*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Kopřivnice: Kampaň "Autobus mám rád, je náš kamarád"

Kopřivnice: Kampaň "Autobus mám rád, je náš kamarád"

19. 10. 2007

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Cílem kampaně "Autobus mám rád, je náš kamarád" je zábavnou formou seznámit děti z mateřinek a prvního stupně základních škol s bezpečnou jízdou autobusem (zásady čekání na zastávce, nastupování, nákup jízdenky, způsob přepravy, apod.). Součástí akce byla exkurze na služebnu Městské policie. Prostřednictvím této kampaně bylo v Kopřivnici v roce 2007 proškoleno celkem 720 dětí.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice,Městský úřad v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Příjmení, jméno: Rašková Ivana, DiS.
Organizace: Město Kopřivnice, Oddělení strategického plánování
E-mail: ivana.raskova@koprivnice.cz
Telefon: 556 879 671, 731 134 199
Téma: 04.j dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Díky programu "Autobus mám rád, je náš kamarád" jsme zábavnou formou seznámili děti z mateřinek a prvního stupně základních škol s bezpečnou jízdou autobusem. Tímto způsobem jsme proškolili 720 dětí.
Autobus vždy přijel v domluvenou dobu ke škole, děti nastoupily a cestou na autobusové nádraží jim strážník městské policie vysvětloval
zásady správného cestování autobusem (co se smí a nesmí během jízdy, jak nakládat se zakoupenou jízdenkou, jak se správně nastupuje a vystupuje atd.).
Na autobusovém nádrží řidič autobusu poučil děti, jak se správně čeká na autobusové zastávce a při nastupování se děti učily kupovat jízdenku. Při odjezdu z autobusového nádraží, byli všichni mladí pasažéři upozorněni, že během jízdy se má správně sedět jen po dvou a dále že se má každý cestující během jízdy držet, aby nedošlo ke zranění v případě nečekaného přibrzdění nebo naopak při rozjezdu autobusu.
Jako překvapení byla pro děti přichystána exkurze na stanici Městské policie. Zde se děti seznámily s prostorami městské policie, s městským kamerovým systémem a s výzbrojí policistů. Díky tomuto programu jsme upevnili partnerství s Městskou policií a navázali spolupráci s firmou Connex Morava, a. s. Program byl součástí žádosti o dotaci, kterou jsme bohužel neobdrželi, proto jsme program hradili z vlastních prostředků.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano - byl pořízen záznam Kabelové televize Kopřivnice (www.ktkstudio.cz - vysílání z 27. dubna 2007; záznam ke stažení zde)
Začátek aktivity: 17.04.2007
Konec aktivity: 17.05.2007
Hodnocení praxe: Inspirace
Příloha
Jak byla aktivita financována? rozpočet města, rozpočet partnerských organizací
Detailní rozpis: nespecifikováno

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Connex Morava, a. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:25827405
Adresa:Vítkovická 3056/2
Web:http://www.connexmorava.cz

Název:

Městská policie Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj:00298077
Adresa:Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web:http://www.koprivnice.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nezbytné je předem o záměru informovat školy a školky a předem se dohodnout na harmonogramu jízd. Harmonogram doporučujeme nejprve zkonzultovat s přepravcem a po vytipování nejvhodnějších termínů teprve kontaktovat školy.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Důležitou roli sehrálo oddělení dopravy BESIP, které na tuto kampaň poskytlo spoustu pěkných předmětů a propagačních materiálů, které jsme po úspěšném absolvování jízdy dětem rozdávali za odměnu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Mediálními výstuy této akce byly - záznam z vysílání Kabelové televize Kopřivnice najdete na stránkách www.ktkstudio.cz; jde o záznam vysílání z 27. dubna 2007. Medializace proběhla také na stránkách Národní sítě Zdravých měst, další informace naleznete také na www.dnybezurazu.cz., V Kopřivnických novinách také k této akci vyšel článek - viz. výstřižek z novin
Příloha:
Plakát ke kampani JPG (93 kB)
*