*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Téma: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍSTRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Tento modul je rozšiřován v rámci projektu "Strateg-2", podpořeného z OP LZZ a státního rozpočtu.
Seřadit podle:
(záznamů: 33)
Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra
Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra
7.12.2015
Reprezentativní vzorek obyvatel Zdravého města Litoměřice poskytl v rámci sociologického průzkumu skutečnou představu o názorech občanů na „Desatero problémů “ z veřejného fóra.

Litoměřice: Energetický management města
Litoměřice: Energetický management města
25.10.2015
Zdravé město Litoměřice jsou prvním městem v ČR, kde je funkční energetický management. A jaké mají výsledky? Podívejte se…

Třebíč: Koordinační centrum práce na dálku
Třebíč: Koordinační centrum práce na dálku
7.10.2015
Zajímavý projekt v Třebíči - informace, propagace a zájem o zavádění práce na dálku.

Vsetín: Udržitelné finanční řízení města a jeho založených organizací
Vsetín: Udržitelné finanční řízení města a jeho založených organizací Kulaté razítko
15.6.2015
Na Vsetíně unikátně vylepšili přehled o ekonomických ukazatelích městem řízených organizací. Zásadní je přehlednost, pravidelnost a on-line informace o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města.

Kopřivnice: Kvalitní procesní řízení města - přehledně i pro občany
Kopřivnice: Kvalitní procesní řízení města - přehledně i pro občany Kulaté razítko
22.5.2015
Referenční model propojuje metody a nástroje sloužící pro rozhodování a řízení a v Kopřivnici se jej podařilo uvést do života a zpřehlednit řadu aktivit a vylepšit jejich řízení.

Nymburk: Adresné třídění odpadu - výhoda pro úřad i občana
Nymburk: Adresné třídění odpadu - výhoda pro úřad i občana
23.3.2015
Město i občané mohou průběžně a přehledně sledovat množství vytříděného odpadu, občané jsou navíc ke třídění motivováni systémem slev na poplatcíh za komunální odpad.

Kraj Vysočina: Registr datových sítí
Kraj Vysočina: Registr datových sítí
23.3.2015
Registr sítí jako inovativní nástroj pro výměnu informací a sdílení insfrastruktury mezi subjekty veřejné správy.

Kraj Vysočina: Portál příspěvkových organizací kraje
Kraj Vysočina: Portál příspěvkových organizací kraje
9.2.2015
Inspirujte se portálem, který Vysočina používá pro vzájemnou komunikaci a sledování a řízení aktivit Kraje a jeho příspěvkových organizací.

Praha 14: Komunitní centrum "Plechárna" - akce na sídlištích
Praha 14: Komunitní centrum "Plechárna" - akce na sídlištích
19.11.2014
Z bývalé kotelny na pražském sídlišti Černý Most, se podařilo vybudovat komunitní a kreativní centrum „Plechárna“. Jak takové centrum funguje?
Seznamte se nejen s programovou nabídkou Plechárny…

Kraj Vysočina: Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 2020
Kraj Vysočina: Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 2020
15.7.2014
Systémový dlouhodobý program pro podporu zdraví v kraji.

Jihomoravský kraj: Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu
Jihomoravský kraj: Koncept společenské odpovědnosti v systému řízení úřadu Kulaté razítko
3.6.2014
První instituce veřejné správy v ČR má certifikát za společenskou odpovědnost. Jak na to? Krajský úřad Jihomoravského kraje umí poradit.

Praha 21: Strategické řízení městské části
Praha 21: Strategické řízení městské části Kulaté razítko
26.3.2014
Jak zpracovat kvalitní strategický plán komunitním způsobem, bez zapojení externího zpracovatele a bez velkých finančních nákladů na realizaci aktivity? V Praze 21 - Újezdě nad Lesy to vyzkoušeli.

Vsetín: Využití manažerského účetnictví v podmínkách městského úřadu
Vsetín: Využití manažerského účetnictví v podmínkách městského úřadu
30.9.2013
Denní přehled pro vedení úřadu o plnění rozpočtu, meziroční srovnání trendů a mnohem více.

Jihlava: Připomínkování územního plánu online
Jihlava: Připomínkování územního plánu online
6.3.2013
Webová aplikace, která umožňuje občanům zapojit se do územního plánování města.

Prachatice: e-UtilityReport usnadňuje získání vyjádření správců sítí
Prachatice: e-UtilityReport usnadňuje získání vyjádření správců sítí
26.2.2013
Elektronický nástroj umožňuje občanům i investorům jednoduše získat vyjádření správců inženýrských sítí

Dobříš: Skloubení strategických dokumentů města v praxi
Dobříš: Skloubení strategických dokumentů města v praxi Kulaté razítko
12.6.2012
Jak v praxi propojit jednotlivé strategické dokumenty v obci a jak zfázovat jejich přípravu.

Liberecký kraj: Aplikace hodnocení vlivů na zdraví do strategických dokumentů
Liberecký kraj: Aplikace hodnocení vlivů na zdraví do strategických dokumentů
6.1.2012
Posuzování krajských strategických dokumentů v oblasti vlivů na zdraví

Vsetín: Fairtradové město
Vsetín: Fairtradové město  Kulaté razítko
25.10.2011
Podpora výrobků a prodeje obyvatel rozvojových zemí

Kopřivnice: Zavádění metody Six Sigma do praxe městského úřadu
Kopřivnice: Zavádění metody Six Sigma do praxe městského úřadu
25.10.2011
Dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s minimálními náklady

Prostějov: Implementace činnosti koordinátorů kvality do řídící struktury Městského úřadu
Prostějov: Implementace činnosti koordinátorů kvality do řídící struktury Městského úřadu
8.3.2011
Město Prostějov zefektivňuje činnost odborů pomocí koordinátorů kvality a jejich působení v řídicí struktuře městského úřadu

Prachatice: Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů
Prachatice: Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů
28.2.2011
Účelová spolupráce se skupinou zdravotně postižených a seniorů není obvyklá, ale prachatický příklad ukazuje, že může být efektivní.

Vsetín: Zpracování dynamického strategického plánu města pomocí metody Ballanced Scorecard (BSC)
Vsetín: Zpracování dynamického strategického plánu města pomocí metody Ballanced Scorecard (BSC)
24.2.2011
Město Vsetín obdrželo Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve státní správě

Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace
Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace Kulaté razítko
3.2.2011
Účinný způsob, jak zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek.

Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě
Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě Kulaté razítko
8.12.2010
Chrudim je prvním městem v ČR, kde se podařilo zavést systém environmentálního řízení EMAS, který dokládá ekologicky šetrný provoz úřadu.

Kopřivnice: Provázání metod kvality při řízení rozvoje města
Kopřivnice: Provázání metod kvality při řízení rozvoje města
26.11.2010
Kopřivnice v současné době souběžně realizuje několik způsobů využití metod kvality, prostřednictvím kterých se snaží zvyšovat nejen kvalitu procesů uvnitř úřadu, ale také zvyšovat kvalitu života svých obyvatel.

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice v souladu s principy udržtelného rozvoje [MA21 - kritérium č. 11]
Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města Kopřivnice v souladu s principy udržtelného rozvoje [MA21 - kritérium č. 11]
20.11.2010
Do zpracování strategického plánu byla zapojena široká veřejnost, navíc se podařilo definovat prioritní oblasti v souladu se třemi pilíři udržitelného rozvoje.

Kopřivnice: Zapojení mládeže v rámci komunitního plánování města
Kopřivnice: Zapojení mládeže v rámci komunitního plánování města
18.11.2010
Mladí lidé měli v Kopřivnici možnost podílet se konečné podobě sportovního areálu, který bude sloužit právě jim.

Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
2.11.2010
Město zavádí nový, průhlednější a jednodušší systém přidělování dotací neziskovým organizacím

ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu
ŠVÝCARSKO: Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu
30.10.2010
Národní projekt Švýcarska podporuje udržitelný rozvoj lidských sídel.

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice
Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice Kulaté razítko
22.1.2008
Zapojení široké veřejnosti do všech fází procesu se opravdu vyplatí: připomínky, které byly shromážděny po veřejném projednání, již byly v SP v podstatě zapracovány.

Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností
Vsetín: Urbanistické studie centra města - Obnova města ve spolupráci s veřejností
31.5.2007
V rámci projektu byl zpracován koncept obnovy města v urbanistických studiiích, které řešily celkem 6 dílčích částí centra a jejich návazností.

Vsetín: Index kvality života na sídlišti
Vsetín: Index kvality života na sídlišti
31.5.2007
Podstatou je vytvoření metodiky pro stanovení standardu kvality života na sídlištích, která by byla uplatnitelná i v ostatních městech ČR.

Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu
Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu
3.12.2006
Projekt umožnil identifikovat skutečné potřeby obyvatel kraje na základě partnerského dialogu a přetvořit je systémovým postupem v konkrétní návrhy projektů


*