*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Prostějov: „Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)

Prostějov: „Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)

30. 5. 2007

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Cílem akce je poukázat na to, že baterie jsou nebezpečný odpad a jako takový nepatří do běžného komunálního odpadu, ale měly by být separovány na příslušných místech (např. zdarma do Sběrného dvora). V roce 2006 bylo v rámci kampaně ke Dni Země sesbíráno 65 kg baterií, v roce 2007 116 kg, v roce 2008 potom 96,4 kg baterií! (Pozn: jedná se pouze o různé typy monočlánků, vybraných v rámci akce, v součtu nejsou zahrnuty bateriue z alarmů a UPS, které byly odvezeny samostatně.)
Díky tomu, že společnost .A.S.A TS Prostějov umístila na prostějovských základních školách speciální kontejnery na baterie, může sběr tohoto nebezpečného odpadu pokračovat.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Kontakt: nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Příjmení, jméno: Krejčí Eva, Mgr. / Navrátil Jan, Ing.
Organizace: Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12 - 14, Prostějov
E-mail: eva.krejci@mestopv.cz; navratil@habro.cz
Telefon: 582 329 128 / 582 363 335
Téma: 02.h environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? 1. ročník Baterkiády uspořádali ochránci přírody ve spolupráci se Zdravým městem Prostějovem v roce 2006. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti Dne Země a sběr použitých baterií probíhal až do konce května. Cílem akce je poukázat na to, že baterie jsou nebezpečný odpad a jako takový nepatří do běžného komunálního odpadu, ale měly by být separovány na příslušných místech (např. zdarma do Sběrného dvora). Sběrné kontejnery pro tuto příležitost byly rozmístěny na různých místech ve městě (mimo jiné i na městském úřadě) a do soutěže se zapojily i prostějovské základní školy.
V roce 2006 bylo sesbíráno 65 kg baterek, v roce 2007 již 116 kg baterek! Díky tomu, že společnost .A.S.A TS Prostějov umístila na prostějovských základních školách speciální kontejnery na baterie, bude sběr tohoto nebezpečného odpadu pokračovat. Pokud byly odevzdané baterie opatřeny i kontaktními údaji, měl sbírající šanci na drobnou cenu - celkem je vždy losováno 5 baterek.
Po přesném převážení bylo v rámci Baterkiády 2008 vybráno téměř metrák baterií, přesněji 96,4 kg. (Pozn: jedná se pouze o různé typy monočlánků, vybraných v rámci akce, v součtu nejsou zahrnuty bateriue z alarmů a UPS, které byly odvezeny samostatně.) Za tři roky konání akce se podařilo nashromáždit téměř 280 kg monočlánků...
Byly dokumentovány realizované aktivity?
ANO - byla pořízena fotodokumentace, vyšly články v regionálním tisku, krátká reportáž byla i na kabelové televizi (kt. je možné sledovat i na internetových stránkách města)
Začátek aktivity: 01.04.2006
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Hodnocení praxe: Dobrá praxe
Příloha
Jak byla aktivita financována? Z ropočtu města a také firmou Ing. Jan Navrátil - HABRO.
Detailní rozpis: Nespecifikováno - baterie byly bezplatně odevzdány do Sběrného dvora, náklady byly pouze na drobné upomínkové předměty, které ale byly také sponzorovány firmou Ing. Jan Navrátil - HABRO.

Aktéři

Název: Město Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00288659
Adresa: nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Web: http://www.mestopv.cz

Další aktéři

Název:Ing. Jan Navrátil - HABRO
IČO nebo jiný registrační údaj:42699631
Adresa:Kosířská 310/18, 79604 Prostějov - Krasice
Web:http://www.habro.cz/

Název:

.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:26224178
Adresa:Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov
Web:http://prostejov@asa-cz.cz

Název:

ČSOP RS Iris Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj:-
Adresa:Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov
Web:http://www.iris.cz/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Potřeba informovat občany asi nikdy nekončí. Tato forma je dobrá, že osloví zejména děti, které mohou působit na rodiče - asi nejefektivnější způsob. A pokud mají možnost získat i nějakou drobnou cenu za tento "sběr", tak si myslím, že jejich motivace je ještě větší. Navíc - nebezpečné odpady jsou nebezpečné opravdu všem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Akce je asi bez větších rizik. Výhodou je, pokud ji má pod patronací přímo nějaký politik (zejména kvůli propagaci akce).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, informace do kabelová televize, informace ve školách, informace v Radničních listech (chodí do každé domácnosti), webové stránky, informace přes ČSOP.
Příloha:
*