*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › místní Agenda 21

Téma: místní Agenda 21místní Agenda 21

Seřadit podle:
(záznamů: 14)
Kraj Vysočina: Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu MA21 a Zdraví 21
Kraj Vysočina: Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu MA21 a Zdraví 21 Kulaté razítko
2.11.2015
Pro poskytování krajských dotací na podporu MA21 platí na Vysočině jednotná pravidla

mrg. Drahanská vrchovina: Veřejné fórum mikroregionu Drahanská vrchovina
mrg. Drahanská vrchovina: Veřejné fórum mikroregionu Drahanská vrchovina
16.4.2011
Mikroregion Drahanská vrchovina spolupracuje s občany na definování základních problémů.

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice v souladu s principy udržtelného rozvoje [MA21 - kritérium č. 11]
Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice v souladu s principy udržtelného rozvoje [MA21 - kritérium č. 11]
20.11.2010
Do zpracování strategického plánu byla zapojena široká veřejnost, navíc se podařilo definovat prioritní oblasti v souladu se třemi pilíři udržitelného rozvoje.

Ústí n.L.: Veřejné fórum městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice [MA21 - kritérium č. 10]
Ústí n.L.: Veřejné fórum městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice [MA21 - kritérium č. 10]
24.5.2010
Ústí nad Labem podporuje zapojování veřejnosti na úrovni, která je lidem nejbližší

Praha-Libuš: Komise projektu Zdravé město - Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 [MA21 - kritérium č. 5]
Praha-Libuš: Komise projektu Zdravé město - Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 [MA21 - kritérium č. 5]
28.4.2009
Z původních neformálních pracovních skupin složených z občanů vznikla Komise, kterou Rada MČ jmenovala svým poradním orgánem pro realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Jihlava: Získání finanční podpory na realizaci místní Agendy 21 z Revolvingového fondu MŽP [MA21 - kritérium č. 14]
Jihlava: Získání finanční podpory na realizaci místní Agendy 21 z Revolvingového fondu MŽP [MA21 - kritérium č. 14]
28.4.2009
Také díky finanční podpoře z externího zdroje byl nastartován proces trvalého zapojení občanů do správy věcí veřejných v Jihlavě.

Letovice: Festival 3+1 [MA21 - kritérium č. 4]
Letovice: Festival 3+1 [MA21 - kritérium č. 4]
28.4.2009
Prostor pro setkání a navázání spolupráce zástupců NNO, veřejné správy a podnikatelského sektoru

Litoměřice: Pravidelná hodnotící zpráva Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 8]
Litoměřice: Pravidelná hodnotící zpráva Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 8]
27.4.2009
Kvalitně zpracovaná výroční zpráva informuje o aktivitách Zdravého města Litoměřice na poli místní Agendy 21.

Litoměřice: Internetové stránky Zdravého města a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.1]
Litoměřice: Internetové stránky Zdravého města a místní Agendy 21 [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.1]
24.4.2009
Nové internetové stránky Projektu Zdravé město Litoměřice a místní Agendy 21 umožnily maximálně informovat veřejnost o aktualitách Zdravého města Litoměřice i Projektu Zdravé město a místní Agendě 2

Uh. Hradiště: Veřejné fórum k celkovému rozvoji města [MA21 - kritérium č. 10]
Uh. Hradiště: Veřejné fórum k celkovému rozvoji města [MA21 - kritérium č. 10]
24.4.2009
Hojně navšívené veřejné setkání je úspěným příkladem zapojení občanů do rozhodování o rozvoji města

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování [MA21 - kritérium č. 2]
Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování [MA21 - kritérium č. 2]
23.4.2009
Aktivní komunikací s obyvateli se dá nejen předcházet možným (mnohdy zbytečným) nedorozumněním, ale i celkově zlepšit atmosféru v obci (městě).

Jihlava: Pravidelná prezentace místní Agendy 21 v médiích [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.2]
Jihlava: Pravidelná prezentace místní Agendy 21 v médiích [MA21 - kritérium č. 3, ukazatel 3.2]
23.4.2009
Dobrá mediální a komunikační kampaň, zaměřená na všechny skupiny obyvatel města, je základním předpokladem úspěšného zavádění místní Agendy 21

Ústí n.L.: Manažerský tým pro místní Agendu 21 (propojení magistrátu s městskými obvody)
Ústí n.L.: Manažerský tým pro místní Agendu 21 (propojení magistrátu s městskými obvody)
21.10.2008
Zástupci městských obvodů se shodli na nutnosti přibližovat se občanům a na vyváření zdravého a udržitelného města.

Ústí n.L.: Finanční podpora MA21 ze strany samosprávy [kritérium MA21 č. 9]
Ústí n.L.: Finanční podpora MA21 ze strany samosprávy [kritérium MA21 č. 9]
10.5.2006
Obecná pravidla dotační politiky města Ústí nad Labem pro naplňování projektu Zdravé město a místní Agendy 21 prostřednictvím realizace malých projektů


*