*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › UDRŽITELNÁ ENERGETIKA

Téma: UDRŽITELNÁ ENERGETIKAUDRŽITELNÁ ENERGETIKA

Seřadit podle:
(záznamů: 25)
Královéhradecký kraj: Studenti navrhují úspory energií a získávají praxi
Královéhradecký kraj: Studenti navrhují úspory energií a získávají praxi
25.6.2014
Prostřednictvím mezinárodního projektu ČR – Polsko – Slovensko se mají studenti naučit, jak co nejlépe řešit problémy týkající se studovaného oboru a získat zkušenosti pro budoucí profesní uplatnění. Účast v projektu by měla přispět ke zvýšení úspěšnosti a poptávce po studentech-absolventech na trhu práce při jejich nástupu do budoucího zaměstnání.

Jílové: Energetické úspory jako zdroj pro ozelenění centra města
Jílové: Energetické úspory jako zdroj pro ozelenění centra města
25.6.2014
V Jílovém u Děčína se podařilo díky instalaci termoventilů ve školní budově snížit náklady na energie a ušetřené peníze byly zdrojem k nákupu rostlin, kterými byly ozeleněny lokality v centru města. Správnou volbu ozeleněných ploch předcházely výtvarné soutěže žáků i hlasování občanů. Šetřit se vyplatí...

Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě
Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě Kulaté razítko
8.12.2010
Chrudim je prvním městem v ČR, kde se podařilo zavést systém environmentálního řízení EMAS, který dokládá ekologicky šetrný provoz úřadu.

ŠVÝCARSKO: Národní program "Energie pro obce"
ŠVÝCARSKO: Národní program "Energie pro obce"
30.10.2010
Národní systém energetického značení pro obce pomáhá na cestě k udržitelné energetické koncepci.

Praha-Slivenec: Nízkoenergetická rekonstrukce základní školy
Praha-Slivenec: Nízkoenergetická rekonstrukce základní školy
8.8.2010
Komplexní řešení stavebních úprav v základní škole Praha – Slivenec přináší nejen finanční úspory městu, ale též čistší a čerstvější vzduch pro žáky a učitele.

Val. Meziříčí: Zelená pro Beskydy - Využití obnovitelných zdrojů na venkovním koupališti
Val. Meziříčí: Zelená pro Beskydy - Využití obnovitelných zdrojů na venkovním koupališti
26.7.2010
Na koupališti ve Valašském Meziříčí ohřívají vodu obnovitelné zdroje energie.

Hostětín: Kotelna na štěpku, piliny a peletky
Hostětín: Kotelna na štěpku, piliny a peletky
13.7.2010
Hostětínská výtopna na biomasu je nizozemsko-český demonstrační projekt Společné realizace (Joint Implementation).

Prostějov: Energeticky úsporná opatření v základní škole
Prostějov: Energeticky úsporná opatření v základní škole
28.6.2010
Město snížilo energetickou náročnost budovy základní školy, díky čemuž dojde k úspoře energie cca 1 247 GJ ročně.

Jilemnice: Realizace energetických úspor v mateřských školách
Jilemnice: Realizace energetických úspor v mateřských školách
23.6.2010
Nově rekonstruované mateřské školky budou šetrnější k životnímu prostředí i k nárokům na finanční prostředky na vytápění

Litoměřice: Kampaň Display a štítkování energetické náročnosti budov
Litoměřice: Kampaň Display a štítkování energetické náročnosti budov Kulaté razítko
24.5.2010
Zdravé město Litoměřice se zapojilo do osvětové a informační kampaně, která si klade za cíl podporovat snižování energetické náročnosti budov

Tábor: Využití vozidel poháněných stlačeným zemním plynem (CNG)
Tábor: Využití vozidel poháněných stlačeným zemním plynem (CNG)  Kulaté razítko
24.5.2010
Environmentálně šetrnější způsob dopravy využívající obnovitelné zdroje energie

Praha-Libuš: Energetická koncepce městské části
Praha-Libuš: Energetická koncepce městské části Kulaté razítko
1.5.2010
Vypracování strategické dokumentace pro udržitelnou komunální energetiku

Uh. Hradiště: Systémový přístup k ekologizaci úřadu
Uh. Hradiště: Systémový přístup k ekologizaci úřadu Kulaté razítko
17.12.2009
MěÚ Uherské Hradiště zavádí praktická opatření k ekologizaci provozu úřadu.

Brno: On-line energetické manažerství v Novém Lískovci
Brno: On-line energetické manažerství v Novém Lískovci
31.8.2009
Víte, jakou spotřebu energie má váš dům za rok na metr čtvereční vytápěné plochy?

Zlínský kraj: Územní energetická koncepce / Koncept snižování emisí a imisí v rámci kraje
Zlínský kraj: Územní energetická koncepce / Koncept snižování emisí a imisí v rámci kraje
23.6.2009
Systémové řešení vedoucí ke zvýšení energetické efektivnosti a soběstačnosti

Šternberk: Systém energeticky úsporných opatření v základních a mateřských školách
Šternberk: Systém energeticky úsporných opatření v základních a mateřských školách
21.5.2009
Realizace opatření vedoucích ke snížení tepelných ztrát na čtyřech budovách v majetku města.

Frýdek-Místek: Úspory energie ve školních budovách
Frýdek-Místek: Úspory energie ve školních budovách
26.8.2008
Kromě snížení energetické náročnosti budov dojde ke zlepšení podmínek dětí navštěvujících školu.

Letovice: Využití solárního systému k výrobě teplé úžitkové vody v Domově důchodců
Letovice: Využití solárního systému k výrobě teplé úžitkové vody v Domově důchodců
8.6.2008
Projektovaný zisk ze solárních kolektorů je cca 51 500 KWh/ rok, což činí 76 % úspory celkové energie.

Zlaté Hory: Městská výtopna na spalování dřevěné štěpky
Zlaté Hory: Městská výtopna na spalování dřevěné štěpky
7.6.2008
Město prosazuje využívání obnovitelných zdrojů energie

Val. Meziříčí: Studie využití obnovitelných zdrojů energie
Val. Meziříčí: Studie využití obnovitelných zdrojů energie
8.2.2008
Zdravá energetika je dlouhodobým záměrem, který vychází z Plánu strategického rozvoje města a je podkladem pro územní plánování

Hostětín: Veřejné osvětlení v obci - příklad dobré rekonstrukce
Hostětín: Veřejné osvětlení v obci - příklad dobré rekonstrukce
24.1.2008
Jak zkvalitnit veřejné osvětlení a zároveň šetřit elektřinou.

Zlín: Čistší produkce ve zdravotnictví (Baťova nemocnice)
Zlín: Čistší produkce ve zdravotnictví (Baťova nemocnice)
11.9.2007
Čistší produkci jako preventivní strategii pro efektivnější využívání zdrojů lze s úspěchem zavádět i ve zdravotnických zařízeních.

mrg. Telčsko: Podpora rozvoje využívání biomasy na Telčsku
mrg. Telčsko: Podpora rozvoje využívání biomasy na Telčsku
31.5.2007
V rámci projektu se podařilo nakoupit 48 ukázkových kotlů a krbů na spalování biomasy, které byly umístěny v jednotlivých obcích mikroregionu.

Brno: Čistší produkce ve školství
Brno: Čistší produkce ve školství
1.4.2007
Zavádění čistší produkce ve školství šetří energii i peníze

Litoměřice: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
Litoměřice: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
13.10.2005
Komplexní podpora města pro využívání OZE - kombinace solárních kolektorů, tepelných čerpadel a geotermální energie na ohřev vody a vytápění.


*