*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Prostějov: Chůze s holemi Nordic Walking

Prostějov: Chůze s holemi Nordic Walking

20. 8. 2012

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Město Prostějov se zapojilo do celorepublikové osvětové akce Tour Nordic Walking. Akce je určená široké věřejnosti, která za pomoci odborníků z řad lékařů představuje pozitivní vliv pohybu - chůze s holemi - na fyzické i psychické zdraví jedince.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Kontakt: nám. T. G. Masaryka 130/14
Příjmení, jméno: Alena Dvořáková, Lenka Sehnalová
Organizace: Magistrát města Prostějova
E-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu, sehnalovalenka@seznam.cz
Telefon: 582 329 128, 732 635 360
Téma: 05.b stravování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se dostat do povědomí veřejnosti aktivity Zdravého města, dosáhnout masové popularizace pohybové aktivity Nordic Walking, která je vhodná pro všechny věkové kategorie a při různých zdravotních potížích působí nejen preventivně, ale i léčivě. Největším úspěchem je, že se chůze stala trvalou součástí života nejen účastníků lekcí, ale i dalších občanů města, které tento projekt oslovil. V Prostějově se průběžně konaly vycházky s nácvikem chůze s holemi Nordic Walking a tyto aktivity vyvrcholily masivním zapojením občanů do celorepublikové akce.
Byly dokumentovány realizované aktivity? fotodokumentace na odkazu: http://tournordicwalking.rajce.idnes.cz/TNW_Prostejov_2012/
Začátek aktivity: 01.05.2011
Konec aktivity: 01.12.2012
Hodnocení praxe: Inspirace
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 20
Jak byla aktivita financována? interní grantový systém města
Detailní rozpis: každoročně 10000,- Kč z rozpočtu města

Aktéři

Název: Lenka Sehnalová
Adresa: Budovatelská 580, 798 03 Plumlov

Další aktéři

Název:Nordic walking live o. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:22908170
Adresa:K Milířům 273, 549 31 Hronov
Web:http://www.nwlive.cz

Název:

Městská policie Prostějov
Adresa:Havlíčkova 4, Prostějov
Web:http://www.prostejov.eu

Název:

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
IČO nebo jiný registrační údaj:487 03 893
Adresa:Dukelská brána 5, Prostějov
Web:http://www.zpma.cz

Název:

MEDICOM´S - Mudr. Zděnek Dokládal
IČO nebo jiný registrační údaj:46358927
Adresa:Marie Majerové 2, 798 11 Prostějov
Web:http://www.medicoms.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Důležité je navázání kvalitní komunikace mezi zástupci Zdravého města a realizátorem projektu, masivní propagace - tisk, televize, letáky, osobně. Dále věnovat projektu odpovídající čas, energii, nadšení a odborné znalosti.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při realizaci projektu jsme se setkali pouze se vstřícnými reakcemi jak ze strany spolupořadatelů a partnerů, tak ze strany veřejnosti. Návštěvnost jednotlivých lekcí i počet účastníků při vytváření rekordu na Tour NW byl výsledkem celoroční přípravy a propagace akce. Důležitá byla především osoba iniciátorky projektu Lenky Sehnalové a RNDr. Aleny Raškové - političky Zdravého města Prostějov.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Prostějovský deník, Radniční listy, Prostějovský večerník, Týdeník Prostějovska, Prostějovský informační kanál, plakáty, letáky, osobní propagace, spolupráce se studenty Obchodní akademie při distribuci letáků
Příloha:
Radniční noviny PDF (80 kB)

Další poznámky

Další poznámky Díky aktivní podpoře Zdravého města Prostějov se podařilo realizovat dlouhodobý projekt chůze s holemi nordic walking, který pak vyústil v jednorázové společné akci s o. s. Nordic walking live, při níž se podařilo dosáhnout masové návštěvnosti.
*