*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Prostějov: „Městský“ cyklobus

Prostějov: „Městský“ cyklobus

13. 9. 2007

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Česká republika nabízí stovky zajímavých míst, která jsou dostupná na kole, ale díky členitosti terénu často pouze pro zdatné cyklisty. ZDRAVÉ MĚSTO PROSTĚJOV se také proto rozhodlo podpořit cykloturistiku a zpřístupnit krajinu přilehlé Drahanské vrchoviny i svátečním a méně zdatným cyklistům.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Kontakt: nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Příjmení, jméno: Hloch Jiří, Ing. / Dvořáková Alena, PaedDr.
Organizace: FTL, a.s., Letecká 8, Prostějov / Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12 - 14, Prostějov
E-mail: hloch@ftl.cz / alena.dvorakova@mestopv.cz
Telefon: 582 320 111 / 582 329 128
Téma: 04.b pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Inspirativní přístup k cyklistické dopravě zvolili zástupci města Prostějova. Z městského rozpočtu uvolnili potřebnou na nákup speciálního přívěsu s kapacitou pro přepravu 20 kol a ve spolupráci s místním dopravcem iniciovali vznik tzv. cyklobusu.
Cyklobus vyjíždí z Prostějovave směru na Drahanskou vrchovinu – cyklisté se mohou nechat vyvézt nahoru a pak se projet zdejší krajinou a vrátit se zpět buď opět autobu sem a nebo na kole. První cyklobus vyjel v květnu 2007 a získal si již po krátké době své příznivce. Svědčí o tom poměrně vysoký počet přepravených cyklistů a kol, ale statistku může pokazit déšť a špatné počasí. Pro období prázdnin (červenec - srpen) přibyly další spoje v pracovní dny. V průměru byla přepravena ve všední dny 3 kola za den a o víkendech cca 10 kol. Přepravné za kolo činí 15,- Kč. Přívěsný vozík za autobus má kapacitu 20 kol, každé z nich je specielně a bezpečně uchyceno. Za přepravovaná kola po uložení do vozíku ručí přepravce. Cyklista musí být nápomocen při nakládce a vykládce kola, které si ve vozíku uzamkne vlastním zámkem (viz. http://www.ftl.cz/bus/cyklobus.htm).
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO - byla pořízena fotodokumentace, vyšly články v regionálním tisku.
Začátek aktivity: 05.05.2007
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Hodnocení praxe: Dobrá praxe
Příloha
Foto 2: Přívěs JPG (283 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 178
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města Prostějova.
Detailní rozpis: Speciální přívěs pro kola za autobus pořídilo město Prostějov za cca 178 000,- Kč. Vejde se do něj 20 kol. Přepravné za kolo je 15,- Kč. Cyklobus funguje na stávajících spojích Prostějov - Protivanov, 2 jezdí dopoledne a 2 odpoledne. Vozík je v majetku města, firma FTL jej má zapůjčen na 10 let.

Další aktéři

Název:Město Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj:288659
Adresa:nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Web:http://www.mestopv.cz

Název:

FTL, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:46345850
Adresa:Letecká 8, 796 01 Prostějov
Web:http://www.ftl.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Cyklobus je možné využít skoro v každém městě, které má vhodné podmínky pro cyklisty. Lze jej také využít pro přepravu běžeckých lyží pro běžkaře v zimě. Pořizovací hodnota vozíku není nějak přehnaně vysoká, navíc se jedná o pořízení dlouhodobého majetku.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Akce je asi bez větších rizik.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, informace do kabelová televize, informace na specializovaných webech pro cyklisty.
Příloha:
*