*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež

Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež

21. 10. 2009

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Během hlučínské Burzy kroužků mají všichni zájemci možnost seznámit se s aktuální nabídkou volnočasových aktivit. Vystavovatelé mohou také prezentovat své úspěšné aktivity.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hlučín
Kontakt: 595 020 200
Příjmení, jméno: Suchánková Marie
Organizace: MěÚ Hlučín
E-mail: suchankovam@hlucin.cz
Telefon: 595 020 317, 725 053 622
Téma: 08.b kultura, společenský život a volnočasové aktivity

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Daří se nám každoročně seznamovat žáky škol a všechny ty, kteří mají zájem o nějakou volnočasovou aktivity, seznámit s aktuální nabídkou. Zároveň mají také vystavovatelé možnost prezentovat svou činnost a úspěchy v ní dosažené.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano, aktivity byly dokumentovány. Byl publikován článek v Hlučínských novinách, na internetové stránce Městské televize Hlučín byla zveřejněna reportáž z akce (www.mtvh.cz).
Začátek aktivity: 22.10.2009
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Hodnocení praxe: Inspirace
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5
Jak byla aktivita financována? Akce byla financována z rozpočtu města a také jednotlivými vystavovateli (měli pro děti připraveny drobné dárky apod.).

Aktéři

Název: Město Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj: 300063
Adresa: Mírové náměstí 23, 748 01, Hlučín
Web: http://www.hlucin.cz

Další aktéři

Název:Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:75079968
Adresa:Zámecká 6, 748 01, Hlučín
Web:http://www.ddmhlucin.cz

Název:

Kulturní centrum Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj:69987050
Adresa:Zámecká 4, 748 01, Hlučín
Web:http://www.kc-hlucin.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je velice dobré prezentovat volnočasové aktivity ve městě (obci), lidé totiž mnohdy nevědí, že nabídka se každý rok mění, že jsou v nabídce nové aktivity nebo také že různé organizace byly úspěšné. Je potřeba se domluvit na spolupráci s organizátory volnočasových aktivit, tato akce je o osobní angažovanosti těchto lidí mnohem více než o penězích.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Akce se zúčastnil také místostarosta města, který přišel pozdravit vystavovatele a s děvčaty z dívčího fotbalového klubu si zahrál fotbal.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace byla zveřejněna v Hlučínských novinách, na nástěnkách na MěÚ Hlučín, v Kulturním centru, na internetových stránkách. Jelikož se akce konala už potřetí ve stejném termínu, tak s ní lidé už počítají.

Další poznámky

Další poznámky Jedná se o finančně nenáročnou aktivitu, která je velice oblíbená.
*