*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.

Téma: METODY KVALITYMETODY KVALITY

Seřadit podle:
(záznamů: 16)
Jihomoravský kraj: Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu
Jihomoravský kraj: Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu Kulaté razítko
3.6.2014
První instituce veřejné správy v ČR má certifikát za společenskou odpovědnost. Jak na to? Krajský úřad Jihomoravského kraje umí poradit.

Praha 21: Strategické řízení městské části
Praha 21: Strategické řízení městské části Kulaté razítko
26.3.2014
Jak zpracovat kvalitní strategický plán komunitním způsobem, bez zapojení externího zpracovatele a bez velkých finančních nákladů na realizaci aktivity? V Praze 21 - Újezdě nad Lesy to vyzkoušeli.

Kopřivnice: Zavádění metody Six Sigma do praxe městského úřadu
Kopřivnice: Zavádění metody Six Sigma do praxe městského úřadu
25.10.2011
Dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s minimálními náklady

Prostějov: Čeština ve veřejné správě
Prostějov: Čeština ve veřejné správě
20.10.2011
Správné používání českého jazyka v úřední podobě s vyškolením zaměstnanců úřadu

Prostějov: Implementace činnosti koordinátorů kvality do řídící struktury Městského úřadu
Prostějov: Implementace činnosti koordinátorů kvality do řídící struktury Městského úřadu
8.3.2011
Město Prostějov zefektivňuje činnost odborů pomocí koordinátorů kvality a jejich působení v řídicí struktuře městského úřadu

Prachatice: Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů
Prachatice: Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů
28.2.2011
Účelová spolupráce se skupinou zdravotně postižených a seniorů není obvyklá, ale prachatický příklad ukazuje, že může být efektivní.

Vsetín: Zpracování dynamického strategického plánu města pomocí metody Ballanced Scorecard (BSC)
Vsetín: Zpracování dynamického strategického plánu města pomocí metody Ballanced Scorecard (BSC)
24.2.2011
Město Vsetín obdrželo Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve státní správě

Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace
Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace Kulaté razítko
3.2.2011
Účinný způsob, jak zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek.

Litoměřice: Dětské fórum aneb Desatero priorit města očima žáků
Litoměřice: Dětské fórum aneb Desatero priorit města očima žáků Kulaté razítko
16.12.2010
I děti a mládež mohou diskutovat o problémech města a podílet se na jejich řešení.

Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě
Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě Kulaté razítko
8.12.2010
Chrudim je prvním městem v ČR, kde se podařilo zavést systém environmentálního řízení EMAS, který dokládá ekologicky šetrný provoz úřadu.

Kopřivnice: Provázání metod kvality při řízení rozvoje města
Kopřivnice: Provázání metod kvality při řízení rozvoje města
26.11.2010
Kopřivnice v současné době souběžně realizuje několik způsobů využití metod kvality, prostřednictvím kterých se snaží zvyšovat nejen kvalitu procesů uvnitř úřadu, ale také zvyšovat kvalitu života svých obyvatel.

Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
2.11.2010
Město zavádí nový, průhlednější a jednodušší systém přidělování dotací neziskovým organizacím

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu
ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu
30.10.2010
Národní projekt Švýcarska podporuje udržitelný rozvoj lidských sídel.

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice
Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice Kulaté razítko
22.1.2008
Zapojení široké veřejnosti do všech fází procesu se opravdu vyplatí: připomínky, které byly shromážděny po veřejném projednání, již byly v SP v podstatě zapracovány.

Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností
Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností
31.5.2007
V rámci projektu byl zpracován koncept obnovy města v urbanistických studiiích, které řešily celkem 6 dílčích částí centra a jejich návazností.

Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu
Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu
3.12.2006
Projekt umožnil identifikovat skutečné potřeby obyvatel kraje na základě partnerského dialogu a přetvořit je systémovým postupem v konkrétní návrhy projektů


*