*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Most: Hravé čtení - senioři dětem

Most: Hravé čtení - senioři dětem

9. 5. 2014

Stručná anotace

V Mostě, v ZŠ zaměřené na výuku žáků se specifickými poruchami chování a učení, čtou dětem bývalé učitelky - seniorky. Pomáhají tak dětem rozvíjet slovní zásobu, zlepšovat vyjadřování, čtení, porozumět textu, vnímat svůj hlas, správně dýchat a zlepšovat přístup a chuť ke čtení. Aktivita probíhá dlouhodobě a obohacuje všechny zúčastněné.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Most
Kontakt: Klub seniorů v Mostě, Javorová 3107
Příjmení, jméno: Rudolfová Eva
Organizace: Klub seniorů v Mostě, Javorová 3107
E-mail: Most.KD@seznam.cz
Telefon: +420 476 703 825
Téma: 07.c celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Dětem s poruchami učení se vylepšuje jejich přístup ke čtení, rozvíjí se slovní zásoba, zlepšuje vyjadřování a čtení s porozuměním daného textu. Hlasité čtení jim dává vnímání vlastního hlasu a vylepšuje i správné dýchání. Dítě čte proto, aby se něco dozvědělo, především má zájem a chuť číst dále.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano. Vyšlo několik článků o čtení dětem a s dětmi v on-line deníku Mostecké listy.
Začátek aktivity: 01.06.2009
Konec aktivity: 31.12.2014
Hodnocení praxe: Inspirace
Příloha příloha realizace

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 0

Aktéři

Název: Klub seniorů v Mostě
Adresa: Javorová 3107, 43401 Most
Web: http://http://www.mesto-most.cz/klub-duchodcu-most-kontaktni-udaje/os-1581/p1=1004

Další aktéři

Název:Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most
IČO nebo jiný registrační údaj:62209485
Adresa:Zdeňka Štěpánka 340, Most
Web:http://www.zsdysmost.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? ZŠ je zaměřena na výuku žáků se specifickými poruchami chování a učení. Je nutné respektovat individuální zvláštnosti, dát dětem pauzu, ve čtení je nahradit učitelkou a zpětně se ptát, co poslouchaly. V současné době se čím dál více jiných subjektů zapojuje do projektů "čtení dětem". Chodí číst rodiče do mateřských a základních škol, zaměstnanci Městské knihovny v Mostě chodí číst dětem do nemocnice.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Spolupráce členek klubu byla zahájena po uskutečnění návštěvy ředitelky ZŠ v Klubu důchodců v Mostě, kde seniorům nastínila návrh na realizaci této aktivity. Na nabídku zareagoval klub č.2 - bývalé učitelky a nastartoval tak dosavadní, oběma stranám prospěšnou spolupráci.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Články v Mosteckých listech a na webu města, měsíčník Doba seniorů.
Příloha:
Příloha příloha medializace
*