obsah je zobrazen velkým písmem pro lepší čitelnost. Některý obsah je možné si nechat také předčítat.
..více

Prostějov: Průvodcovské služby studentů
Prostějov: Průvodcovské služby studentů
[Nový]
26.3.2017 - Studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu a zaměstnanci Magistrátu města Prostějova budou opět provázet turisty po zajímavých místech Prostějova. Průvodcovské služby v Prostějově budou zajištěny v termínech od 1. 7. 2017 do 27. 8. 2017. Vstupné bude zdarma. Zájemci budou moci potom spojit tyto prohlídky s prohlídkou radniční věže ve 13 hodin, a tak vznikne zdařilý okruh nejen pro občany, ale zejména pro návštěvníky města. ..více

Prachatice: Mezigenerační setkání v domově seniorů
Prachatice: Mezigenerační setkání v domově seniorů
[Nový]
26.3.2017 - V Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích proběhlo setkání dětí se seniory, setkání seniorů se seniory. Zároveň byla zahájena výstava obrázků tvořených z puzzlů a malováním. Děti ze Základní školy Zlatá stezka 387 v Prachaticích připravily na zahájení výstavy v chodbě a společenské místnosti domova seniorů vystoupení složené ze zpěvu, tance i přednesu. Děti svým vystoupením zaujaly, sklidily velký potlesk. ..více

Bystřice: Mobilní aplikace informací o obci
Bystřice: Mobilní aplikace informací o obci
[Nový]
26.3.2017 - Stáhněte si mobilní aplikaci Obec Bystřice, která vám poskytne veškeré informace, ať už jste občan nebo turista – AKTUALITY, pozvánky na akce, otevírací doby, restaurace, ubytování, kontakty a mnoho dalšího. Aplikace nám umožní okamžité doručení krátkých zpráv na mobilní telefon, který má tuto aplikaci nainstalovanou a je připojen k internetu (přes mobilní data, nebo WIFI). Díky tomu můžeme upozornit na havárii, ztraceného psa, nebo Vás pozvat na kulturní akci. ..více

NĚMECKO:  Energetická družstva
NĚMECKO: Energetická družstva
[Nový]
26.3.2017 - Zatímco v roce 2006 bylo v Německu pouze 8 energetických družstev vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, v roce 2016 už jich bylo 1 000. Z tohoto počtu je jich asi 800 členy německého Svazu pro německé kooperativy. Jaké jsou příčiny tohoto masivního zakládání energetických kooperativ? Jaký mají přínos pro své členy a celou společnost v Německu? ..více

Litoměřice: Vědeckovýzkumné centrum pro geotermální energii
Litoměřice: Vědeckovýzkumné centrum pro geotermální energii
16.3.2017 - Geotermální projekt v Litoměřicích se letos posune do další významné fáze. Pravděpodobně v polovině roku bude v areálu Jiříkových kasáren zahájena stavba vědeckovýzkumné infrastruktury v rámci projektu RINGEN. Stane se tak díky dotaci ve výši 103 milionu korun, jež se podařilo získat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spravovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dokončena by měla být do konce příštího roku. ..více

Jihomoravský kraj, Letovice: Školní centrum pro obnovitelné zdroje energie
Jihomoravský kraj, Letovice: Školní centrum pro obnovitelné zdroje energie
16.3.2017 - Masarykova střední škola Letovice se z rozhodnutí zřizovatele stala Regionálním centrem Jihomoravského kraje pro obnovitelné zdroje energie. Program ENERSOL vede žáky k úctě k životu ve všech jeho formách, k zájmu na řešení alarmujících změn v životním prostředí, k přemýšlení o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energií v osobním životě i ve svém okolí, k pochopení smysluplnosti udržitelného rozvoje, jako nezbytné podmínky přežití lidstva. ..více

Opava: Participativní rozpočet
Opava: Participativní rozpočet
16.3.2017 - Máte nápad, jak změnit naše město, a nevíte, co s ním a na koho se obrátit? Chcete se aktivně zapojit do života v Opavě? Statutární město Opava od letošního roku zavádí tzv. participativní rozpočet s názvem Nápady pro Opavu, na který zastupitelstvo města uvolnilo částku 300 tisíc korun. Tyto peníze mohou být použity třeba právě na váš projekt. Město tyto peníze poskytne na nápady, které získají ve veřejném hlasování na nových webových stránkách Zdravého města Opava www.zdravemestoopava. ..více

Prachatice: "Klub I.P." - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Prachatice: "Klub I.P." - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
16.3.2017 - Portus nabízí sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I. P. Posláním Klubu I. P. je poskytovat podporu, pomoc, informace, bezpečný prostor a možnost smysluplného trávení volného času, dětem a mladým lidem od 6 – 26 let z ORP Prachatice, kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám a náročnému životnímu období. Realizátorem je Erika Švehlová. V posledním čtvrtletí roku 2016 se pracovníci klubu I. P. zaměřili zejména na propagaci klubu. ..více

Havlíčkův Brod: Farmářské trhy "Koudelův talíř"
Havlíčkův Brod: Farmářské trhy "Koudelův talíř"
16.3.2017 - Jednou z aktivit projektu Zdravé město je v Havlíčkově Brodě konání farmářských trhů "Koudelův talíř". Zastupitelstvo města na únorovém jednání schválilo finanční podporu - grant ve výši 150 tis. Kč na tuto oblíbenou letní akci, která se bude letos konat již pošesté. Trhy budou probíhat vždy první sobotu v měsíci od května do října. Při konání farmářských trhů nejde jen o pouhý prodej potravin, občerstvení, květin apod. ..více

Bystřice: Streetworkoutové hřiště pro veřejnost
Bystřice: Streetworkoutové hřiště pro veřejnost
16.3.2017 - Bylo vybudováno díky přispění soukromého investora na ploše vedle domu s pečovatelskou službou Senior v Bystřici. Venkovní hřiště pro posilování a cvičení je postaveno na betonové základové desce o rozměrech 12 x 8 metrů, na které jsou namontovány základní prvky pro cvičení. Obec Bystřice chce být moderní obcí a tak se přizpůsobuje době, novým trendům a podporuje zdravé cvičení na čerstvém vzduchu. Venkovní posilovna tzv. ..více

Prachatice: Cvičení pro seniory, šité na míru
Prachatice: Cvičení pro seniory, šité na míru
16.3.2017 - V domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích již několik let se dobrovolníci věnují různým aktivitám, Jednou z nich je i Cvičení šité na míru. Jedno z posledních pohybových cvičení na židlích, vozících bylo cvičení s hudbou, s hudebními nástroji (za použití zvonkohry, xylofonu, bubínků, tympány, rakataky, činelů, trianglu, zvonků, dřívek, chtěrchátek, rolniček, tamburíny, či kastanět). ..více

Boskovice: Mobilní rozhlas - nová služba pro obyvatele
Boskovice: Mobilní rozhlas - nová služba pro obyvatele
16.3.2017 - Vedení města Boskovice má zájem na co nejužší komunikaci s občany města a snaží se o to, aby se Boskovice staly „Chytrým městem“ v rámci koncepce SMARTcity. Proto byl zakoupen program Mobilní rozhlas a od 1. února 2017 je občanům plně k dispozici. Jedná se o komunikační bránu, díky které je možné občanům poslat hromadné SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily i zprávy do mobilní aplikace a současně od nich získat i zpětnou vazbu. ..více

NĚMECKO: Berlín: Město omezí jednorázové kelímky
NĚMECKO: Berlín: Město omezí jednorázové kelímky
16.3.2017 - Každou hodinu se jen v Německu zahodí asi 320 000 kelímků na jedno použití. Jako řešení se už dlouho nabízejí znovupoužitelné kelímky, které dodá prodejce a zákazník za ně zaplatí zálohu. Otázka je, jestli se mezi spotřebiteli skutečně ujmou. Za pomoci finanční pobídky snad ano, píše německý server Deutsche Welle. Běžný kelímek od kávy slouží, řekněme, čtvrt hodiny. Pak skončí v lepším případě v odpadkovém koši, v horším je zanechán přímo na ulici nebo odhozen do křoví. ..více

Moravskoslezský kraj: Projekt ICT kraje získal významné ocenění
Moravskoslezský kraj: Projekt ICT kraje získal významné ocenění
6.3.2017 - Dne 21. listopadu 2016 proběhlo v Praze vyhlášení ankety „Egovernment The Best 2016”, v rámci níž jsou každoročně oceňovány nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v Česku. Hodnocení projektů probíhalo ve třech kategoriích. Jednou z nich byla i kategorie projektů realizovaných kraji. ..více

Brno: Případová studie v publikaci OECD "Stárnutí ve městech"
Brno: Případová studie v publikaci OECD "Stárnutí ve městech"
6.3.2017 - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala publikaci Ageing in Cities (Stárnutí ve městech). Dne 30. dubna 2015 se v konferenčním centru OECD v Paříži uskutečnilo slavnostní představení této nové publikace za účasti zástupců města Brna, které se na vzniku publikace podílelo a představuje jedno z analyzovaných měst (případových studií). Dalšími městy jsou Toyama, Manchester, Calgary, Jokohama, Helsinky, Kolín nad Rýnem, Lisabon, Filadelfie. ..více

Boskovice: Nové pracoviště denzitometrie v nemocnici
Boskovice: Nové pracoviště denzitometrie v nemocnici
6.3.2017 - Nové pracoviště otevřel jednatel Nemocnice Boskovice Miloš Janeček. Zahájením denzitometrických vyšetření v rekonstruovaných prostorách se boskovická nemocnice stává prvním zařízením ve své širší spádové oblasti,které tuto službu pacientům poskytuje. Vyšetření jsou prováděna špičkovým denzitometrem firmy General Electric. ..více

Prachatice: "Studentské krvebraní" nejen pro studenty
Prachatice: "Studentské krvebraní" nejen pro studenty
6.3.2017 - Od 13. února až do 26. května probíhá již pátý ročník akce Studentské krvebraní. Na transfuzním oddělení v Českých Budějovicích bude k dispozici anketa, kterou si mohou prvodárci vyplnit a zapojit se slosování o hodnotné ceny. Autobus pro dárce krve vyjíždí 7.3. (Čkyně, Vimperk, Husinec, Vlachovo Březí), 4.4. (Prachatice), 18.4. (Volary) a 16.5. (Netolice, Lhenice) a je zdarma. ..více

Val. Meziříčí: Pracovníci radnice představili studentům svoji práci
Val. Meziříčí: Pracovníci radnice představili studentům svoji práci
6.3.2017 - Územní plán, jeho tvorba nebo životní prostředí byla témata besedy, která se uskutečnila minulý týden na meziříčské radnici. Akce se zúčastnili studenti třetího ročníku maturitního oboru Zahradnictví střední školy pro sluchově postižené. Organizátor akce byl odbor územního plánování a stavebního řádu a životního prostředí. ..více

Kraj Vysočina: Školení lektorů první pomoci v sídle záchranářů
Kraj Vysočina: Školení lektorů první pomoci v sídle záchranářů
6.3.2017 - Půl dne v sídle Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Jihlavě strávilo na 35 lektorů celokrajských projektů První pomoc do škol a Prevence dětských úrazů. Své zkušenosti jim předal a celým procesem poskytování péče záchranářů je provedl lektor zdravotnické záchranné služby diplomovaný záchranář Zdeněk Jedlička. ..více

Praha 08: Charitativní Tříkrálová sbírka
Praha 08: Charitativní Tříkrálová sbírka
6.3.2017 - I letos pořádá Praha 8 Tříkrálovou sbírku a posléze Tříkrálový trh. Materiální a finanční pomoc, kterou městská část v rámci tohoto projektu získala, venovala Fondu ohrožených dětí Klokánku v Chabařovické ulici na Praze 8, Centru integrace dětí a mládeže CID, Kolpingovu domu a dalším neziskovým organizacím Prahy 8. Dary, které organizace nevyužily si obyvatelé Prahy 8 na „Tříkrálovém trhu“ mohli zakoupit za dobrovolný příspěvek dne 13. – 15. února 2017 v KD Ládví.
..více

Hranice: "Galerie odpadu" - projekt ukázkového sběrného dvora
Hranice: "Galerie odpadu" - projekt ukázkového sběrného dvora
6.3.2017 - Pozoruhodná stavba se dá udělat i z místa, kam se odvážejí odpadky. Místo normálního městského sběrného dvora má v Hranicích na Moravě do dvou let vyrůst stavba se sebevědomým názvem "Galerie odpadu", kterou její tvůrci pojali jako výstavní projekt evropského formátu. Barevný areál má kromě svojí základní funkce sloužit jako "showroom", kde se každý bude moci názorně seznámit s tím, co všechno se kolem odpadu a jeho recyklace děje. ..více

Boskovice: Preventivní program "Dětský úsměv"pro předškoláky
Boskovice: Preventivní program "Dětský úsměv"pro předškoláky
6.3.2017 - Obecně prospěšná společnost Zelený kříž realizuje preventivní program Dětský úsměv. Ve školním roce 2015/2016 Zdravé město Boskovice finančně zajistilo účast 30 předškoláků z MŠ Lidická v tomto projektu, na to navazuje ve školním roce 2016/2017 podpora účasti dalších 40 předškoláků tentokrát z MŠ Na Dolech. ..více

Kraj Vysočina: Projekt bezpečnějšího užíváním léků v DPS
Kraj Vysočina: Projekt bezpečnějšího užíváním léků v DPS
6.3.2017 - Zdravotní stav klientů v domovech seniorů se v posledních letech zhoršuje a většina z nich vyžaduje stálou zdravotně-ošetřovatelskou péči. S tím se pojí i samotná léčba prostřednictvím podávání léků, která je u pacientů ve vyšším věku často komplikovaná. Kraj Vysočina se proto zapojil do projektu „SENIOR“, který zastřešuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Úkolem projektu je představení multioborového přístupu k řešení medikace v domovech pro seniory. ..více

Prachatice: Kufr plný vzpomínek - reminiscenční terapie
Prachatice: Kufr plný vzpomínek - reminiscenční terapie
6.3.2017 - V rámci aktivit Městské organizace Svazu důchodců v Prachaticích připravila lektorka Andrea Tajanovská, realizovala Hanka Rabenhauptová odpoledne s názvem: Kufr plný vzpomínek. Pro každého z nás jsou vzpomínky nedílnou a velmi důležitou součástí života. Již mnohokrát bylo ověřeno, že vzpomínání působí blahodárně na zdraví a mentální svěžest člověka. Odborně se práci se vzpomínkami a vzpomínáním říká reminiscenční terapie. ..více

Třebíč: Veřejnost má k dispozici již tři Family Pointy
Třebíč: Veřejnost má k dispozici již tři Family Pointy
6.3.2017 - Síť Family Pointů na Vysočině se neustále rozrůstá. Na krajské mapě Vysočiny přibyla poslední únorový den už osmá pobočka, kterou zástupci Města Třebíč i Kraje Vysočina slavnostně otevřeli v prostorech Polikliniky Třebíč. „Město Třebíč stálo v roce 2011 za zrodem prvního Family Pointu na Vysočině a následně fungovalo jako partner krajského projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině, který odstartoval rozvoj kontaktních Family Pointů v jednotlivých okresních městech. ..více

Jihlava: Francouzští učni přijedou na zkušenou
Jihlava: Francouzští učni přijedou na zkušenou
6.3.2017 - Na přelom dubna a května zavítají do partnerské Střední školy stavební Jihlavy žáci francouzské Centre de Formation d´Apprentis du Batiment de l´Aube. Dvoutýdenní stáž domluvili v těchto dnech zástupci krajské střední školy společně se třemi učiteli partnerské školy v Pont Sainte Marii, kteří navštívili Jihlavu. ..více

NIZOZEMSKO: Rezoluce parlamentu k zásadnímu snížení emisí
NIZOZEMSKO: Rezoluce parlamentu k zásadnímu snížení emisí
6.3.2017 - Čerstvě schválená rezoluce nizozemského parlamentu vyzývá k rozsáhlému snížení emisí, jehož předpokladem je uzavření všech uhelných elektráren v zemi. Rezoluci podpořily obě velkokoaliční strany. Mají ji respektovat i jejich ministři. Hlavní politické strany v Nizozemsku – liberálové z Lidové strany pro svobodu a demokracii a sociální demokraté ze Strany práce, jež vládnou od roku 2012 ve velké koalici – vyslaly zemi na cestu k úplnému energetickému obratu, jenž by měl v ..více

ŠVÉDSKO: Lepší logistikou řetězců proti plýtvání potravinami
ŠVÉDSKO: Lepší logistikou řetězců proti plýtvání potravinami
6.3.2017 - Většinu vyhozených potravin mají na svědomí spotřebitelé. Ale hned v závěsu jsou potraviny vyhozené během cesty do obchodů. Kolik přesně se v Evropské unii vyhodí jídla, se úplně přesně neví. Každý rok se v Evropské unii vyhodí zhruba 88 milionů tun potravin. V roce 2012 byly náklady spojené s plýtváním potravinami v EU odhadnuty na zhruba 143 miliard eur. Podle švédské vědkyně Kristiny Liljestrandové Chalmers University of Technology se s tím dá leccos udělat. ..více

Vsetín: Ocenění pro město za informování o kamerovém systému
Vsetín: Ocenění pro město za informování o kamerovém systému
26.2.2017 - Pozitivní cenu Edwarda Snowdena pro ty, kteří přispívají k ochraně soukromí či k transparentnosti nakládání s osobními údaji, získalo v rámci soutěže "Big brother awards" město Vsetín. Ocenění na tiskové konferenci převzal ve čtvrtek 16. února v Praze ředitel Městské policie Vsetín Patrik Pecina. Mezi porotci, kteří se na hodnocení podíleli, byli zástupci Českého rozhlasu, Ústavu státu a práva AV ČR, časopisu dTest, webu Hlídací pes nebo také odborník na ICT technologie. ..více

Brno: V období smogu MDH zdarma
Brno: V období smogu MDH zdarma
26.2.2017 - Magistrát počítá s tím, že brzy zavede cestování hromadnou dopravou při smogu zdarma. A smogovou situaci vyhlašují meteorologové. Připravit projekt v úterý odborníkům zadali brněnští radní. Do dvou týdnů podrobnosti projedná dopravní podnik s odborem dopravy magistrátu. „Jedná se o součást opatření proti smogu. Také chceme lidi zavčas informovat a ochránit jejich zdraví," prohlásil brněnský primátor Petr Vokřál. ..více

Hl.m. PRAHA: ul. Hlubočepská - první ochranný cyklopruh ve městě
Hl.m. PRAHA: ul. Hlubočepská - první ochranný cyklopruh ve městě
26.2.2017 - Na Hlubočepské ulici přibyly ochranné cyklopruhy (nazývané v zákoně „jízdní pruhy pro cyklisty“, případně též lidově „víceúčelové pruhy“). Patrně se jedná o první ochranné cyklopruhy v Praze. Jde o nový typ dopravního značení, který lze v Česku používat teprve od letošního roku po novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tyto cyklopruhy jsou určeny pro užší místa, kde by byl dříve vyznačen max. piktokoridor. ..více

Val. Klobouky: Město chce lépe hospodařit s dešťovou vodou
Val. Klobouky: Město chce lépe hospodařit s dešťovou vodou
26.2.2017 - Pro město byla vypracována studie na zasakování dešťových vod u osmi objektů, mezi nimi například základní a mateřská škola, dům s pečovatelskou službou, kulturní dům, poliklinika nebo smuteční síň. Rozpínající se zastavěné plochy, nepropustné asfaltové povrchy a dlážděná prostranství měst s sebou přinášejí i neblahý efekt rychlého odtoku dešťové vody. ..více

Telč: Farmářské trhy již tradičně
Telč: Farmářské trhy již tradičně
26.2.2017 - Farmářské trhy se konají pravidelně na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
V roce 2017 vždy v sobotu od 9 do 15 hod. - 29. dubna, 27. května, 17. června, 22. července, 26. srpna, 9. září, 14. října, 28. října
Kontakt na pořadatele: tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz ..více

Prachatice: Cvičení s míči pro seniory
Prachatice: Cvičení s míči pro seniory
26.2.2017 - Míče, které prachatičtí senioři získali díky Nadaci Konta bariéry z projektu Jak na zdravý životní styl, nezahálejí. Míče využívají senzační senioři v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích při svém pátečním cvičení. Cvičí se svojí senior Fit trenérkou. Senioři cvičí pravidelně a cvičením zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost, schopnost a životní kapacitu. Domov seniorů nabízí k setkávání prostor rehabilitace „malé tělocvičny „ v přízemí. ..více

Krnov: Participativní rozpočet
Krnov: Participativní rozpočet
26.2.2017 - Město Krnov je zapojeno do mezinárodního programu Zdravé město pod patronací Světové zdravotní organizace (WHO), který realizuje od roku 2012. Program je založen na principech udržitelného rozvoje v úzké spolupráci klíčových aktérů a široké veřejnosti. Po svém vstupu do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) město Krnov dosáhlo přidělení kategorie „D“ v oficiálních kritériích MA21, a k 1.1.2014 postoupilo do kategorie „C“. ..více

Havlíčkův Brod: Přednáškové odpoledne k Světovému dni vody
Havlíčkův Brod: Přednáškové odpoledne k Světovému dni vody
26.2.2017 - Srdečně Vás zveme na přednáškové odpoledne při příležitosti Světového dne vody na téma SUCHO A VÝKYVY POČASÍ, kterého se můžete zúčastnit ve středu 22. března 2017 od 15.00 hodin v sále staré radnice na Havlíčkově náměstí č.p. 87, v Havlíčkově Brodě. Vstup volný. ..více

Vsetín: Město podporuje pěstounské rodiny
Vsetín: Město podporuje pěstounské rodiny
26.2.2017 - V současné době je bohužel stále dost dětí, které nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči. Důvodem toho bývá fakt, že se rodiče o dítě neumí, nemohou anebo nechtějí starat. Takovým dětem je potřeba zajistit včasnou, účinnou a citlivou pomoc. Jednou z variant řešení takového problému je pěstounská péče. ..více

Jihlava: Jihlaváci třídí jak nikdy dříve
Jihlava: Jihlaváci třídí jak nikdy dříve
26.2.2017 - Zajímavá čísla vykazují statistiky odpadového hospodářství Jihlavy za rok 2016. Do černých popelnic uložil každý obyvatel města průměrně 143 kilogramů směsného odpadu - to je o 21 kilogramů méně než v předchozím roce! Ve srovnání s rokem 2015 bylo do skládky v Henčově loni uloženo o 1.100 tun odpadu méně. „Naopak se čtyřnásobně zvýšilo množství odpadu, který obyvatelé uložili do hnědých nádob na bioodpad. Zvýšilo se i třídění plastu, papíru a skla,“ konstatoval primátor města Rudolf Chloupek. ..více

Val. Meziříčí: Zájem o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Val. Meziříčí: Zájem o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
26.2.2017 - Valašské Meziříčí chce zlepšit soužití se sociálně vyloučenými lidmi a kvalitu jejich bydlení. Začalo se proto připravovat na spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Město chce využít zkušenosti, které agentura v tomto směru má. Valašské Meziříčí je podle Gabalových map městem se třemi sociálně vyloučenými lokalitami, a to ulice Zašovská, Jičínská a Schlattauerova. ..více

ČESKO: Češi v čele koalice proti palmovému oleji
ČESKO: Češi v čele koalice proti palmovému oleji
26.2.2017 - V těchto dnech oficiálně vznikla Mezinárodní koalice proti palmovému oleji - Palm Oil Watch International. Zajímavostí je, že za jejím založením stojí Češi - z Koalice proti palmovému oleji (KPPO). "Češi začínají být ochranářskou velmocí a mají být opravdu na co hrdí," chválí Martina Skohoutilová, nadnárodní koordinátorka nově založené koalice. ..více

DÁNSKO: Plynulý přechod na organické zemědělství
DÁNSKO: Plynulý přechod na organické zemědělství
26.2.2017 - Dánsko je dlouhodobě celosvětovou vlajkovou lodí organického zemědělství. Teď se ovšem dánská vláda rozhodla posunout se ve svém snažení ještě dále a díky rozhodnutí za podpory dotace 53 milionů eur, které byly na start celo-organického plánu určeny v roce 2015, plynule přejít výlučně na organický systém zemědělství. ..více

USA: Kalifornie: Úplný zákaz plastových tašek
USA: Kalifornie: Úplný zákaz plastových tašek
26.2.2017 - Po Maroku, kde tamní parlament v létě 2016 schválil návrh zákona, který striktně zakazuje prodej, distribuci, dovoz i výrobu igelitových tašek, a po Francii, kde si před nedávnem odhlasovali zákaz plastových tašek a nádobí na jedno použití, přichází se zákazem plastových tašek i americký stát Kalifornie. ..více

RAKOUSKO: Vídeň: Město přispívá obyvatelům na nákladní kola
RAKOUSKO: Vídeň: Město přispívá obyvatelům na nákladní kola
26.2.2017 - Město Vídeň začne od března 2017 finančně podporovat své obyvatele a zaměstnavatele při nákupu nákladních kol. V případě nákupu běžného cargokola přispěje město částkou až 800 €, maximálně ale do 50 % ceny bicyklu. Podmínkou je nákup nového kola a nutnost kolo dále vlastnit alespoň po dva roky. V případě pořízení elektrifikované verze mohou obyvatelé obdržet příspěvek až 1000 €. Vídeň vyčlenila na nákup nákladních kol celkem 200 tisíc Euro. ..více

Královéhradecký kraj: Motivace žáků ke studiu na zdravotnických školách
Královéhradecký kraj: Motivace žáků ke studiu na zdravotnických školách
16.2.2017 - V Královéhradeckém kraji startuje projekt "Studuj na zdrávce", jehož smyslem je přivést více žáků ke studiu a práci ve zdravotnictví. Do projektu se zapojily dvě střední odborné zdravotnické školy v Královéhradeckém kraji. Projekt "Studuj na zdrávce" se snaží zlepšit celkový obraz zdravotnictví v očích veřejnosti, a tím i motivovat více zájemců o studium na středních zdravotnických školách v Královéhradeckém kraji. ..více

Ostrava: "Hodinový vnuk" - studenti a senioři spojili síly
Ostrava: "Hodinový vnuk" - studenti a senioři spojili síly
16.2.2017 - Podzimní část unikátního projektu Hodinový vnuk, v němž studenti krajských středních škol a členové klubu seniorů pomáhají klientům domovů pro seniory, odstartovala včera v Bohumíně. Projekt za podpory Moravskoslezského kraje a hejtmana Miroslava Nováka připravil Spolek Počteníčko. Studenti krajských středních škol a členové klubu seniorů budou v rámci "Hodinového vnuka" jednou týdně navštěvovat klienty domovů pro seniory v Bohumíně. ..více

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 58 | »
*