*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Litoměřice: Místa ve městě přátelská seniorům

Litoměřice: Místa ve městě přátelská seniorům

 Kulaté razítko
15. 7. 2013

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Senioři v Litoměřicích měli možnost zúčastnit se akce navazující na Evropský rok aktivního stárnutí nazvanou Místa v Litoměřicích přátelská seniorům. Během 6 týdnů mohli navštívit 22 aktivit ve 13 organizacích a také se zajímavou formou seznámit s organizacemi, které pro ně zajišťují vzdělávání a volnočasové aktivity.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Město Litoměřice
Příjmení, jméno: Rita Vlčková
Organizace: Zdravé město Litoměřice
E-mail: rita.vlckova@litomerice.cz
Telefon: +420 734 871 002
Téma: 08.b kultura, společenský život a volnočasové aktivity

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Občané starší 60 let měli v Litoměřicích možnost zúčastnit se během 6 týdnů 22 aktivit ve 13 organizacích, jako byly např. dny otevřených dveří, naučné, výtvarné i sportovní aktivity, počítačové kurzy i kadeřnický salón. Motivací k zapojení do kampaně jim byla i přislíbená odměna (za absolvování 7 a více aktivit). Senioři si mohli na informačním centru vyzvednout informační brožury se startovními kartami, kam dostávali potvrzení o účasti. Na jednotlivých místech byly připraveny prezenční listiny, což umožnilo přehled o počtu účastníků. Startovní karty senioři odevzdali opět na IC a účastníci, kteří absolvovali 7 a více aktivit byli oceněni panem starostou při slavnostním vyhodnocení. Akce se zúčastnilo 109 seniorů a 25 z nich jich bylo odměněno z rukou starosty při slavnostním vyhlášení. Nejstarší účastnice (87 let) absolvovala 18 akcí. Dva senioři absolvovali po 21 akcích!
Byly dokumentovány realizované aktivity? Fotodokumentace akcí, reportáž z regionální televize z 29. 5., reportáž z regionální televize z 3. 7.
Začátek aktivity: 20.04.2013
Konec aktivity: 30.05.2013
Hodnocení praxe: Ověřená praxe
Příloha
Fotodokumentace PDF (521 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 40
Jak byla aktivita financována? 30 tis. z projektu MAESTRO a 10 tis. z komunitního plánování soc. služeb.

Aktéři

Název: Zdravé město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7
Web: http://zdravemesto.litomerice.cz/

Další aktéři

Název:Knihovna K.H.Máchy Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:00360627
Adresa:Mírové náměstí 26
Web:http://www.knihovnalitomerice.cz/

Název:

Dům dětí a mládeže Rozmarýn
IČO nebo jiný registrační údaj:62769693
Adresa:Plešivecká 1863/15
Web:http://www.ddmrozmaryn.cz/

Název:

Domov pro seniory na Dómském pahorku
IČO nebo jiný registrační údaj:46769382
Adresa:Zahradnická 1534/5, Litoměřice
Web:http://www.charita.cz/o-charite/adresar/?s=domov-na-domskem-pahorku#directory-detail

Název:

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s.Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:25040456
Adresa:Jarošova 23
Web:http://www.stredni.eu/
Příloha:
Soutěžní karta PDF (36 kB)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Během akce jsme se setkávali s pozitivními ohlasy účastníků i pořadatelů. Senioři nešetřili chválou a jsou motivováni do dalších aktivit.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informovanost o kampani byla vedena formou zpráv v Radničním zpravodaji i dalších místních periodikách, záznamy byly pořizovány i v průběhu akce regionální televizí.
Příloha:
*