*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Téma: KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍKOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Seřadit podle:
(záznamů: 30)
Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
23.11.2015
Systematické vzdělávání zaměstnanců v metodách zapojování veřejnosti do rozvoje města se městskému úřadu ve Zdravém městě Chrudim daří. K zajištění aktivit v roce 2015 přispělo i financování z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Praha 14: Komunitní centrum "Plechárna" - akce na sídlištích
Praha 14: Komunitní centrum "Plechárna" - akce na sídlištích
19.11.2014
Z bývalé kotelny na pražském sídlišti Černý Most, se podařilo vybudovat komunitní a kreativní centrum „Plechárna“. Jak takové centrum funguje?
Seznamte se nejen s programovou nabídkou Plechárny…

Litoměřice: Úklidová akce "Čisté město - je to na nás"
Litoměřice: Úklidová akce "Čisté město - je to na nás"
25.9.2014
Jedním z ověřených problémů z veřejného projednání ve Zdravých Litoměřicích byl nepořádek na území města. Občané města dali podnět k systematickému komplexnímu úklidu města, k likvidaci černých skládek a sběru odpadů.

Litoměřice: Kulatý stůl o budoucnosti sportu ve městě
Litoměřice: Kulatý stůl o budoucnosti sportu ve městě
24.9.2014
Zdravé město Litoměřice chce znát názory a potřeby občanů i v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Výstupy námětů občanů u kulatého stolu poslouží jako podklad pro zpracování Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích.

Strakonice: Propagace Zdravého města - facebook, twitter a newsletter
Strakonice: Propagace Zdravého města - facebook, twitter a newsletter
22.8.2014
Informační servis Zdravého města Strakonice seznamuje zájemce s vybranými akcemi a informacemi prostřednictvím e-mailového a facebookového zpravodajství.

Jihomoravský kraj: Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu
Jihomoravský kraj: Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu Kulaté razítko
3.6.2014
První instituce veřejné správy v ČR má certifikát za společenskou odpovědnost. Jak na to? Krajský úřad Jihomoravského kraje umí poradit.

Kopřivnice: "Deset let s Vámi" - motivace k aktivnějšímu životnímu stylu a pohybu
Kopřivnice: "Deset let s Vámi" - motivace k aktivnějšímu životnímu stylu a pohybu
26.2.2014
Zdravé město Kopřivnice u příležitosti svého 10ti letého působení v NSZM inspiruje, jak motivovat své občany ke zdravému životnímu stylu a k pohybovým aktivitám.

Litoměřice: Kulatý stůl mládeže - lesopark Mostná hora
Litoměřice: Kulatý stůl mládeže - lesopark Mostná hora
14.2.2014
Mládež ve Zdravém městě Litoměřice se aktivně zapojuje do plánování a rozhodování v místě, kde žije

Broumov: Obnova parku Alejka s veřejností
Broumov: Obnova parku Alejka s veřejností
1.6.2013
Projekt Nadace Proměny umožnil obnovu nejstaršího veřejného parku Alejka v Broumově, s aktivním zapojením názorů veřejnosti.

Uh. Hradiště: Mapa volnočasových aktivit a partnerů MA21
Uh. Hradiště: Mapa volnočasových aktivit a partnerů MA21
1.7.2011
Město Uherské Hradiště se rozhodlo zmapovat stávající partnery, kteří se zapojují do aktivit souvisejících s MA21 a Zdravým městem.

mrg. Drahanská vrchovina: Veřejné fórum mikroregionu Drahanská vrchovina
mrg. Drahanská vrchovina: Veřejné fórum mikroregionu Drahanská vrchovina
16.4.2011
Mikroregion Drahanská vrchovina spolupracuje s občany na definování základních problémů.

Litoměřice: Dětské fórum aneb Desatero priorit města očima žáků
Litoměřice: Dětské fórum aneb Desatero priorit města očima žáků Kulaté razítko
16.12.2010
I děti a mládež mohou diskutovat o problémech města a podílet se na jejich řešení.

Kopřivnice: Zapojení mládeže v rámci komunitního plánování města
Kopřivnice: Zapojení mládeže v rámci komunitního plánování města
18.11.2010
Mladí lidé měli v Kopřivnici možnost podílet se konečné podobě sportovního areálu, který bude sloužit právě jim.

Chrudim: Veřejná prostranství vznikají ve spolupráci s obyvateli města
Chrudim: Veřejná prostranství vznikají ve spolupráci s obyvateli města
5.10.2010
Chrudim zapojuje veřejnost do rozhodování například i během plánování veřejného prostranství v městě.

Praha-D.Počernice: Zapojení dětí do vypracování loga Zdravé městské části
Praha-D.Počernice: Zapojení dětí do vypracování loga Zdravé městské části
8.1.2010
Děti ze základních škol soutěží o návrh nejlepšího loga Zdravé městské části.

Třebíč: Studentský parlament města
Třebíč: Studentský parlament města Kulaté razítko
15.12.2009
Studenti základních a středních škol v Třebíči se mohou podílet na činnosti radnice.

Hlučín: Besedy s občany natáčené internetovou televizí
Hlučín: Besedy s občany natáčené internetovou televizí
23.10.2009
Pravidelné besedy s občany k aktuálním tématům vysílá hlučínská internetová televize.

Praha-Libuš: Komise projektu Zdravé město - Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 [MA21 - kritérium č. 5]
Praha-Libuš: Komise projektu Zdravé město - Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 [MA21 - kritérium č. 5]
28.4.2009
Z původních neformálních pracovních skupin složených z občanů vznikla Komise, kterou Rada MČ jmenovala svým poradním orgánem pro realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Litoměřice: Internetové stránky Zdravého města a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.1]
Litoměřice: Internetové stránky Zdravého města a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.1]
24.4.2009
Nové internetové stránky Projektu Zdravé město Litoměřice a místní Agendy 21 umožnily maximálně informovat veřejnost o aktualitách Zdravého města Litoměřice i Projektu Zdravé město a místní Agendě 2

Uh. Hradiště: Veřejné fórum k celkovému rozvoji města [MA21 - kritérium č. 10]
Uh. Hradiště: Veřejné fórum k celkovému rozvoji města [MA21 - kritérium č. 10]
24.4.2009
Hojně navšívené veřejné setkání je úspěným příkladem zapojení občanů do rozhodování o rozvoji města

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování [MA21 - kritérium č. 2]
Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování [MA21 - kritérium č. 2]
23.4.2009
Aktivní komunikací s obyvateli se dá nejen předcházet možným (mnohdy zbytečným) nedorozumněním, ale i celkově zlepšit atmosféru v obci (městě).

Praha-Libuš: Bezpečná cesta do školy - aktivita žákovského zastupitelstva
Praha-Libuš: Bezpečná cesta do školy - aktivita žákovského zastupitelstva
7.3.2008
Děti si mj. názorně ověřily svou schopnost zpracovat projekt a představit jej jak před rodičovskou veřejností, tak jej obhájit před expertní pracovní skupinou pro oblast dopravy.

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice
Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice Kulaté razítko
22.1.2008
Zapojení široké veřejnosti do všech fází procesu se opravdu vyplatí: připomínky, které byly shromážděny po veřejném projednání, již byly v SP v podstatě zapracovány.

Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností
Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností
31.5.2007
V rámci projektu byl zpracován koncept obnovy města v urbanistických studiiích, které řešily celkem 6 dílčích částí centra a jejich návazností.

Hodonín: Dětský parlament
Hodonín: Dětský parlament
29.1.2007
Členové Dětského parlamentu jsou respektovanými partnery města

Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu
Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu
3.12.2006
Projekt umožnil identifikovat skutečné potřeby obyvatel kraje na základě partnerského dialogu a přetvořit je systémovým postupem v konkrétní návrhy projektů

Orlová: Dětský parlament
Orlová: Dětský parlament
3.12.2006
Dětský parlament spoluutváří život města a přirozeným způsobem propojuje aktivity všech generací

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže
Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže
10.5.2006
ÚPDM zapojuje školy i dětskou veřejnost do života města prostřednictvím různých akcí, soutěží, slyšení se zástupci města a odborníky apod.

Prostějov: Dětské městské zastupitelstvo
Prostějov: Dětské městské zastupitelstvo
23.3.2006
DěMZ funguje jako obdoba městského zastupitelstva s cílem naučit děti a mládež základním demokratickým principům

Litoměřice: Dětské zastupitelstvo
Litoměřice: Dětské zastupitelstvo
22.3.2006
Dětské zastupitelstvo vytváří prostor pro spolupráci ZŠ a SŠ, osvětovou činnost, diskusi se zastupiteli města, pedagogy apod.


*