*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Litoměřice: Kulinářská soutěž škol "S jídlem si (ne)hrajem"

Litoměřice: Kulinářská soutěž škol "S jídlem si (ne)hrajem"

5. 6. 2015

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

V Litoměřicích si vyzkoušeli navnadit žáky a studenty na téma zdravého stravování formou kulinářské soutěže. Zapojili se děti všech věkových kategorií, aktivně spolupracovali s učiteli i profesionály v oblasti gastronomie. Inspirujte se!

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Vlčková Rita
Organizace: Město Litoměřice - Zdravé město Litoměřice
E-mail: rita.vlckova@litomerice.cz
Telefon: +420 416 916 447
Téma: 05.b stravování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem soutěže ve vaření byla podpora zdravého stravování dětí a mládeže, zapojení všech základních škol v Litoměřicích, spolupráce s odbornou hotelovou školou. Žáci se seznámili nejdříve formou přednášek "Jsme to, co jíme" se zdravým talířem a jak nahradit nezdravou potravinu zdravou variantou. Samotná soutěž měla 4 části. (1. vědomostní test 2. Dortování - domácí přírava sladkého zákusku bez cukru 3. kulinářská část - 1. stupeň příprava zdravé svačinky, 2. stupeň zdravý zeleninový oběd s netradiční přílohou 4.- prostřený stůl). Každá škola měla čtyřčlenný tým složený ze žáků 1. stupně a čtyřčlenný tým 2. stupně, studenti hotelové školy jednotlivé týmy koučovali.Výsledky hodnotila porota složená ze starosty, majitele restaurace, zástupce hotelové školy, výživové poradkyně, studenta hotelové školy. Součástí akce byla ukázka a ochutnávka smootie a zdravého dezertu.Další částí projektu byla přednáška o zdravém stravování pro rodiče v místní knihovně.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Fotodokumentace, Videoreportáž
Začátek aktivity: 15.09.2014
Konec aktivity: 21.10.2014
Hodnocení praxe: Dobrá praxe
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 13
Jak byla aktivita financována? Financováno z projektu města Litoměřice MAESTRO - podpořeno z programu švýcarsko - české spolupráce MŽP a z rozpočtu Zdravého města Litoměřice.

Aktéři

Název: Město Litoměřice (Projekt Zdravé město Litoměřice a MA 21)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://zdravemesto.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Střední škola pedagogická, hotelnictví, služeb
IČO nebo jiný registrační údaj:46773495
Adresa:Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.sslitomerice.cz

Název:

Lektorka výživové terapie Radka Hazuchová Jiroušková
IČO nebo jiný registrační údaj:62219499
Adresa:České armády 31, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.gastronutris.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Soutěž se setkala s pozitivním ohlasem ze strany škol. Jednalo se o první ročník, a celková koncepce byla dosti organizačně náročná. Doporučujeme začít se soutěží v menším rozsahu. Nicméně se vše vydařilo díky kvalitnímu týmu osob, které se na soutěži podíleli a osobě paní lektorky, která pravidla soutěže připravila a akci se aktivně podílela. Pozitivní bylo využití prostor pro vaření v hotelové škole a zapojení studentů do soutěžního dne. Významu na akci dalo si složení poroty, kdy byla hodnocena chuť jídla, jeho vzhled i prezentace žáků.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Z časového hlediska je nutné vše přesně naplánovat a připravit eventuální náhradní aktivity pro ty, kteří budou s příravou jídla dříve hotovi. Dále by bylo vhodné zajistit doplňkové aktivity pro žáky v době probíhajícího hodnocení poroty.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluace probíhala formou oslovení učitelů, kteří se akce zúčastnili. Akce byla hodnocena velmi pozitivně. Bylo dosaženo toho, že do výběru receptů pro soutěž se zapojily celé třídy. Bylo navrženo, aby se akce konala v druhé polovině školního roku, aby měli žáci více času na přípravu a zkoušení receptů. (Akce probíhala v rámci říjnových Dnů zdraví).
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Z ústního hodnocení byla akce zhodnocena pozitivně, připomínky k harmonogramu, hodně aktivit v krátké době.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Aktivita se osvědčila, plánujeme ji zavést jako pravidelnou akci pro školy v rámci propagace zdravé výživy a stravování.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před konáním akce: vylepení plakátů na výlepových plochách a veřejných místech, vytvoření facebookové události, pozvánka na zpravodajském webu litomericko24.cz a v regionální televizi, osobní pozvání.
Po akci: Článek z akce v Litoměřickém deníku, článek na zpravodajském webu litomericko24.cz, videoreportáž v Regionální televizi, web Zdravého města, Radniční zpravodaj. Videoreportáž na serveru youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WdbZSJcsvu8
Příloha:
*