*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Chrudim: Projekt „Jdeme bezpečnou cestou?“

Chrudim: Projekt „Jdeme bezpečnou cestou?“

9. 4. 2007

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Plachtová hra „Jdeme bezpečnou cestou?“ vznikla jako součást širšího projektu, jehož cílem bylo naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí a naučit děti zásadám poskytování první pomoci. Prostřednictvím této hry se děti učí a opakují zásady správného chování v různých situacích – v roli chodce, cyklisty, spolucestujícího apod. Plachtová hra bývá využívána i při osvětových kampaních - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, kampaň Na kolo jen s přilbou apod. Ve školách bývá využívána při hodinách dopravní výchovy. Celkové náklady činily cca 15 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, články, související dokumenty.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 01
Příjmení, jméno: Šárka Trunečková
Organizace: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 01
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: +420 469 645 260
Téma: 04.j dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem projektu bylo naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí ( propojení s projektem Bezpečná komunita v Chrudimi) a naučit děti zásadám poskytování první pomoci. Projekt se setkal se zájmem ze strany MŠ a ZŠ i veřejnosti. Pro tuto problematiku byla připravena tzv. „plachtová hra“ s názvem „Jdeme bezpečnou cestou?“. Ta byla využívána na všech akcích týkajících se této problematiky - besedy strážníků Městské policie v prvních a čtvrtých třídách ZŠ, ve Speciální základní škole a ve školách mateřských. Plachtová hra bývá využívána i při osvětových kampaních - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, kampaň Na kolo jen s přilbou apod. Ve školách bývá využívána při hodinách dopravní výchovy. Při aplikaci hry při přímém kontaktu s dětmi jsme zjistili, kde jsou nedostatky ve znalostech dětí a naopak i prvky, které mají děti již zažité a jejichž řešení zvládají bez problémů
Plachtová hra obsahuje : plachtu (malá 2.5 x 2. m nebo velká 3.5 x 3.5 m), 2 ks pěnových kostek a sadu obrázků ANO x NE. Jeden obrázek tvoří dvě situace, z nichž vždy jedna je ta správná a druhá špatná. Děti mají rozpoznat tu správnou. Komunikace nad obrázkem rozvíjí i slovní zásobu, děti se učí vyvodit příčinu a následek a lépe si tak upevňují získané vědomosti. Na plachtě je znázorněna cesta, rychlost postupu si děti volí pomocí hrací kostky (viz: Člověče nezlob, se). K jednotlivým políčkům se váže určitý obrázek.
Prostřednictvím této hry se děti učí a opakují zásady správného chování v různých situacích – v roli chodce, cyklisty, spolucestujícího apod. Získané poznatky si děti upevňují i zážitkovou formou - Městská policie nepřipomínala žáčkům hlavní zásady pohybu v dopravním prostředí pouze ve třídách při besedách, ale dnes už vyráží s dětmi přímo do ulic. Tam jim byla ukázána všechna potencionální nebezpečná místa v blízkosti školy, jež by mohla vyústit v nehodu s tragickými následky, místa, kterými děti každý den přichází do školy a neuvědomují si jejich nebezpečnost. Je to další z kroků, jak dětem zopakovat zážitkovým způsobem to, o čem si myslí, že už vědí. Bohužel praxe ukazuje, že složitost křižovatky je někdy záludnější, než děti čekají.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano, akce byly dokumentovány - fotografie
Začátek aktivity: 01.01.2005
Konec aktivity: 09.04.2017
Hodnocení praxe: Inspirace
Příloha
Jak byla aktivita financována? Projekt byl v roce 2005 podpořen dotací Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2005, v roce 2006 byl podpořen grantem Pardubického kraje, spoluúčast města Chrudim
Detailní rozpis: výroba plachty 2.5 x 2.5 = 2.500 ,- Kč, 3.5 x 3.5 = 3.450,- Kč, tisk obrázků ANO x NE = 6.300,- Kč

Aktéři

Název: Město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web: http://www.chrudim-city.cz

Další aktéři

Název:Manažer prevence kriminality
IČO nebo jiný registrační údaj:270211
Adresa:Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web:http://www.chrudim-city.cz

Název:

Městská policie
IČO nebo jiný registrační údaj:207211
Adresa:Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web:http://www.chrudim-city.cz

Název:

Mateřská škola Dr. Jana Malíka
IČO nebo jiný registrační údaj:75015544
Adresa:Dr. Jana Malíka 765, Chrudim

Název:

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:498891
Adresa:Poděbradova 336, Chrudim
Web:http://www.szs.chrudim.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Prostřednictvím této hry lze získat přehled o znalostech dětí z oblasti bezpečného pobytu na silnicích, v roli chodce, cyklisty nebo spolucestujícího, zda jsou děti seznámeny se zásadami bezpečného přecházení, bezpečného pobytu u vody apod. Obsah obrázků ANO x NE lze přizpůsobit potřebám realizátora i ročnímu období.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Plachtová hra byla představena na konferenci "Bezpečná cesta do školy" a setkala se s pozitivním ohlasem všech přítomných (jak ze strany Centra dopravního výzkumu, Ministerstva dopravy, Besipu, tak i mateřských a základních škol). O plachtovou hru projevila zájem Zdravá základní a mateřská škola Dr.Jana Malíka.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Propagace probíhala formou tiskových zpráv z kampaní a akcí, jejichž součástí byla tato plachtová hra.
Příloha:
*