*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Litoměřice: Kulatý stůl o budoucnosti sportu ve městě

Litoměřice: Kulatý stůl o budoucnosti sportu ve městě

24. 9. 2014

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Kulatý stůl ke koncepci rozvoje sportu ve městě měl za cíl seznámit veřejnost se současným stavem a systémem podpory sportu a diskutovat o dalším vývoji, pravidlech, možnostech financování a potřebách jednotlivých cílových skupin. Zásadou je, aby se jednání účastnili zástupci města, sportovních klubů a oddílů, občané. Nezbytným účastníkem akce je znalý a profesně zdatný nezávislý facilitátor a důkladně stanovený a připravený program, aby výstupy z jednání splnily požadavek na podklad pro tvorbu nové koncepce rozvoje sportu ve městě.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Příjmení, jméno: Vlčková Rita
Organizace: Město Litoměřice - Zdravé město Litoměřice
E-mail: rita.vlckova@litomerice.cz
Telefon: + 420 416 916 447
Téma: 01.e komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? O budoucnosti sportu v Litoměřicích měli příležitost diskutovat všichni (občané Litoměřic, zástupci sportovních oddílů, škol apod), kteří se chtěli k budoucnosti sportu a rozvoji volnočasových aktivit ve městě vyjádřit. Náměty občanů z kulatého stolu poslouží jako podklad pro zpracování Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Souhrná zpráva s výsledky kulatého stolu na téma: Budoucnost sportu v Litoměřicích, Fotodokumentace
Začátek aktivity: 03.12.2013
Konec aktivity: 31.12.2014
Hodnocení praxe: Inspirace

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 17000
Jak byla aktivita financována? Rozpočet Zdravého města Litoměřice

Aktéři

Název: Město Litoměřice (Projekt Zdravé město Litoměřice a MA 21)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.zdravemesto.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Ing. Pavel Mička PhDr. - facilitátor akce
IČO nebo jiný registrační údaj:68568444
Adresa:Vrbova 1497/21, 142 00 Praha Braník

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při přípravě koncepce sportu je důležité komunikovat s veřejností o budoucnosti sportu ve městě. Hlavním cílem setkání bylo seznámení veřejnosti se současným systémem podpory sportu a diskutovat o dalším rozvoji sportu ve městě a nových možnostech jeho financování. Je dobré, aby akci moderoval nestranný a zkušený facilitátor, který bude o tématu a možných situacích dobře informován.Samozřejmou součástí je také pozvání všech sportovních klubů a oddílů ve městě, aby se k danému tématu mohly vyjádřit. Důležité je důkladná příprava akce s facilitátorem a stanovení programu akce tak, aby přinesla žádané výsledky a neskončila pouze plenární diskuzí bez stanovení výsledků jednání.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Průběh akce mohou narušit zejména sportovní spolky, kterým se nelíbí např. dosavadní rozdělování financí. V tuto chvíli musí situaci koordinovat facilitátor. Zde se vyplatí důkladná předběžná příprava akce po stránce obsahové a zajištění zkušených spoluorganizátorů.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Facilitátorem akce zpracována evaluační závěrečná zpráva z akce
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Setkání bylo prvním krokem k otevření diskuze o dalším rozvoji sportu v Litoměřicích. Město bude dále uvažovat o způsobech zapojení veřejnosti do přípravy Koncepce sportu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před konáním akce: vylepení plakátů na výlepových plochách a veřejných místech, pozvánka na zpravodajském webu litomericko24.cz, e-mailová pozvánka aktivním občanům, kteří mají zájem o zasílání novinek ze Zdravého města, pozvání sportovních organizací.
Po akci: Článek a fotogalerie z akce v Litoměřickém deníku, Radniční zpravodaj
Příloha:
Sport_KS_článek PDF (501 kB)
Sport_KS_plakát JPG (523 kB)
*